Consilium Logo

Malmö 2014-12-19

Consilium brandsäkrar ännu ett studentboende och LSS-boende

När Stocka Partner AB bygger nytt studentboende i Lund inom Kv Eddan Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brand- och utrymningslarm via Bravida Prenad HC Lund. Det nya student boendet omfattar två byggnader i vardera sex våningar och med totalt 125 studentlägenheter. Varje studentlägenhet kommer att förses med Consiliums unika optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS.

När Darjac Fastigheter AB bygger nya lägenheter och LSS-boende inom Kv Borggården i Staffanstorp så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via Bravida Prenad HC i Lund. LSS-boendet förses med ett heltäckande brand- och utrymningslarm.

Både studentboendet inom Kv Eddan i Lund och LSS-boendet inom Kv Borggården Staffanstorp förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Borggården Staffanstorp


Helsingborg 2014-12-17

Consilium brandsäkrar Landskrona Stadshus !

När Landskrona Stad förstärker sitt brandskydd inom Stadshuset i Landskorna så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått beställning på leverans och installation av nytt automatiskt brandlarmsystem.

Stadshuset i Landskrona består av tre sammanbyggda byggnader där den största och mest kända är byggnaden mot Landskrona hamn som är designat av arkitekterna Inge Stoltz och Sten Samuelsson (Samuelsson som även designade Landskrona Konsthall tillsamman med Fritz Jaenecke 1963 inför Landskronas 550 års jubileum). Stadshuset i Landskrona invigdes 1976 och inrymmer idag de flesta av Landskrona Stads förvaltningar.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Landskrona Stadshus består av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer Stadshuset i Landskrona att skyddas av cirka 400 detektorer/enheter.

Landskrona Stadshus


Stockholm 2014-12-09

Consilium skyddar garage med SensEye detektor !

Consilium Säkerhet Öst i Stockholm har i samarbete med Rhodin & Eklund El & Tele AB fått förtroendet att brandskydda ett garage inom Kv. Apelsinen i Solna.

Det nya brandlarmet i garaget består av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500tillsammans med vår nya SensEye detektor.

Läs mer om vår nya unika detektor SensEye på http://www.senseye.technology/

Senseye logo CS-bolagen


Malmö 2014-12-04

Consilium skyddar Lundafastigheter !

I samband med att Lundfastigheter, Lunds Kommun, bygger om verkstad och kontor inom     Kv Ljusåret 4 i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och säkerhetssystem via Elgruppen i Lomma AB. Kv Ljusåret 4 innehåller lokaler för bl.a. fordonsverkstad och är en del av Lundafastigheters verksamhet i Lund.

Lokalerna inom Kv Ljusåret kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett passer- och säkerhetssystem RCO R-Card M5 MEGA.

Lunds Kommun logo


Malmö 2014-11-20

Consilium brandsäkrar LTH Fysicum, Nanoscience i Lund !

Consilium Säkerhet Malmö har nyligen färdigställt ännu ett utbyte och uppgradering av ett brand- och utrymningslarm. Denna gång inom LTH Fysicum i Lund. Beställare är Akademiska hus i Lund och projektet har omfattat utbyte och kompletteringar av över 1000 nya detektorer/enheter fördelade på ett multicentralsystem med tre stycken centraler anslutna i nätverk.

Fysicum och Nanoscience är en del av LTH Lunds Tekniska Högskola och omfattar cirka 12 byggnader som är delvis sammanbyggda. Fastigheterna inom Fysicum förvaltas av Akademiska hus i Lund. Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och tillsammans med universitet och högskolor vill Akademiska hus stärka Sverige som kunskapsnation. LTH Lunds Tekniska Högskola är en av de största fakulteterna vid Lunds Universitet och LTH är Sveriges tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom LTH Fysicum Lund består av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Fysicum LTH Lund


Malmö 2014-11-18

Consilium brandsäkrar Svedala Tennishall !

I samband med att Svedala Tennisklubb, STK, bygger om och till sin tennishall i Svedala så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brandskydd. Via Elpolerna i Malmö AB har Consilium Säkerhet fått beställning på ett nytt brand- och utrymningslarm i den ombyggda och tillbyggda tennishallen i Svedala.

Svedala Tennisklubb är en av Sydsveriges största tennisklubbar med ca 900 medlemmar. Svedala tennishall är belägen på idrottsområdet i Svedala intill friluftsbad och sporthall. Hallen byggdes 1988 och ägs av Svedala Tennisklubb som också sköter hallen. Hallen består av tre tennisbanor med bolltexmatta som spelunderlag. I servicedelen finns reception, omklädningsrum och förråd mm. på bottenplanet. Styrelserum, klubbrum, läktare och kök finns på ovanvåningen. När utbyggnaden är klar kommer hallen att utökas med ytterligare tre banor samt tre utomhusbanor.

Tennishallen i Svedala förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Svedala Tennisklubb


Helsingborg 2014-11-13

Consilium brandsäkrar Svalövs Nya Idrottshall !

När Svalöv får en ny idrottshall så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått beställning av JiHå El & Automation Svalöv att leverera dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Den nya idrottshallen i Svalöv kommer att ligga bredvid den nuvarande hallen på Skolgatan 16. Det kommer att bli en ny toppmodern idrottshall på 3800 kvadratmeter och som även kommer att inrymma tillagningskök och matsal. Byggnationen beräknas vara färdigställd till skolornas terminsstart hösten 2015.

Den nya Idrottshallen är en fortsatt utveckling på vad Svalövs Kommun och SvalövsBostäder gör inom skolan och idrotten. Idrottshallen kommer att ytterligare förstärka området som nu knyts samman med satsningarna på konstgräsplanen vid Linåkerskolan och multiarenan vid Solstrålen.

Den nya Idrottshallen i Svalöv förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarm från SAC Nordic.

Svalovs Nya Idrottshall


Helsingborg 2014-11-07

Consilium brandsäkrar Hunehallen Markaryd !

När Markaryds kommun bygger ny idrottshall, Hunehallen, så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått beställning av Bravida Sverige AB Halmstad att leverera dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Den nya idrottshallen kommer att ersätta den gamla Hunehallen och därmed inleds slutfasen av den omfattande satsningen ”Framtidens skola” som pågått i Markaryds kommun under två mandatperioder. Lokalmässigt omfattar projektet nya lokaler för gymnasieskolan, tre nya skolbyggnader på Höjdenområdet, renovering av matsalar och lektionssalar, en omfattande renovering av Strömsnässkolan och en ny idrottshall.

Hunehallen kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Hunehallen Markaryd


Malmö 2014-10-31

Consilium skyddar Kyrkans Hus i Malmö !

När Kyrkans Hus, Sjömansgården, i Malmö skall renoveras så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning av Elektroinstallation i Malmö AB att leverera dess nya brand- och säkerhetssystem.

Kyrkans Hus – Sjömansgården – i Malmö består av två längor med anor från 1850 talet. Väktargården, den högra längan byggdes 1850 som bostad åt hamnens väktare. Där bodde tio väktare med sina familjer fram till och med 1874 då väktarna blev polisassistenter. Väktargården har Malmös enda Bruniusgavel, vilket gör att den än idag är K-märkt.

Vänstra längan var ursprungligen fiskhall, byggd 1909 som lagerlokal. De båda längorna sammanbinds med S:t Nicolai kapell, där gudstjänst firas regelbundet. Idag inrymmer Kyrkans Hus gemensamma samlingslokaler samt kontorslokaler för samfällighetens kansli.

Kyrkans hus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett passer- och säkerhetssystem RCO R-Card M5 MEGA.


Stockholm 2014-10-22

Consilium Säkerhet skyddar Sunpine i Piteå !

Consilium Säkerhet Stockholm har via ComDaTe AB i Piteå fått förtroendet att leverera ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM till deras produktionsanläggning i Piteå. SunPines produktionsanläggning är unik och man är först i världen med att utvinna bl.a. bio-diesel ur råtallolja.

SunPines vision är att från ett hållbart skogsbruk utvinna förnyelsebara produkter för framtidens samhälle. Ur råtallolja, en restprodukt från massabruken, utvinner man framför allt talldiesel som är ett biobränsle med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång under produktens produktions- och livscykel.

Sunpine Pitea


Malmö 2014-10-22

Consilium Säkerhet levererar brand- och säkerhet till Metropol i Helsingborg !

När Midroc Property Development AB utvecklar kvarteret Metropol Helsingborg med sina två byggnader på totalt 29 000 m2 så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess brand- och säkerhetssystem via PUEL AB Landskrona/Häljarp.

Kvarteret Metropol är Helsingborgs nya kvarter och byggs vid KPP Konsul Perssons Plats, bara ett stenkast från Öresund och det område som kommer att utgöra H+.

I den första, östra. huskroppen, som vetter inåt land kommer den största ytan att upptas av ett hotell med 205 rum där Park Inn by Radisson blir hotell entreprenör. Övrig yta fördelas mellan butiker och kontorslokaler.

Kvarteret Metropol och hotellet kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. hotellrummen kommer att förses med Consiliums unika rökdetektor med inbyggd siren CN-PS tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic. I Consilium Säkerhets leverans ingår även ett passer- och porttelefonsystem från RCO R-Card M5 med beröringsfria kortläsare och långdistansläsare från TagMaster.

Metropol Helsingborg


Malmö 2014-10-16

Consilium skyddar nytt hotell i Lund !

I samband med att Modular Living bygger nytt hotell i Lund inom Kv Markören 6 med 70 rum i tre plan förses det nya hotellet med brandskydd från Consilium. Via Åhlanders Elektriska i Lund levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet och det nya hotellet förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums unika rökdetektor med inbyggd siren CN-PS kommer att användas i hotellrummen.

Modular Living Kv Markoren Lund


Stockholm 2014-10-14

Consilium uppgraderar brandskyddet på Huddinge sjukhus!

Consilium Säkerhet uppgraderar ytterligare brandskyddet på ett sjukhus – denna gång gäller det brandskyddet inom Huddinge sjukhus utanför Stockholm.

Locum uppgraderar brandlarmet till Consilium FG5000TM inom byggnad B4 och F2 samt nytt P-garage. Samtidigt förtätas övervakningen i byggnaderna för att helt följa SBF´s regler. P-garaget kommer att heldetekteras av vår flerkriteriedetektor CN-PH. Consilium Säkerhet i Stockholm samarbetar i dessa projekt med Combi Consult i Stockholm och El-linjen AB.

Huddinge sjukhus


Stockholm 2014-10-14

Consilium uppgraderar brandskyddet på S:t Görans sjukhus!

Consilium Säkerhet uppgraderar brandlarm på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

I samband med ombyggnader bl.a. för ny akut mm inom S:t Görans sjukhus i Stockholm uppgraderar Locum brandlarmet till ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM inom byggnad 30 och 40 samt 89. Samtidigt förtätas övervakningen i byggnaderna för att helt följa SBF´s regler. Dessa projekt utförs av ett flertal entreprenörer, Consilium Säkerhet i Stockholm samarbetar bl.a. med Dalkia Sverige, ATI´s Elinstallationer  och ETB El & Larm i dessa projekt.

St Gorans sjukhus


Stockholm 2014-10-14

Consilium brandskyddar Bactiguards nya fabrik !

Consilium Säkerhet levererar brand- och utrymningslarm Consilium FG5000TM till Bactiguards nya fabrik i Tullinge strax utanför Stockholm. Projektet utförs av Rhodin & Eklund El & Tele i samarbete med Consilium Säkerhet i Stockholm.

Många svenska företag inom läkemedel och medicin har flyttat sin produktion till Asien för att hålla kostnaderna nere. Men nu går Bactiguard mot strömmen, från Malaysia till Botkyrka. I höst startar företaget en anläggning på Alfred Nobels allé, nära Karolinska Institutet.

– Vi har också tillverkning i Asien men kommer att satsa på Sverige. Det är inte bara produktionskostnaden man tittar på utan hela kostnaden. Det är handlar om kvalitet, och att ha forskning och utveckling nära produktion finns det många fördelar med, säger VD Johan Rugfelt. Samhall sköter produktionen och det ger upp till 80 nya arbetstillfällen. Bactiguard tillverkar katetrar som förhindrar vårdinfektioner som sjukhussjukan genom att stöta bort bakterier.

Bactiguard


Stockholm 2014-10-14

Consilium uppgraderar brandskyddet på Mariefredsanstalten !

Consilium Säkerhet i Stockholm har fått förtroendet att uppgradera brandlarmet inom Mariefredsanstalten, Mariefred, befintligt brandlarmsystem CS3000-system byts ut och uppgraderas till vårt moderna interaktiv analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Arbetet utförs i samarbete med Midroc Electro AB i Södertälje.

Mariefredsanstalten Mariefred


Stockholm 2014-10-14

Consilium brandskyddar Erstagården i Nacka !

I samband med att Ersta Diakonisällskap moderniserar och bygger ut Erstagården i Nacka strax utanför Stockholm har Consilium Säkerhet i Stockholm tillsammans med Ohmegi Elektro fått förtroendet att leverera nytt brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

På Erstagården finns bl.a. nordens enda barnhospice för vård av barn och ungdomar i livets slutskede.

Erstagarden Nacka


Malmö 2014-10-08

Consilium Säkerhet lanserar SensEye!

Consilium lanserar den unika SensEye – livräddaren – detektorn !

UR EN LIVRÄDDARES PERSPEKTIV

Det finns så många dolda brandfaror överallt omkring oss. Det är inte alltid lätt att hålla reda på vad du behöver för branddetektor i just den miljön du vill säkra upp. SensEye är vår mest intelligenta branddetektor någonsin. Det är en multibegåvad detektor som upptäcker både svart och vit rök, tack vare en orange lysdiod.

Med sina unika livräddande egenskaper är det den enda detektorn du behöver. En branddetektor som ersätter alla andra kort sagt. Så att din vardag kan fortsätta – precis som vanligt.

Läs mer på: www.senseye.technology

Senseye logo CS-bolagen


Malmö 2014-10-06 

Consilium skyddar ytterligare en idrottsplats i Lund !

När Lundafastigheter bygger nytt och till inom Klostergårdens Idrottsplats i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö idrottsplatsens nya brand- och utrymningslarmsystem via Elservice i Trelleborg AB.

Klostergårdens IP är hemmaarena för Lunds BK och förutom en ny läktarbyggnad med tillhörande omklädningsrum så byggs en tillbyggnad söder om den befintliga ishallen. Den nya läktarbyggnaden med omklädningsrum förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med Talat utrymningslarm via PA-ljudanläggningen.

Klostergårdens IP Lund


Malmö 2014-09-30

Consilium Säkerhet brandskyddar CC House i Lund !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning av uppgradering och utbyte av brandlarmsystem inom CC House Lund av Fastighets AB Briggen Lund. CC House Lund är en välkänd fastighet i Lund och i fastigheten finns bl.a. den populära Restaurang House som är en av Lunds mest kända lunchrestauranger. I första etappen sker utbyte av befintlig centralapparat och uppgradering/utbyte av detektorer inom del av bottenvåningen och därefter sker uppgradering/utbyte av detektorer inom övriga våningsplan i samband med hyresgästanpassningar och renoveringar. CC House Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

CC House Lund


Malmö 2014-09-04

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare en skola i Lund !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning av brand- och säkerhetssystem för Västra Skolan i Stångby inom Lunds kommun via Åhlanders Elektriska i Lund. Lundafastigheter är byggherre för Västra Skolan som omfattar en total bruttoarean är 2500 kvm och skolan skall inledningsvis inrymma ca 300 elever i årskurs 4 – 6 samt tillagningskök och matsal. Den nya skolan/förskolan i Stångby förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat säkerhetssystem M5 MEGA från RCO.


Helsingborg 2014-08-25

Consilium brandskyddar Kungshult vårdboende i Helsingborg !

När Helsingborgs Stad bygger till och om Kungshult Vårdboende i Helsingborg till ett vårdboende med 72 lägenheter och 11 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess brandskydd via Bravida Sverige Helsingborg. Det Nya Kungshult Vårdboende kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Kungshult Vardboende Helsingborg


Malmö 2014-08-25

Consilium skyddar DuPont Sverige AB

I samband med att DuPont Sverige AB Malmö förstärker sin säkerhet levererar Consilium Säkerhet Malmö ett nytt inpasseringssystem via Thulins Elektriska Lund. DuPonts fastigheter inom Kv Degeln och Kv Smedjan i Malmö förses med passersystem RCO M5 och beröringsfria kortläsare baserade på Mifare teknologi. I denna leverans ingår gemensam centralutrustning för hela systemet och dörrmiljöer för bl.a. grindar och yttre miljö under 2015 och 2016 sker sedan utökningar med ytterligare dörrmiljöer.


Malmö 2014-08-19

Consilium brandskyddar Nya Svenshögskolan i Arlöv !

När Burlövs kommun bygger den nya Svenshögskolan i Arlöv levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via JiHå El & Automation i Landskrona. Den nya Svenshögskola kommer att ersätta den nuvarande och den nya skolan kommer att innebära högre standard och större ytor, i lokaler utformade efter dagens pedagogik och undervisningsformer. Utöver skolbyggnader kommer det att uppföras en större idrottshall med läktare, som medger seriespel. Totalt blir det cirka 5800 kvm inom den nya skolan och idrottshallen blir cirka 2200 kvm stor. Den nya skolan och idrottshallen, Nya Svenshögskolan, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic.

Svenshogsskolan Arlov


Malmö 2014-08-18

Consilium brandskyddar WTC World Trade Center Lund !

Consilium Säkerhet brandskyddar ytterligare ett kontor denna gång gäller det Alléhuset inom WTC World Trade Center Lund. WTC Lund kommer att omfatta två kontorshus, ett hotell med restaurang och konferens samt ett parkeringshus. Det nya kontorshuset, Alléhuset, är på drygt 6 000 kvadratmeter och byggs i fyra plan. Via GC Gruppen i Landskrona levererar Consilium Säkerhet Malmö brandskyddet för Alléhuset. Alléhuset förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

WTC Allehuset Lund


Malmö 2014-08-15

Consilium brandskyddar Hermod Hyllie Malmö !

När Midroc Property Development uppför ett nytt kontorshus i Hyllie, Malmö, inom Kv Hermod ett stenkast från tågstation och busshållsplatser i hörnet av Hyllie allé och Arenagatan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via GC Gruppen Landskrona. Det nya kontorshuset får en yta om 5 300 kvm kontorslokaler och 1 300 kvm butikslokaler samt takterass och garage. Kv Hermod förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Kv Hermod Hyllie Malmo


Malmö 2014-08-13

Consilium brandskyddar studentboende i Lund !

Inom Kv Dammhagen, i korsningen Råbygatan/Södra Esplanaden i Lund intill parkeringshuset Dammgården och de befintliga studentbostäderna Parentesen i Lund, bygger Stiftelsen AF Bostäder, ett nytt studentboende. Det nya studentboende består av totalt 97 lägenheter i 6-8 våningar. Via GC Gruppen i Landskrona har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brandskyddet för Kv Dammhagen. Studentboendet förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom studentrummen monteras Consiliums optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS-DSCI.


Malmö 2014-07-11

Consilium Säkerhet brandskyddar ännu en skola i Lomma !

Än en gång brandskyddas en skola i Lomma av Consilium Säkerhet ! I samband med att Lomma kommun bygger till och om Alfredshäll skola och förskola i Lomma så leverera Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via ApQ El AB Lund. Alfredshäll skola och förskola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2014-07-08

Consilium Säkerhet brandskyddar Bukowskis Malmö !

I samband med att Wihlborgs bygger om Kv Söderhavet 4 Malmö till lokaler för Bukowskis Market har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brandskydd via Bravida Prenad Malmö. Lokalerna för Bukowskis Market förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2014-07-02

Consilium Säkerhet brandskyddar Färgservice !

I samband med att Färgservice får en ny butik inom Kv Västerbotten Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via Electi El Malmö. Den nya butiken skyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Helsingborg 2014-07-02

Consilium Säkerhet brandskyddar Svenska Foder !

När Svenska Foder bygger nytt lager och butik i Åhus så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brandskydd via JiHåEl & Automation i Svalöv. Svenska Foder nya lokaler kommer bl.a. att förses med avancerade aspirationsdetektorer. Det nya lagret och butiken för Svenska Foder brandskyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2014-07-01

Consilium Säkerhet brandskyddar Glasvasen Malmö !

När Jernhusen bygger kontor i Södra Sydhamnen Malmö levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via El-Kompaniet Svenska AB Malmö.

Södra Nyhamnen byggs i etapper. Just nu pågår detaljplanearbetet för första etappen som omfattar den västra delen från glashallen på Malmö Central fram till parkeringshuset, totalt ca 23 000 kvm BTA. Under 2014 byggs första kontorshuset – Glasvasen - som med sin rundade form bildar entré mot området från kringliggande gator. Huset kommer ha 6 våningar och erbjuda sammanlagt 7 000 kvm kontorsyta samt café och handel i bottenplanet med ingångar från det nya torget. Nästa kvarter blir en mix av bostäder, hotell och kontor. Glasvasen Malmö förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Malmö 2014-06-26

Consilium Säkerhet brandskyddar Volvo Powertrain Malmö !

I samband med att Volvo Group Trucks, Volvo Powertrain, Malmö ser över sin brandsäkerhet så levererar Consilium Säkerhet Malmö ett nytt brand- och utrymningslarm till verksamheten i Malmö. Det nya brandskyddet utgörs bl.a. av flamdetektorer tillsammans med kombinationsdetektorer för rök- och värmedetektering. Volvo Powertrain Malmö förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM . Beställningen från Volvo Powertrain är ännu ett kvitto på att beställare väljer Consiliums brandlarmsystem när stora krav ställs på brandskyddet !


Malmö 2014-06-19

Consilium Säkerhet brandskyddar ännu en skola i Malmö !

Rörsjöskolan-Zenith Malmö får nytt brand- och utrymningslarm under sommarn och Consilium Säkerhet Malmö levererar det nya brandskyddet via Electi El AB Malmö. Rörsjöskolan-Zenith förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM  


Malmö 2014-06-19

Consilium Säkerhet brandskyddar ny idrottshall i Lomma !

När Lomma Kommun bygger ny idrottshall, Slättängshallen, i Lomma kommer hallen att skyddas av brand- och utrymningslarm från Consilium Säkerhet Malmö. Via Emil Lundgren Skåne AB, Lund, sker leveransen av det nya brandskyddet. Slättängshallen i Lomma kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM  


Malmö 2014-06-19

Consilium Säkerhet brandskyddar Erlandssons Bygg Malmö !

När Erlandssons Bygg i Malmö bygger nytt kontor för sin egen verksamhet inom Kv Höjdrodret Malmö skyddas detta av brandlarmsystem från Consilium. Via Elgruppen i Lomma AB levererar Consilium Säkerhet Malmö det nya brandlarmet. Lokalerna för Erlandssons Bygg förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM  


Malmö 2014-05-26

Consilium Säkerhet brandskyddar ny JULA butik i Malmö !

I höst öppnar Jula ett nytt varuhus på handelsplatsen Svågertorp i Malmö och tillsammans med AM Elteknik Eslöv levererar Consilium Säkerhet Malmö butikens brand- och utrymningsskydd. Butiken kommer att skyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic.

Men innan butiken kan öppna i höst så behövs både rivning och ombyggnation för att anpassa den befintliga fastigheten till Julas nya koncept. Totalt blir det nya Jula varuhuset i Svågertorp, Malmö, 3200 kvadratmeter stort.


Malmö 2014-05-15

Consilium Säkerhet brandskyddar ytterligare skolor !

Tillsammans med EA Installationer i Trelleborg kommer Consilium Säkerhet Malmö att skydda ytterligare två stycken förskolor – dels den nya förskolan inom Greenhouse i Ekostaden Augustenborg Malmö och dels den nya förskolan Påskagänget III inom Kv Pinnvången Dalby, Lund.

Båda förskolorna kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM  och förskolan i Dalby kommer även att förses med helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA från Consilium Säkerhet.


Malmö 2014-05-09

Consilium Säkerhet brandskyddar hotell i Lund !

När Hotellet StayAt inom kv. Brunius, Lund, byggs om och till så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd. Det nya hotellet ligger längs Östra Mårtensgatan i Lund och där skall befintlig hotellbyggnad byggas samman med de två följande husen som är från 1700- respektive 1800-talet. Tillsammans med El-Tjänst i Veberöd levererar Consilium Säkerhet brandskyddet – byggentreprenör är Byggkompaniet i Malmö till beställaren Paulssons Fastigheter. Hotellet förses med ett heltäckande interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.


Helsingborg 2014-04-24

Consilium Säkerhet brandskyddar ICA igen !

I samband med att ICA Supermarket i Perstorp byggs om så levererar Consilium Säkerhet dess brand- och utrymningslarm. Beställare är Allt i El Perstorp och ICA kommer att skyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic. 


Malmö 2014-04-23

Consilium Säkerhet brandskyddar ytterligare en förskola !

När Malmö Stad bygger ny förskola inom Kv Gånglåten i Malmö så levererar Consilium Säkerhet dess brandskydd. Tillsammans med Electi El Malmö sker leveransen av brandskyddet och förskolan kommer att skyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM


Malmö 2014-04-04

Consilium Säkerhet brandskyddar Vidinge Grönt !

Vidinge Grönt AB är en av Sveriges största producenter av färdigpaketerad sallad. De befintliga och nya lokalerna i Norrvidinge strax utanför Kävlinge kommer Consilium Säkerhet Malmö att förse med nytt brandskydd tillsammans med Anderbergs Elektriska AB Teckomatorp. Kontor och produktionslokalerna är i dagsläget över 3000 m2 stora och kommer att skyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM. Systemet på Vidinge Grönt byggs upp med reservkapacitet för framtida expansion.


Malmö 2014-03-26

Consilium Säkerhet brandskyddar nytt äldreboende i Västra Hamnen !

När Diligentia bygger nytt kvarter med vårdinriktning inom Kv Masthusen i Västra Hamnen Malmö till Attendo och Frösunda Omsorg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd. Tillsammans med Emil lundgren Skåne AB Malmö levererar Consilium Säkerhet brandskyddet som består av Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM totalt kommer över 300 detektorer/adresser att skydda vårdboendet med bl.a. CN-PS som är en interaktiv rökdetektor med inbyggd siren.

I Västra Hamnen Malmö, Masthusen, ska totalt 100 000 historiska kvadratmetrar bli till nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Nu fortsätter Västra Hamnen att växa i sin nya riktning och för Masthusens utveckling svarar Diligentia. Allt sker i nära samarbete med Malmö Stad, precis som utvecklingen av Västra Hamnen alltid gjort, ända sedan den första torrdockan byggdes 1857.


Malmö 2014-03-26

Consilium Säkerhet brandskyddar Crossdock Malmö !

Jernhusen bygger ny kombiterminal, Crossdock, i Malmö och tillsammans med GC Gruppen AB Landskrona så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd. Den nya kombiterminalen blir cirka 6000 m2 stor och förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.


Helsingborg 2014-03-24

Consilium Säkerhet brandskyddar brandstation i Helsingborg !

När Helsingborgs Stad bygger ny brandstation, Citybrandstationen, så kommer stationen att skyddas av brand- och utrymningslarmsystem från Consilium. Tillsammans med ApQ El Helsingborg förser Consilium Säkerhet Helsingborg den nya brandstationen i Helsingborg med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic. Valet av Consilium brandskydd på den nya brandstationen är ytterligare ett kvitto på att Consilium Säkerhets fortsätter koppla greppet om brandsäkerhet i Nordvästra Skåne !


Helsingborg 2014-03-14

Consilium Säkerhet brandskyddar SP-Chark !

När det anrika SP-Chark bygger ny fabrik i Billeberga så förses lokalerna med brandskydd från Consilium. Via JiHå El & Automation i Svalöv har Consilium Säkerhet Helsingborg fått beställning på brandskyddet till SP-Chark. Fabriken kommer att förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandskydd FG5000TM. SP-Chark har en passion för charkprodukter av högsta kvalité och företaget har anor sedan 1927.


Malmö 2014-03-04

Consilium Säkerhet brandskyddar ännu ett LSS-boende !

När Trelleborg får ett nytt LSS-boende inom Kv Sjöjungfrun i Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess brandskydd via EA-Installationer i Trelleborg. Det nya LSS-boendet förses med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandskydd FG5000TM.


Malmö 2014-02-27

Consilium Säkerhet levererar brandskydd till Hemsö !

En epok går i graven när den sista av det gamla mentalsjukhuset Sankt Lars ursprungliga vårdbyggnader i Lund nu byggs om. Via IMTECH Elteknik Lund har Consilium Säkerhet fått beställning på brandskyddet för S:t Lars Byggnad 90 Lund. I de ombyggda lokalerna skall en grundskola, ett äldreboende och nya kontorslokaler finnas. NCC svarar för ombyggnaden och slutkund är fastighetsbolaget Hemsö. Brandskyddet inom S:t Lars Byggnad 90 kommer att innehålla nästan 800 detektorer/adresser fördelade på cirka 10 interaktiva slingor och byggnaden förses med Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM.


Malmö 2014-02-25

Consilium Säkerhet levererar brandskydd till Akademiska hus och Malmö Högskola !

När Akademiska hus och Thage Anderssons Byggnads AB bygger nya lokaler till Malmö Högskola inom Kv Niagara har Consilium Säkerhet fått beställning på brandskyddet. Brandskyddet inom Niagara kommer att innehålla över 1000 detektorer/adresser och består även av Talat utrymningslarm samt optisk utrymningssignal. Niagara förses med Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM.


Malmö 2014-02-20

Consilium Säkerhet utökar brandskyddet inom V-huset Lund !

I samband med att Akademiska hus bygger om och till lokalerna för Lunds Tekniska Högskola inom V-huset utökas och kompletteras brandskyddet. Via Goodtech Projects & Services AB Malmö levererar Consilium Säkerhet Malmö V-husets nya brandlarmsystem.


Malmö 2014-02-17

Consilium Säkerhet skyddar förskolor i Malmö igen !

Ytterligare två nya förskolor inom Malmö förses med brandskydd frn Consilium Säkerhet. Bellevuegårdens Förskola förses med brandskydd via ApQ El Malmö och Västra Hamnens förskola inom Kv Klyvaren förses med brandskydd via Elpoolerna i Malmö. Bellevuegården förskola förses med Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM och Västra Hamnens förskola förses med Consilium interaktiva brandskydd FG500.


Malmö 2014-02-14

Consilium Säkerhet skyddar skola i Lund igen !

Än en gång skyddas en skola i Lund av Consilium Säkerhet ! I samband med att Lunds kommun bygger om och till Gunneboskolan inom Kv Hedenhös så leverera Consilium Säkerhet dess brandskydd via Emil Lundgren i Skåne AB Lund. Gunneboskolan förses med Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM.


Malmö 2014-02-10

Consilium Säkerhet skyddar Malmö IT !

När Malmö IT får nya kontorslokaler inom Briggens Fastighet Kv Betongen så förses lokalerna med nytt brandlarmsystem via Consilium Säkerhet och Elgruppen i Lomma AB. Malmö IT kommer att skyddas av Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM.


Malmö 2014-02-04

Consilium Säkerhet skyddar Tornhuset Malmö !

Consilium Säkerhet levererar brandlarmsystem via ApQ El Malmö vid nybyggnation av kontor inom Tornhuset, kv. Väktaren till World Maritime University. Tornhuset förses med Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM.


Helsingborg 2014-01-30

Consilium Säkerhet skyddar nytt kontor i Helsingborg !

Den nya kontorsfastigheten inom Kv Ruuth Helsingborg förses med nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem från Consilium Säkerhet Helsingborg via Emil Lundgren Skåne AB Helsingborg. Fastigheten Kv Ruuth förses med interaktiva brandskydd FG5000TM.


Malmö 2014-01-14

Consilium Säkerhet skyddar förskola och LSS-boende igen !

När Malmö Stad bygger Parkens Förskola och Kv Gräslökens LSS-boende så levererar Consilium Säkerhet dess brandskydd via Electi El AB Malmö. Både förskola och LSS-boendet förses med Consilium interaktiva brandskydd FG5000TM.


Helsingborg 2014-01-08

Consilium Säkerhet skyddar Församlingshem !

I samband med ombyggnad av Församlingshemmet i Teckomatorp installeras nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500. Tillsammans med JiHå El & Automation Svalöv levererar Consilium Säkerhet Helsingborg det nya brandskyddet.