Consilium Logo

Malmö 2011-12-23

Consilium Säkerhet skyddar hotell igen !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning på brandlarm-, inbrottslarm- och CCTV-system för nytt hotell inom Kv Hardebergabanan Lund av Bravida Prenad HC Lund.Hotellet kommer att skyddas med Consilium brandlarmsystem FG5000TM, inbrottslarmsystem Galaxy och CCTV-system baserat på Axis nätverkskameror.


Malmö 2011-12-01

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare LSS-boende !

När Malmö stad bygger nytt LSS-boende inom Kv Bersån 2 Strandhem/ Bunkeflostrand, så förses även detta LSS-boendet med brandskydd från Consilium Säkerhet Malmö via Bravida Sverige Malmö. LSS-boendet kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem FG5000TM


Malmö 2011-11-29

Consilium Säkerhet skyddar nytt äldreboende i Helsingborg !

När Kärnfastigheter i Helsingborg bygger nytt äldreboende inom Kv Åbrädden Helsingborg förses det nya äldreboendet med brand- och säkerhetssystem från Consilium Säkerhet Malmö. Via PUEL AB Häljarp kommer Consilium Säkerhet att leverera en komplett brand- och säkerhetsanläggning baserad på Consilium interaktiva brandlarmsystem FG5000TM och passer- och inbrottslarm med integrerad porttelefon fabrikat RCO typ M5 MEGA.


Malmö 2011-11-10

Consilium Säkerhet skyddar skola igen !

Tillsammans med YIT Sverige förser Consilium Säkerhet Malmö Lerbäckskolan Lund med nytt brand- och inbrottslarmsystem. Lokalerna inom Lerbäckskolan skyddas med Consilium interaktiva brandlarmsystem FG5000TM och inbrottslarm Galaxy G3D. 


Göteborg 2011-11-07

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare fastighet hos AstraZenca

Ytterligare en fastighet inom AstraZeneca i Mölndal/Göteborg har försetts med brandskydd från Consilium Säkerhet. Denna gång är det byggnaden AB som får installerat nytt brandskydd. Byggnaden förses med det interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet FG5000TM via Consilium Säkerhet Göteborg.


Göteborg 2011-11-07

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare ett äldreboende !

Ännu ett äldreboende förses med barndlarmsystem från Consilium , denna gång gäller äldreboendet på Kaggeledsgatan i Göteborg som förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet FG5000TM. Det nya brandlarmsystemet levereras av Consilium Säkerhet via SEFA.


Göteborg 2011-11-07

Consilium Säkerhet skyddar Alcro-Beckers !

Alcro-Beckers nya lokaler inom slakthusområdet i Göteborg förses med brandskydd från Consilium Säkerhet Göteborg tillsammans med PK-El. De nya lokalerna förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet FG5000TM.


Göteborg 2011-11-07

Consilium Säkerhet skyddar kyrka !

Skallsjö Kyrka förses med nytt brandskydd Consilium FG500 via Consilium Säkerhet Göteborg och Alarmic.


Göteborg 2011-11-07

Consilium Säkerhet skyddar äldreboende i Strömstad !

Två stycken äldreboende i Strömstad förses med brandskydd från Consilium Säkerhet Göteborg och Curator. Äldreboendet förses med med det interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet Consilium FG5000TM. 


Göteborg 2011-10-07

Consilium Säkerhet skyddar kontorskomplex i Göteborg !

Kontorkomplexet på Mölndalsvägen i Göteborg förses med nytt brandskydd av Consilium Säkerhet Göteborg via Högsbo El. Kontorsbyggnaden förses med det interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet Consilium FG5000TM. 


Göteborg 2011-10-07

Consilium Säkerhet skyddar äldreboende !

Äldreboende i Svanesund förses med brandskydd från Consilium Säkerhet Göteborg via Rylanders El och äldreboendet förses med analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium CS4000.


Göteborg 2011-10-07

Consilium Säkerhet skyddar kulturarena !

Consilium Säkerhet Göteborg kommer via NEA Installation att leverera brandskydd till kulturarenan i Alingsås. Även här sker brandskyddet med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Göteborg 2011-10-07

Consilium Säkerhet skyddar reningsverk !

Tillsammans med Curator har Consilium Säkerhet Göteborg erhållit beställning på brandskydd för Tanums Reningsverk. Reningverket i Tanum förses med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Göteborg 2011-10-07

Consilium Säkerhet skyddar hotell i Göteborg !

Consilium Säkerhet Göteborg har i samarbete med Zic-Zak Elektro fått beställning på nytt brandskydd inom hotell Trädgårdsgatan Göteborg. Hotellet förses med analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium CS-4000.


Stockholm 2011-10-06

Consilium Säkerhet levererar brandskydd för Piteå sjukhus !

Consilium Säkerhet Stockholm har via ComDaTe AB Piteå fått beställning på nytt modernt brandskydd inom Piteå Älvdals Sjukhus. Inom sjukhuset kommer totalt sex stycken interaktiva analoga adresserbara centralenheter för Consilium brandlarmsystem FG5000TM att sammankopplas i ett gemensamt system för skydd av samtliga byggnader. Piteå Älvdals sjukhus är länssjukhus för Södra Norrbotten och en del av NLL Norrbottens Läns Landsting på sjukhuset i Piteå finns 800 anställda och 118 vårdplatser.


Stockholm 2011-10-05

Consilium Säkerhet brandskyddar förskola i Piteå !

Consilium Säkerhet Stockholm levererar brandskydd för förskola Kullen i Pitåe via ComDaTe i Piteå. Förskolan Kullen förses också med nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Stockholm 2011-10-05

Consilium Säkerhet moderniserar brandskydd på sjukhus !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått uppdrag av BOL Säkerhetsteknik att modernisera brandskyddet inom f.d. Uttrans Sjukhus. Befintligt brandlarmsystem CS3000 uppgraderas och ersätts med nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Stockholm 2011-10-04

Consilium Säkerhet brandskyddar anrik saluhall !

Än en gång brandskyddar Consilium Säkerhet en saluhall denna gång är det anrika Hötorgshallen i Stockholm som Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet via Browik Installation att leverera det nya brandskyddet. Hötorgshallen förses med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2011-10-03

Consilium Säkerhet utökar med ny projektledare !

Consilium Säkerhet Malmö har anställt Håkan Pålsson som ny projektledare. Håkan kommer närmast från Niscayah Malmö och Håkan har mycket stor erfarenhet av automatiska brandlarmsystem men även av andra säkerhetssystem. Vi hälsar Håkan välkommen till oss på Consilium Säkerhet !


Malmö 2011-09-21

Consilium Säkerhet skyddar skolor igen !

Via Best Blekinge El & Säkerhetsteknik kommer fem stycken skolor/förskolor inom Karlshamns kommun att förses med analogt brandlarmsystem Consilium FG500 från Consilium Säkerhet Malmö.


Malmö 2011-09-12

Consilium Säkerhet skyddar förskola igen !

Än en gång förses en förskola med brandskydd från Consilium Säkerhet. Tillsammans med El-Tjänst i Veberöd så förses Löddeköpings nya förskola med analogt brandlarmsystem Consilium FG5000TM. 


Malmö 2011-09-08

Consilium Säkerhet skyddar LSS-boende igen !

När Malmö stad bygger nytt LSS-boende inom Kv Tofsmätaren i Bunkeflostrand, Malmö, så förses även detta LSS-boendet med brandskydd från Consilium Säkerhet Malmö via ApQ El Malmö. LSS-boendet kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem FG5000TM


Malmö 2011-09-08

Consilium Säkerhet skyddar serviceboende !

Tillsammans med ApQ El Malmö förser Consilium Säkerhet Malmö det nya serviceboendet inom Kv Löddekorset Löddeköpinge med brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Löddekorset är ett serviceboende som uppförs av Brinova åt Kävlinge Kommun.


Malmö 2011-08-25

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet inom SUS Malmö igen !

När lokalerna för IVA på SUS Skånes Universitets Sjukhus Malmö renoveras och byggs om så levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet via NEA Sydsvenska Elektriska i Malmö. Systemet inom IVA sammankopplas med tidigare centralapparat Consilium FG5000TM inom SUS Malmö.


Malmö 2011-08-23

Consilium Säkerhet brandskyddar skola i Malmö !

När Fastighets AB Briggen Malmö bygger om Kv Malte 23 Malmö för Yrkesgymnasiet så levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet via Elgruppen i Lomma. 


Malmö 2011-08-23

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet i Burlöv igen !

I samband med att Burlövs kommun fortsätter sin satsning på brandskydd inom förskolor och skolor så levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet. 


Malmö 2011-07-07

Consilium Säkerhet utökar med ny projektledare !

Consilium Säkerhet Malmö har anställt Ingemar Nordström som ny projektledare för vår etablering i Helsingborg. Ingemar kommer närmast från Siemens Halmstad och Ingemar har stor erfarenhet av automatiska brandlarmsystem men även av andra säkerhetssystem vilket gör att vår etablering i Helsingborg vilar på stor kompetens. Vi hälsar Ingemar välkommen till oss på Consilium Säkerhet 


Stockholm 2011-07-01

Consilium Säkerhet skyddar gruppboende !

Consilium Säkerhet i Stockholm har via Vexers AB fått förtroendet att skydda ett gruppboende i Hässelby med det interaktiva analoga brandlarmsystemet CS4000. Detekteringen sker till stor del med rökdetektor CN-PS med inbyggd adresserbar siren.


Stockholm 2011-07-01

Consilium Säkerhet skyddar serviceboende !

När Kv. Väduren 16 i centrala Stockholm totalrenoveras har Consilium Säkerhet i Stockholm fått förtroendet att leverera det interaktiva analoga brandlarmsystemet Consilium FG5000TM. Det är ett stort och omfattande projekt som bl.a. omfattar seniorboende, vård- och omsorgsboende, förskola, restaurang/storkök m.m. 


Stockholm 2011-07-01

Consilium Säkerhet skyddar Systembolag !

I samband med ombyggnad av Systembolagets butik i Lidingö Centrum levererar Consilium Säkerhet i Stockholm via ATI´s Elinstallationer AB brandlarmsystem CS4000 i konventionellt utförande. I leveransen ingår även talat utrymningslarm Bosch Plena. 


Stockholm 2011-07-01

Consilium Säkerhet skyddar 2 st. kontorsfastigheter !

Via M3 Installation AB har Consilium Säkerhet i Stockholm fått förtroendet att leverera det interaktiva analoga brandlarmsystemet CS4000 till Kv. Boken i centrala Stockholm samt Kv. Ostmästaren i Årsta.


Stockholm 2011-07-01

Consilium Säkerhet skyddar Tibblehemmet !

När Tibblehemmet i Täby byggs om och renoveras har Consilium Säkerhet i Stockholm fått fortsatt förtroende att leverera brandskyddet. Befintligt brandlarmsystem CS3000 byts ut till vår senaste teknik i form av det interaktiva analoga brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


 Stockholm 2011-07-01

Consilium Säkerhet skyddar restaurang !

Inom det gamla varvsområdet i Finnboda i Nacka byggs just nu restaurang Dockan med ett fantastiskt läge alldeles vid vattnet. Via Idé-EL AB kommer Consilium Säkerhet i Stockholm att leverera det interaktiva analoga brandlarmsystemet Consilium FG5000TM.  


Malmö 2011-06-15

Consilium Säkerhet skyddar Torups Slott !

När Torups Slott i Bara skall förses med nytt brandlarmsystem levererar Consilium Säkerhet Malmö ett nytt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Torups Slott har en historia som kan föras tillbaka till 1300-talet. Det nuvarande slottet anlades 1537. Det restaurerades 1602-1630 och fick då i huvudsak det utseende det har idag. 


 Malmö 2011-06-07

Consilium Säkerhet skyddar idrottshall !

Än en gång förses en ny fastighet inom Lunds kommun med brand- och säkerhetssystem från Consilium Säkerhet. När Hagalundskolan i Dalby får en ny efterlängtad idrottshall levererar Consilium Säkerhet Malmö brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integrerat säkerhetssystem för passer- och inbrottslarm RCO M5 MEGA via Bravida Prenad HC Lund till idrottshallen. Dessutom kommer levererade system vara förberedda för anslutning av befintlig skola också. 


 Malmö 2011-06-01

Consilium Säkerhet skyddar LSS-boende igen !

När Malmö stad bygger nytt LSS-boende inom Kv Jordtisteln Malmö så förses även detta LSS-boendet med brandskydd från Consilium Säkerhet Malmö via Elgruppen i Lomma AB. Det nya LSS-boendet kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem FG5000TM 


Malmö 2011-05-26

Consilium Säkerhet skyddar boende i Trelleborg

När Svea Bed & Breakfast i Trelleborg installerar brand- och utrymningslarm så levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet via EA-Installationer i Trelleborg. Svea Bed & Breakfast kommer att skyddas Consilium brandlarmsystem FG5000TM med bl.a. vår unika rökdetektor CN-PS med inbyggd siren.


 Malmö 2011-05-25

Consilium Säkerhet levererar komplett säkerhetslösning igen !

När Lunds kommun bygger en ny flexibel skola inom Kv Tremänningen i Stångby levererar Consilium Säkerhet Malmö både brand- och säkerhetssystem för den via Lindstens Elektriska i Sjöbo. Den nya skolan i Stångby kommer att förses med ett interaktivt analogt brandskydd Consilium FG5000TM och ett helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA för passer- och inbrottslarm samt dörrkontroll.


Malmö 2011-05-25

Consilium Säkerhet skyddar saluhallen i Lund !

När man bygger om och bygger till den anrika Saluhallen i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö det nya brand- och utrymningslarmet via ApQ El i Lund. Saluhallen kommer att skyddas av Consilium brandlarmsystem FG5000TM och Talat utrymningslarmsystem Bosch Plena från SAC. 


 Malmö 2011-05-17

Consilium Säkerhet skyddar Prevex !

När Prevex bygger nya lokaler inom Kv Bronsdolken Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brand- och utrymningslarm av ApQ El Malmö. De nya lokalerna för Prevex kommer att skyddas av Consilium brandlarmsystem FG5000TM.


Malmö 2011-05-06

Consilium Säkerhet uppgraderar säkerheten för Caroli City !

Consilium Säkerhet Malmö har fått en stororder avseende leverans av en helhetslösning för brand- och säkerhetssystem inom Kv Carolus 32 Caroli City Malmö av Emil Lundgren Skåne AB Malmö. I beställningen ingår leverans av brand- och utrymningslarm Consilium FG5000TM inklusive talat utrymningslarm från SAC samt ett helintegrerat passer- och inbrottslarmsystem baserat på RCO M5 MEGA plus CCTV-system. Caroli City uppfördes 1973 och var då Malmö första citygalleria med klassiska ICA Malmborgs och H&M som ankare och med en total yta i köpcentrumet om 15 000 kvm2. Idag genomför Profi Fastigheter en total omvandling av Caroli City med nya kundstråk och torg där kvarteskänslan kommer att markeras och byggnaden får nya fasade och man satsar på mer ljus och värme samt helt ny brand- och säkerhetsteknik ! 


Malmö 2011-04-29

Consilium Säkerhet skyddar Thule !

När Thule flyttar in i nya lokaler inom Kv Hälsingland i Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning av Bravida Sverige Malmö gällande utökning och komplettering av brandskyddet.


Malmö 2011-04-19

Consilium Säkerhet skyddar Willys igen !

När Willys skapar en ny butik i Eslöv så förses den med brandskydd från Consilium. Via YIT Sverige Lund har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på nytt brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utrymningslarmsystem SAC DIVA för Willys nya butik i Eslöv. Sedan tidigare brandskyddas flertalet Willys butiker av Consiliums brandskydd.


Malmö 2011-04-18

Consilium Säkerhet levererar helintegrerad säkerhetslösning !

När SPSM, Specialpedagogisk skolmyndigheten, Malmö flyttar till nya lokaler inom Kv Nereus Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö en helintegrerad säkerhetslösning baserad på RCO M5 MEGA system till SPSM. Dessutom skyddas lokalerna för SPSM av Consiliums brandlarmsystem FG5000 i fastighetens skydd.


Malmö 2011-04-14

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet i Burlöv igen !

I samband med att Burlövs kommun förstärker sitt skydd inom förskolor och skolor så levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet. Brandlarmanläggningar inom Burlövs Kommun ansluts till ett gemensamt överordnat presentations- och manöversystem med vilket anläggningsansvariga inom Burlövs kommun kan avläsa status på anslutna brandlarmsystem samt vid behov kvittera men även från- och tillkoppla detektorer och sektioner. 


 Malmö 2011-03-30

Consilium Säkerhet skyddar hotell igen !

När Lund får ett nytt lägenhetshotell med 80 rum inom Kv Väduren så levererar Consilium Säkerhet dess brandskydd. Via ApQ El Lund har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brandskyddet för det nya lägenhetshotellet i Lund. Hotellet kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM och detektering sker bl.a. genom den unika rökdetektorn CN-PS med inbyggd adresserbar siren.


Malmö 2011-03-24

Consilium Säkerhet skyddar MEC Media Evolution City Malmö Wihlborgs uppför ett nytt fysiskt centra för media branschen, MEC Media Evolution City, inom Västra Hamnen Malmö som kommer att förses med automatiskt brandskydd från Consilium. Tillsammans med ApQ El Malmö levererar Consilium Säkerhet Malmö det nya brandskyddet för MEC.


Malmö 2011-03-24

Consilium Säkerhet sköter brandlarmsystem för Wihlborgs !

Consilium Säkerhet Malmö har tecknat serviceavtal för brandlarmsystem inom Wihlborgs fastigheter. Ramavtalet med Wihlborgs gäller sexton brandlarmanläggningar i Skåne.


Malmö 2011-03-14

Consilium Säkerhet skyddar Golvpoolen igen !

I samband med att Golvpoolen Malmö bygger ny butik för golv, tapet och färg så levererar Consilium brand- och utrymningslarm med Talat meddelande. Via Åhlanders Elektriska Lund levererar Consilium Säkerhet Malmö det nya brandskyddet för Golvpoolen. Sedan tidigare skyddas Golvpoolens lager i Trelleborg av brandlarmsystem från Consilium.


Malmö 2011-03-03

Consilium Säkerhet skyddar förskolor igen !

Än en gång kommer förskolor inom Lunds kommun att förses med brandskydd- och säkerhetssystem från Consilium Säkerhet. Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning från Åhlanders Elektriska Lund på Östra Torn Förskola och Bredans Förskola inom Lunds kommun.


Malmö 2011-03-01

Consilium Säkerhet skyddar Moriska Paviljongen i Folkets Park !

I samband med att man renoverar Malmös anrika profilbyggnad och nöjespalats Moriska Paviljongen i sveriges äldsta Folkets Park så installerar men nytt brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande från Consilium och SAC. Tillsammans med ApQ El Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö nytt brand- och utrymningslarm till Moriskan.


Stockholm 2011-02-25

Consilium Säkerhet brandskyddar skola i Huddinge !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått beställning på uppgradering av brandlarmsystem inom Solfagraskolan i Huddinge. Det tidigare brandlarmsystemet Consilium C308 utbytes och uppgraderas till Consilium CS4000.


Malmö 2011-02-25

Consilium Säkerhet brandskyddar kraftvärmeverk i Karlskrona !

Consilium Säkerhet Syd Malmö kommer att leverera brandskyddet för Karlskronas nya kraftvärmeverk i Bubbetorp. När Affärsverken Karlskrona AB bygger nytt kraftvärmeverk i Bubbetorp Karlskrona kommer det att skyddas av Consilium brandlarmsystem FG5000TM. Via Bravida Sverige Karlskrona och ELIT El- och Informationsteknik i Blekinge AB Ronneby levererar Consilium Säkerhet i Malmö brandskyddet för det nya kraftvärmeverket. Valet av Consiliums FG5000TM för kraftvärmeverket i Karlskrona visar än en gång att man väljer brandskydd från Consilium när riktiga krav ställs på det automatiska brandskyddet.


Stockholm 2011-02-21

Consilium Säkerhet moderniserar brandskyddet inom Mariaklinikerna.

Consilium Säkerhet Stockholm moderniserar brandskyddet inom Mariaklinikerna, Kv Grimman. Projektet innebär modernisering och uppgradering av befintligt brandlarmsystem Consilium CS3000 samtidigt som lokalerna totalskyddas. Till anläggningen ansluts även vårt grafiska larmpresentationssystem Consilium SMS210. Beställare är Power Men Contracting.


Malmö 2011-02-09

Consilium Säkerhet tecknar mångmiljon avtal med Region Skåne !

Consilium Säkerhet Malmö har tecknat ramavtal med Region Skåne, Regionservice, avseende automatiska brandskydd inom deras fastigheter inklusive utbyte av automatiskt brandlarmsystem för Helsingborgs Lasarett. Utbytet inom Helsingborgs Lasarett består av 15 stycken nya centralenheter för automatiskt brandlarmsystem och cirka 6000 detektorer som skall bytas och utökas. Det tecknade ramavtalet med Region Skåne, Regionservice, gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och innebär att Consilium Säkerhet kommer att leverera och installera automatiska brandlarmsystem till Region Skånes hela fastighetsbestånd och byta ut samt uppgradera befintligt brandlarmsystem inom Helsingborgs Lasarett. Regionservice förvaltar Region Skånes fastighetsbestånd om ungefär 1 400 000 m2 lokaler och inom dessa lokaler finns idag cirka 45 000 brandlarmsdetektorer. Regionservice ser ett behov att under avtalstiden byta ut och komplettera med cirka 20 000 brandlarmsdetektorer. Det nya ramavtalet med Region Skåne befäster Consilium Säkerhets position som den marknadsledande systemleverantören av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.


Stockholm 2011-02-07

Consilium Säkerhet brandskyddar hotell i Nacka Strand !

I samband med tillbyggnad av Hotell J i Nacka Strand sker leverans av nytt brandlarmsystem via YIT Sverige AB och Consilium Säkerhet Stockholm. Den nya hotelldelen kommer att förses med Consiliums nya interaktiva analoga brandlarmsystem FG5000.


Malmö 2011-02-07

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet på Sveriges äldsta kvarn !

I samband med att Farina, utökar sin verksamhet med en ny processbyggnad så utökar man och förstärker man brandskyddet. Via Farina har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning och komplettering av brandskyddet med nya aspirationsdetektorer och värmedetekteringskabel av Farina. Farina, tidigare Lilla Harrie Valskvarn, är en Sveriges ledande mjölproducenter av vete och råg och förädlar cirka 105 000 ton om året. Kvarnen i Lilla Harrie (norr om Lund) är Sveriges äldsta kvarn och har funnits i över 500 år !


Stockholm 2011-01-31

Consilium Säkerhet brandskyddar ytterligare en vårdcentral !

Via NOKAB kommer Consilium Säkerhet i Stockholm att leverera det interaktiva analoga brandlarmsystemet CS4000 för brandskydd av vårdcentral i Jordbro.


Stockholm 2011-01-28

Consilium Säkerhet brandskyddar vårdcentral !

Via Lås & Larmteknik Värmdö AB kommer Consilium Säkerhet i Stockholm att leverera det interaktiva analoga brandlarmsystemet CS4000 för brandskydd av vårdcentral i Kallhäll.


Malmö 2011-01-28

Consilium Säkerhet brandskyddar Arkitektur LTH Lund !

Via Bravida Prenad AB Lund och Akademiska hus i Lund har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brandskydd inom LTH Lunds Tekniska Högskola A-huset Arkitektur, Lund. Lokaler för Arkitektur förses med Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem FG5000 och anslutning sker till presentations- och manöversystem Consilium SMS210 inom Akademiska hus. Valet av Consilium brandlarmsystem för A-huset Arkitektur är än en gång ett bevis för val av Consiliums brandlarmsystem när stora krav ställs på brand- och utrymningslarmanläggningar.


Malmö 2011-01-20

Consilium Säkerhet levererar ännu mer brandskydd inom SUS Skånes Universitets sjukhus i Malmö !

I samband med om- och tillbyggnad inom By 52 SUS Skånes Universitets sjukhus Malmö så kommer Consilium Säkerhet Malmö att leverera nytt brand- och utrymningslarm via ApQ El Malmö. Den nya anläggningen inom By 52 integreras i tidigare Consilium brandlarmsystem inom SUS och till överordnat presentations- och manöversystem fabrikat Consilium.


Malmö 2011-01-13

Consilium Säkerhet levererar brand- och utrymningslarm för stadsparkcafé i Lund !

Via Bravida Prenad HC Lund kommer Consilium Säkerhet Malmö att leverera brand- och utrymningslarm för stadsparkcaféet i Lund. Det anrika caféet i Stadsparken i Lund kommer att förses med Consilium interaktiva analoga brandlarmsystem CS4000.


Malmö 2011-01-04

Consilium Säkerhet skyddar Husie gamla skola !

I samband med om- och tillbyggnad av Husie gamla skola, Kv Thymus, Malmö sker leverans av nytt brandlarmsystem via ElektroTeam Vellinge. Även Husie gamla skola kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem CS4000.


Malmö 2011-01-04

Consilium Säkerhet skyddar Folkets Park Malmö !

I samband med om- och tillbyggnad av Barnens Scen inom Folkets Park Malmö sker leverans av nytt brandlarmsystem via Electi El Malmö. Än en gång är det Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem CS4000 som skyddar.