Consilium Logo

Helsingborg 2012-12-21

Consilium Säkerhet får beställning från Höganäsbolaget !

Consilium Säkerhet har fått en beställning på brandskydd till Höganäsbolaget Höganäs. Lokalerna för Höganäsbolaget kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2012-12-18

Consilium Säkerhet får beställning på helhetslösning inom säkerhet !

När Lunds kommun bygger ny mötesplats inom Klostergården Lund så levererar Consilium Säkerhet en helhetslösning inom brand- och säkerhet. Den nya mötesplatsen förses med brandskydd Consilium FG5000TM och integrerat säkerhetssystem för passer- och inbrottslarm RCO M5 MEGA via Bravida Prenad HC Lund och Consilium Säkerhet Malmö.


Malmö 2012-11-23

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare en förskola i Malmö !

När Malmö Stad fortsätter sin utbyggnad av förskolor så förses en förskola med brandskydd från Consilium. Consilium Säkerhet har fått beställning av brandskydd för förskolan inom Kv Stacken av Elektroinstallationer AB Malmö. Förskolan kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem FG5000TM.


Malmö 2012-11-13

Consilium Säkerhet skydda Folktandvården !

I samband med att Folktandvården, Region Skåne, bygger om sina lokaler inom Kv Gabriel Malmö så passar man på att uppgradera och byta ut sitt brand- och utrymningslarm. Via EA-Installationer i Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö ett nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM till Folktandvården.


Malmö 2012-11-13

Consilium Säkerhet skyddar SUBARU !

När Subaru Nordic bygger nytt nordisk huvudkontor i Burlöv, Malmö, så förses det med brandskydd från Consilium. Tillsammans med Emil Lundgren Skåne AB, Lund, så levererar Consilium Säkerhet Malmö ett nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM till Subaru.


Malmö 2012-11-09

Consilium Säkerhet skyddar ICA Kvantum Ystad !

När Ystad får en ny ICA Kvantum butik så förses den med brandskydd från Consilium. Via Lindstens Elektriska AB Tomelilla har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utrymningslarmsystem SAC DIVA för ICA:s nya butik i Ystad. Sedan tidigare brandskyddas flertalet av ICA:s butiker av Consiliums brandskydd.


Malmö 2012-10-22

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare LSS-boende i Malmö

När Malmö förses med ytterligare ett LSS-boende inom Kv Nyborg Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på dess brandskydd av Bravida PRENAD HC Lund. Det nya LSS-boendet förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem FG5000TM.


Malmö 2012-10-17

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare förskola inom Burlöv

När Burlövs kommun bygger en ny förskola, Östra Dalslunds förskola, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand-, inbrott- och passersystem via GC Gruppen Landskrona. Den nya förskolan förses med brandlarmsystem Consilium FG5000TM, inbrottslarm MaxSys och passersystem RCO M5.


Malmö 2012-10-16

Consilium Säkerhet uppgraderar brandskyddet på Hotel Fritzatorpet Olofström

Hotel Fritzatorpet Olofström har uppgraderat och bytat ut sitt befintliga brandlarmsystem till Consilium FG5000TM via Consilium Säkerhet Malmö. Hotell Fritzatorpet är ett familjeägt hotell beläget i Blekinge, i Olofströms utkant, vid sjön Halen, mitt i Halens naturreservat.


Malmö 2012-09-28

Consilium Säkerhet uppgraderar och utökar brandskyddet inom Sysav Malmö

Till Sysav Malmö har Consilium Säkerhet Malmö erhållit beställning på uppgradering och utökning av brandskyddet inom Sysavs kraftvärmeverk i Malmö. Inom linje 1 och 2 samt Biotech sker utbyte av tidigare brandlarmsystem till aspirationssystem och samtidigt uppgraderas befintligt brandlarmsystem till Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2012-09-25

Consilium Säkerhet levererar helhetslösning inom brand- och säkerhet till Staffanstorpshus

I samband med att Staffanstorpshus bygger nytt kontor inom Kv Kometen levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och inbrottslarmsystem via Bravida PRENAD HC Lund.


Malmö 2012-09-11

Consilium Säkerhet levererar helhetslösning inom brand- och säkerhet till Rutsborgskolan Lomma

I samband med att Rutsborgskolan i Bjärred, inom Lomma Kommun, byggs till och om levererar Consilium Säkerhet Malmö en helhetslösning inom brand- och inbrottslarm via Elektro Team i Vellinge. Rutsborgskolan förses med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inbrottslarm Galaxy.


Malmö 2012-09-11

Consilium Säkerhet får ytterligare beställningar inom Caroli City

För etapp 3 och 4 av Caroli City har Consilium Säkerhet Malmö erhållit beställning på brand- och utrymningslarm samt passer- och inbrottslarmsystem av Emil Lundgren Skåne Malmö. Inom Caroli City utökas befintligt brandlarmsystem system Consilium FG5000TM och säkerhetssystem RCO M5 MEGA med ytterligare cirka 600 stycken adresser för brandlarmet och 40 stycken dörr-/larmdelningsboxar för säkerhetssystemet.


Malmö 2012-08-30

Consilium Säkerhet skyddar Baltiska hallen och Ishallen Malmö !

I samband med att Malmö Stad renoverar Baltiska hallen och Ishallen i Malmö så uppgraderar man även brandskyddet i lokalerna. Tillsammans med Electi El Malmö kommer Consilium Säkerhet att leverera nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM till Baltiska hallen och Ishallen i Malmö.


Malmö 2012-08-17

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet hos TePe Malmö !

När TePe Munhygienprodukter AB bygger nytt lager i Malmö så förses lagret med brandskydd från Consilium Säkerhet Malmö. I samband med utökningen så uppgraderas även befintlig anläggning med ny centralapparat Consilium FG5000TM.


Malmö 2012-08-08

Consilium Säkerhet skyddar skola i Ronneby !

När Kallingeskolan i Ronneby skall förses med nytt brand- och utrymningslarm så leverear Consilium Säkerhet Malmö dess brandlarm via vår samarbetspartner BEST Brand El och Säkerhetsteknik Ronneby. Kallingeskolan förses med ett nytt interaktivt analogt adressbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2012-06-28

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare LSS-boende !

Ännu ett LSS-boende inom inom Malmö Stad förses med brandskydd från Consilium. Tillsammans med Emil Lundgren Skåne AB levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd för LSS-boende inom Kv Hagstorp Malmö. LSS-boendet förses även med passersystem RCO M5 med integrerad porttelefon samt bärbart personlarm Ascom via Consilium Säkerhet Malmö.


Malmö 2012-06-27

Consilium Säkerhet levererar helhetslösning inom säkerhet !

Via Elektroinstallatören AB i Malmö levererar Consilium Säkerhet Malmö en helhetslöning inom brand- passer- och inbrottslarm för Kv Bornholm 5 Malmö. Fastigheten förses med brandskydd Consilium FG5000TM och helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA.


Malmö 2012-06-27

Consilium Säkerhet skyddar ännu ett storprojekt i Malmö !

När Malmö Stad bygger om- och till Malmö Latin skola – Malmö Nya Latin – så har Consilium Säkerhet fått beställning på dess brandskydd. Tillsammans med Bravida Prenad AB HC Lund kommer Malmö Latin att få nytt brand- och utrymningslarm. Malmö Nya Latin kommer att förses med Consilium brandlarmsystem FG5000TM och utrymningslarm med Talat meddelande från SAC Electronics. Anläggningen kommer att omfatta cirka 800 detektorer/ enheter och cirka 400 larmdon/högtalare för utrymningslarmet.


Malmö 2012-06-12

Consilium Säkerhet skyddar ännu en ICA butik !

När ICA Kvantum Klippan byggs och till så installeras även nytt brand- och utrymningslarm med Talat meddelande. Tillsammans med Söndraby El Klippan levererar Consilium Säkerhet Helsingborg ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystemet Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm SAC VoiceAlarm


Malmö 2012-05-31

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet inom Skogsliden Båstad !

När äldre- och serviceboendet Skogsliden Båstad byggs om och till så uppgraderas brandskyddet. Tillsammans med Bravida Prenad AB, Engelholms Elektriska, Ängelholm levererar Consilium Säkerhet Malmö det nya brandskyddet för Skogsliden Båstad.


Malmö 2012-05-15

Consilium Säkerhet skyddar TreMek Trelleborg

I samband med att TreMek Trelleborg flyttar till nya lokaler så skyddas deras fastighet av Consilium brandlarm. Tillsammans med EA Installationer i Trelleborg levererar Consilium Säkerhet Malmö ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystemet Consilium FG5000TM för TreMek.


Malmö 2012-04-25

Consilium Säkerhet skyddar Hälsans hus !

När Enrax Fastigheter i Ystad bygger om- och till inom Kv Kranskötaren, Hälsans hus, i Ystad så förses fastigheten med brandskydd från Consilium Säkerhet. Tillsammans med Elan El Ystad levererar Consilium Säkerhet Malmö ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystemet Consilium FG5000TM för Hälsans hus.


Göteborg 2012-04-25

Consilium Säkerhet skyddar ännu ett hotell !

Ytterligare ett hotell förses med brandskydd från Consilium Säkerhet denna gång är det Hotel Skövde i Skövde som förses med nytt brandskydd av Consilium Säkerhet Göteborg via Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB. Hotellet i Skövde förses med det interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet Consilium FG5000TM.


Göteborg 2012-04-24

Consilium Säkerhet skyddar Nolhaga Ishall !

När Nolhaga Ishall i Alingsås skall förses med nytt brandskydd sker det via NEA Installation och Consilium Säkerhet Göteborg. Nolhaga Ishall förses med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Göteborg 2012-04-24

Consilium Säkerhet skyddar Skara !

På ambulanshallen i Skara och inom vandrarhem på Skara Sommarland kommer Consilium Säkerhet Göteborg att leverera brandskydd tillsammans med Tele & Säkerhetstjänst i Skara. Båda ambulanshallen och vandrarhemmet förses med det interaktiva analoga adresserbart brandlarmsystemet Consilium FG500.


Göteborg 2012-04-24

Consilium Säkerhet skyddar närsjukhus !

Angereds Närsjukhus i nordöstra Göteborg förses med nytt brandskydd via Svagströms Montage AB SMIMAB och Consilium Säkerhet Göteborg. Angereds Närsjukhus ingår i Västra Götalandsregionen och sjukhuset förses med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Göteborg 2012-04-19

Consilium Säkerhet skyddar skolor i Lerum !

Tillsammans med Alarmic skall Consilium Säkerhet Göteborg leverera brandskydd till tre stycken skolor inom Lerums Kommun utöver brandskyddet på skolrna sker även leverans och installation av styr- och presentationssystem inom kommunhuset. Skolorna förses med interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom kommunhuset installeras Consilium SMS210 för styrning- och presentation.


Malmö 2012-04-10

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare hotell !

När Best Western Hotell Jägersro byter sitt brandlarmsystem så sker det via El-Pågarna i Malmö och Consilium Säkerhet Malmö. Hotell Jägersro förses med ett nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där exempelvis varje hotellrum förses med Consiliums optiska rökdetektor CN-PS med inbyggd siren.


Malmö 2012-04-10

Consilium Säkerhet får ytterligare beställningar inom Caroli City

För etapp 2 av Caroli City har Consilium Säkerhet Malmö erhållit beställning på brand- och utrymningslarm samt passer- och inbrottslarmsystem av Emil Lundgren Skåne Malmö. Inom Caroli City utökas befintliga system Consilium FG5000TM och RCO M5 MEGA med ytterligare cirka 200 stycken adresser för brandlarmet och 25 stycken dörr-/larmdelningsboxar för säkerhetssystemet.


Malmö 2012-03-29

Consilium Säkerhet skyddar sex garage inom Herrgården !

Inom Herrgården Malmö förses sex stycken parkeringsgarage med nytt brandlarmsystem. Via Electi El Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brandlarmsystem för garagen. Varje garage förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem, Consilium FG5000TM, som sammankopplas i ett nätverk för central manöver och presentation


Göteborg 2012-03-29

Consilium Säkerhet skyddar Pusterviksteatern i Göteborg !

Stora Teatern, Pusterviksteatern, Göteborg förses med nytt brandskydd via Consilium Säkerhet Göteborg Pustervik är en del av Götebors Satds Kulturförvaltning och Stora Teatern förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.


Göteborg 2012-03-29

Consilium Säkerhet skyddar kyl- och frysrum !

Kyl- och frysrum för Fraktkedjan förses med brandskydd via Consilium Säkerhet Göteborg. Fraktkedjan förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.


Göteborg 2012-03-28

Consilium Säkerhet skyddar Göteborgs Slakthus !

Göteborgs Slakthus förses med nytt brand- och gaslarm via Consilium Säkerhet Göteborg. Än en gång är det Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM som skyddar !


Göteborg 2012-03-27

Consilium Säkerhet skyddar hotell Novotel Göteborg !

Consilium Säkerhet Göteborg har fått beställning av nytt brand- och utrymningslarm inom Hotell Novotel Göteborg. Hotell Novotel har över 150 rum och förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.


Malmö 2012-03-23

Consilium Säkerhet skyddar nya skolan i Svalöv !

I samband med att Svalövs kommun renoverar och bygger till Centralskolan i centrala Svalöv till en ny och modern skola – Svalövs nya skola – så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brandskydd via JiHå El & Automation Svalöv. Nya skolan i Svalöv blir 2400 kvm stor och kommer att stå färdig lagom till skolstarten 2013. Skolan kommer att förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.


Malmö 2012-03-09

Consilium Säkerhet skyddar Visma SPCS lokaler i Malmö !

I samband med att Visma SPCS flyttar in i nya lokaler inom Kv Nereus, bassängkajen, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö säkerhetssystem via PUEL AB Landskrona. De nya lokalerna för Visma SPCS förses med ett helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA för passer- och inbrottslarm. Systemet integreras även med tidigare levererat säkerhetssystem RCO M5 inom Kv Nereus.


Malmö 2012-03-07

Consilium Säkerhet skyddar ännu ett hotell i Malmö !

Ännu ett hotell i Malmö förses med brandskydd från Consilium Säkerhet Malmö. Denna gång är det Hotell Baltzar i centrala Malmö som förses med nytt brandlarmsystem. Hotellet kommer att skyddas med Consilium brandlarmsystem CS4000 och Consiliums rökdetektor CN-PS med inbyggd sirén.


Malmö 2012-03-02

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare LSS-boende !

Ytterligare ett LSS-boende inom Malmö Stad förses med brandskydd från Consilium. Via GC-Gruppen Landskrona levererar Consilium Säkerhet Malmö nytt brandskydd för LSS-boende inom Kv Chauffören Malmö. LSS-boendet kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga brandlarmsystem FG5000TM


Malmö 2012-02-17

Consilium Säkerhet skyddar nytt kontor i Västra Hamnen !

När NCC bygger nytt miljövänligt kontor inom Kv Stapelbädden, Koggen 2, i Västra Hamnen Malmö levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm tillsammans med EA Installationer i Trelleborg. Det nya miljövänliga kontoret Koggen 2 uppfyller kraven för Green Building och blir sex våningar högt samt omfattar 9000 kvm. Koggen 2 förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.


Malmö 2012-02-13

Consilium Säkerhet skyddar Matteannexet i Lund !

När Akademiska hus i Lund omvandlar Matteannexet Lund, där studenterna i Lund under 40 är gjort många av sina tentor, till en attraktiv och tillgänglig mötesplats så levererar Consilium Säkerhet Malmö nytt brandskydd via YIT Sverige Lund. Det nya Matteannexet kommer att omfatta cirka 5000 kvm och kommer att skyddas med Consilium brandlarmsystem FG5000TM och utrymningslarm med Talat meddelande från SAC Electronics.


Malmö 2012-02-01

Consilium Säkerhet utökar med filialansvarig och säljare i Helsingborg

Consilium Säkerhet Malmö har anställt Benny Jönsson som filialansvarig och säljare för Helsingborgs kontoret ! Benny kommer närmast från Niscayah Helsingborg och Benny har genom åren skapat ett mycket stort kontaktnät i Helsingborg med omnejd och Benny är ett välkänt namn och ansikte inom entreprenadbranschen. Vi är mycket glada för att Benny valt att komma över till Consilium Säkerhet och Benny tillträder sin tjänst den 11:e april. Vi hälsar Benny varmt välkommen till oss på Consilium Säkerhet !


Malmö 2012-01-27

Consilium Säkerhet skyddar ännu ett storprojekt i Lund !

När Lunds kommun, Lundafastigheter, bygger ny förvaltningsbyggnad om cirka 15 000 m2 inom Kv Kristallen Lund så förses fastigheten med brand- och utrymningslarm med Talat meddelande från Consilium Säkerhet Malmö och Emil Lundgren Skåne AB, Lund. Den nya förvaltningsbyggnaden för Lunds kommun kommer att förses med Consilium brandlarmsystem FG5000TM och utrymningslarm med Talat meddelande från SAC Electronics. Anläggningen kommer att omfatta cirka 400 detektorer/enheter och cirka 450 högtalare för utrymningslarmet.


Malmö 2012-01-27

Consilium Säkerhet skyddar lokaler för Psykiatri Skåne

När Psykiatri Skåne, Region Skåne, flyttar in i sina lokaler i Wihlborgs fastighet inom Kv Landsdomaren f.d. Regionhuset Lund så är fastigheten försett med nytt brandlarmsystem från Consilium Säkerhet Malmö och ApQ El Malmö. De nya lokalerna som omfattar cirka 30 000 m2 kommer att förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM. Totalt kommer anläggningen att innehålla över 1000 detektorer/enheter.


Malmö 2012-01-13

Consilium Säkerhet skyddar ännu ett hotell i Malmö !

Ännu ett hotell i Malmö förses med brandskydd från Consilium Säkerhet Malmö. Denna gång är det Grand Hotell Garden Malmö som förses med nytt brandlarmsystem. Hotellet kommer att skyddas med Consilium brandlarmsystem FG5000TM och Consiliums rökdetektor CN-PS med inbyggd sirén.