Consilium Logo

Malmö 2015-12-22

Consilium brandsäkrar Södertorpsgården Malmö !

När Malmö Stad och Stiftelsen Södertorpsgården väljer att uppgradera sitt brand- och utrymningslarm inom Södertorpsgården Malmö fick Consilium Säkerhet Malmö det stora förtroendet att leverera dess nya brand- och utrymningslarm.

Södertorpsgården är ett av Malmös största seniorboende med nästan 300 lägenheter fördelade på fyra hus. För att bo inom Södertorpsgården skall man vara mantalsskriven i Malmö, ha fyllt 55 år och inneha någon form av pension.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Södertorpsgården Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Brandskyddet inom Södertorpsgården kommer att bestå av fyra stycken FG5000 centralenheter sammankopplade i ett nätverk med totalt cirka 900 detektorer/enheter samt brandlarmsystem kommer att integreras i ett överordnat PC-baserat presentations- och styrsystem Consilium SMS210.

Sodertorpsgarden Malmo


Stockholm 2015-12-15

Consilium brandsäkrar flertalet asylboende och förskolor i Stockholmsområdet !

Consilium Säkerhet i Stockholm har fått förtroendet att skydda ett flertal asylboenden och förskolor i Stockholmsområdet med Consilium interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG500.

Consilium FG500 är ett brandlarmsystem för mindre och mellanstora anläggningar, det interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet kan hantera upptill 150 adresser/enheter på en interaktiv slinga och centralapparaten är försedd med funktioner som underlättar för nyttjaren som exempelvis inbyggd webbrowser. FG500 passar exempelvis perfekt inom förskolor, asylboende, HBV-hem, LSS-boende och mindre hotell m.m. där man önskar ett brandlarmsystem som är enkelt att handha, säkert och kostnadseffektivt.

FG500 bild


Stockholm 2015-12-15

Consilium brandsäkrar skola och förskola i Piteå !

Via ComDaTe AB i Piteå har Consilium Säkerhet i Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm till Munksunds Skola respektive Rönnens Förskola – båda i Piteå.

Både Munksunds Skola och Rönnens Förskola kommer att skyddas med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM

Munksunds SkolaRonnens Forskola


Stockholm 2015-12-15

Consilium brandsäkrar möteshus i Haninge !

Consilium brandsäkrar möteshus i Haninge

När Jesu Kristi Kyrka bygger nytt möteshus i Handen har Consilium Säkerhet i Stockholm via S.E.W. Tele & Elektronikservice AB fått förtroendet att leverera dess brand- och utrymningslarm

Det nya möteshuset kommer att förses med Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM.

Moteshus Mormonkyrkan


Stockholm 2015-12-15

Consilium brandsäkrar garage och behandlingshem !

Consilium brandsäkrar garage i Norra Djurgårdsstaden

Consilium Säkerhet i Stockholm har fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm till garage inom Kv. Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Garaget kommer att skyddas av Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM tillsammans med vår multikriteriadetektor CN-PYH, beställare är M3 Installation AB.

Consilium brandsäkrar behandlingshem i Haninge

När Kv. Ankaret i Haninge moderniserar sitt brandskydd fick Consilium Säkerhet i Stockholm förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm

Inom Kv. Ankaret bedrivs bl.a. psykiatrisk heldygnsvård och beställare är BT El per Blom AB.

Behandlingshemmet i Haninge kommer att skyddas av Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem FG5000TM


Malmö 2015-12-10

Scandic Kramer Malmö brandsäkras av Consilium !

När Pandox AB förstärker brandskyddet inom Hotell Scandic Kramer Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera ett nytt brand- och utrymningslarm till Hotell Scandic Kramer.

Scandic Kramer är ett av Sveriges mest klassiska hotell och ligger centralt beläget i Malmö, vid Stortorget. Inom fastigheten har det bedrivits hotell sedan mitten av 1800-talet och idag har Scandic Kramer 113 rum, restaurang, bar och konferenslokaler.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Scandic Kramer baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Scandic Kramer Malmo


Malmö 2015-12-01

Ytterligare skolor och förskolor i Malmö brandsäkras av Consilium !

I samband med att Malmö Stad bygger ny förskola, skola och idrottshall inom Kv Bladbaggen i Bunkeflostrand – Gottorpskolan - och ny förskola inom Kv Pilsnäckan i Limhamn – Kalkbrottets Förskola - så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning av deras brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El Malmö.

Inom Kv Bladbaggen Bunkeflostrand kommer det att byggas en ny högstadieskola, 7-9 för ca 600 elever, med tillhörande idrottshall och en förskola. Projektet skall vara färdig till terminsstart hösten 2017.

Inom Kv Pilsnäckan Limhamn kommer det att byggas en ny förskola med sex avdelningar i två våningar. Projektet skall vara färdigt till sommaren 2016.

Brand- och utrymningslarmet inom både Kv Bladbaggen Bunkeflostrand och Kv Pilsnäckan Limhamn baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom Kv Bladbaggen ingår även ett utrymningslarmsystem med Talat meddelande från SAC Nordic.

Bladbaggen BunkeflostrandMalmo Stad logo


Helsingborg 2015-11-30

Nyhemsskolan i Ängelholm brandsäkras av Consilium !

När Ängelholms Kommun bygger nya Nyhemsskolan i Ängelholm har Consilium Säkerhet Helsingborg fått förtroendet från Skanska Installation i Helsingborg att leverera skolans nya brand- och utrymningslarm.

Den nya Nyhemsskolan blir cirka 10 000 kvm stor och förutom själva skolan uppförs även en större idrottshall intill. Nyhemsskolan ska bli en komplett högstadieskola för 435 elever med specialsalar för bland annat naturkunskap och hemkunskap. Skolan och den nya idrottshallen beräknas stå färdiga till sommaren 2017.

Brand- och utrymningslarmet inom Nya Nyhemsskolan i Ängelholm baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Tengbom Arkitekter

Nyhemskolan Angelholm


Helsingborg 2015-11-30

Sydgrönts nya lokaler brandsäkras av Consilium !

I samband med att Sydgrönt uppför nya lokaler i Helsingborg har Consilium Säkerhet Helsingborg fått beställning på dess nya brand- och utrymningslarm från Bravida El Helsingborg.

Sydgrönt startades 1992 och har genom åren vuxit och utvecklats till en av Sveriges största i företag inom svenskproducerad frukt och grönsaker. Sydgrönts huvudkontor finns i Helsingborg, där det även finns stora och moderna resurser för lagring.

Brand- och utrymningslarmet inom Sydgrönts nya lokaler i Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med aspirationsdetektorer och special detektorer Consilium CN-DPH med dubbel optisk detektering med värmedetektering för rätt detektering i fuktig miljö.

Sydgront logo

 


Malmö 2015-11-26

Sege Park Malmö brandsäkras av Consilium !

I samband med att Malmö Stad förstärker och bygger ut verksamheten inom Sege Park, tidigare Östra Sjukhuset, i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd. Leverans av nytt brand- och utrymningslarm sker till lokalerna inom byggnad 5, 5A och 7 inom Sege Park Malmö.

Inom tidigare Östra sjukhuset bedrevs fram till 1995 psykiatrisk vård. Sjukhusområdet är ca 25 ha stort. De flesta byggnaderna är från den tid då sjukhuset uppfördes på 1930-talet. Då skapades också den parkmiljö som är så karakteristisk för området. De senaste åren har flera förskolor och grundskolor etablerats här och några av byggnaderna har omvandlats till studentbostäder. I de modernare byggnaderna i söder finns bl.a. en vårdcentral. Malmö stad äger fastigheten Östra sjukhuset 2. Serviceförvaltningen förvaltar både byggnader och mark i det som nu kallas Sege Park.

Det nya brand- och utrymningslarmet för Sege Park baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmo Stad logo


Malmö 2015-11-18

SUS Malmö brandsäkras ytterligare av Consilium !

När Region Skåne uppför evakueringsbyggnader inför den kommande ombyggnaden av SUS Skånes Universitetssjukhus Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via Bravida Sverige Malmö.

Under de kommande åtta åren investerar Region Skåne drygt sex miljarder kronor på sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård.                Malmö sjukhusområde kommer bland annat att få två nya byggnader, en ny stor vårdbyggnad, en ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem under marken. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapar Region Skåne förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Utvecklingen av det nya sjukhusområdet sker i nära samarbete med Malmö stad.

Det nya brand- och utrymningslarmet för den första evakueringsbyggnaden inom SUS Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och består av cirka 500 detektorer/adresser och centralapparaten sammankopplas med befintliga brandlarmsystem och överordnade styr- och presentationssystem från Consilium inom SUS Malmö.

 

SUS Malmo logga


CAD-RITARE SÖKES !

Malmö 2015-11-18

Tack vare en fortsatt hög orderingång så behöver Consilium Säkerhet Syd AB Malmö-Helsingborg förstärka och utöka sin organisation i Malmö med en CAD ritare för orienteringsritningar och teleregistrering.

Vi söker dig som har intresse för teknik och säkerhet samt tidigare erfarenhet av CAD (autodesk)

Som cad-ritare hos oss arbetar du med brand- och säkerhetsprojekt tillsammans med våra projektledare och tekniker där din primära arbetsuppgift är att rita orienteringsritningar.

Krav är god kunskap av teleregistrering. Vi tillhandahåller med fortbildning om regler kring arbetsområdet samt kortare cad utbildning.

Vi erbjuder individuell lönesättning och effektiva arbetsredskap samt fortlöpande utbildning och stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som präglas av framtidstro och arbetsglädje !

Ring Joakim Bornhager på telefon 040-602 05 80 för mer information eller skicka ett mail till: joakim.bornhager@consiliumsyd.se

Välkommen med din ansökan som vi önskar senast den 18:e december.

Consilium Säkerhet är ett ledande företag inom brand- och säkerhetssystem och vi är specialister på brand- och utrymningslarmsystem. Våra brand- och säkerhetssystem skyddar idag materiel och värden samt människor inom förskolor och gruppbostäder till stora komplexa anläggningar inom sjukvård och industri. Consilium Säkerhet AB är ett marknadsbolag till Consilium AB, som utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation, och är världsledande inom marint brandskydd. Consilium AB har egna bolag i 16 länder runt om i världen bl.a. i Europa, USA och Asien. Consiliums brand- och säkerhetssystem skyddar människor och värden runt hela jordklotet. Allt från 1400 tågvagnar i Londons tunnelbana till flertalet av världens största kryssningsfartyg.

Läs mer om Consilium Säkerhet på www.consiliumsakerhet.se och Consilium på www.consilium.se.


Malmö 2015-11-12

Knorr-Bremse Lund brandsäkras av Consilium !

Knorr Bremses lokaler i Lund på Traktorvägen förses med nytt brand- och utrymningslarm via Consilium Säkerhet Malmö. Beställare är Castellum Briggen Fastigheter

Sedan 2004 finns Knorr-Bremse Nordic Rail Services lokaler på Gunnesbo i västra Lund. Idag arbetar ett femtiotal personer i Lund varav majoriteten arbetar med service, reparationer och nyproduktion. Övriga arbetar inom försäljning och administration.

Knorr-Bremse System för rälsbundna fordon är världens ledande tillverkare av bromssystem för lokal- och fjärrtrafik. Systemen från Knorr-Bremse bromsar såväl höghastighetståg som lok, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och godståg.

Det nya brand- och utrymningslarmet för Knorr-Bremse baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Knorr Bremse Lund


Malmö 2015-11-09

Lundaporten brandsäkras av Consilium !

I samband med att Castellum Briggen Fastigheter gör ombyggnader inom Fastigheten Lundaporten, Scheelevägen 30, Lund så får fastigheten ett nytt brand- och utrymningslarmsystem via Consilium Säkerhet Malmö.

Lundaporten är en välkänd fastighet i Lund och ligger precis vid IDEON Gateway och Lunds norra infart.

Det nya brand- och utrymningslarmet för Lundaporten baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Lundaporten Lund


Malmö 2015-10-20

Consilium brandsäkrar flertalet asylboende i Skåne !

Trycket på säkra och trygga asylboende är stort för närvarande och Consilium Säkerhet Malmö har den senaste tiden sålt och levererat ett 20-tal brand- och utrymningslarm för denna typ av boende i Skåne och många fler anläggningar offereras för närvarande !

Kraven enligt BBR, Boverkets Boregler, är att denna typ av boende klassas om hotell, verksamhetsklass 4, vilket ställer stora krav på brand- och utrymningslarm samt brandskydd generellt.

Brand- och utrymningslarmet för asylboende och HVB-hem, Hem för vård eller boende, baseras på Consiliums interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG500 med optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS.

Med Consiliums brandlarmsystem FG500 kan installationen utföras snabbt och säkert samtidigt som boendet får ett tryggt brandskydd där varje enhet är adresserbar och vid utlöst larm får användaren direkt information via klartext i centralapparaten om vilken detektor/enhet som larmat vilket ytterligare snabbar upp insatsen vid larm eller tillbud. Dessutom är FG500 försedd med ethernet kommunikationsport och inbyggd webbrowser vilket innebär att FG500 enkelt kan anslutas för kommunikation via fastighetens data nätverk med bärbar enhet som smarttelefon eller dator.

FG500 bild

 


Malmö 2015-10-15

Consilium brandsäkrar ytterligare Wihlborgs fastigheter !

I samband med att Wihlborgs Fastigheter Malmö bygger om lokaler inom fastigheterna Kv Kranen 1 i Västra Hamnen Malmö och Kv Sufflören 3 Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö deras nya brand- och utrymningslarm via El-Fast, El-Fastighetsservice Syd AB, i Malmö.

Fastigheten Kranen 1 är belägen precis vid infarten till Västra Hamnens mest expansiva område, Dockan, i Malmö. .

Fastigheten Sufflören 3 är belägen mellan Hyllie och Svågertorp i Malmö med mycket bra tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter.

Brand- och utrymningslarmet för Kv Kranen och Kv Sufflören baseras på interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium CS4000 och FG5000TM.

Wihlborgs Kranen 1 MalmoWihlborgs Suffloren 3 Malmo


Göteborg 2015-10-13

Illern äldreboende i Åmål brandsäkras av Consilium !

Consilium Säkerhet Väst, levererar nytt modernt brand- och utrymningslarm FG5000 till Äldreboende Kv Illern, Åmål.

Illerns äldreboende ligger centralt i Åmål och omfattar 51 lägenheter fördelat på fyra plan och sju enheter. Lägenheterna består av 1-2 rum med kök. Vid varje enhet finns ett gemensamt kök och dagrum med möjlighet till social gemenskap.

Brand- och utrymningslarmet för Illern Äldreboende baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer äldreboendet att skyddas av cirka 250 detektorer/enheter och inom boendelägenheterna används CN-PS som är en interaktiv analog adresserbar optisk rökdetektor med inbyggd adresserbar siren.

Ett säkert boende på ålderns höst!

Illern aldreboende Goteborg

 


Malmö 2015-10-02

Malmö Saluhall brandsäkras av Consilium !

När Malmö äntligen får en ny Saluhall genom Annabostäder, som köpt det gamla godsmagasinet på Södra Neptunigatan och bygger om det till en klassisk saluhall med modern känsla, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via Emil Lundgren AB Malmö.

Det gamla godsmagasinet byggs om till en klassisk saluhall och tillbyggnaden kommer att innehålla serveringar, med modern fräsch inriktning. Även utomhus kommer man att märka den nya Saluhallen då det skapas en torghandel med uteserveringar

Brand- och utrymningslarmet för Malmö Saluhall baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmo Saluhall 2


Malmö 2015-09-30

Consilium brandsäkrar nya lokaler för Spyken i Lund !

När Lundafastigheter bygger till och om Kv Arkivet 4, Källbo, för Spykens gymnasium i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Lund.

Det tidigare äldreboendet Källbo ligger på andra sidan Arkivgatan från Spykens gymnasium i centrala Lund och i de nya lokalerna kommer 270 elever och lärare få undervisningslokaler och lärararbetsplatser men för detta krävs det en omfattande renovering och ombyggnad av lokalerna.

Gymnasieskolan Spyken är en skola med traditioner sedan 1800-talet, men samtidigt en modern gymnasieskola med Estetiska programmet (ES), Humanistiska programmet (HU), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).

Brand- och utrymningslarmet i Spykens nya lokaler inom Kv Arkivet 4 baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic.

Kv Arkivet 4 Kallbo Lund


Malmö 2015-09-29

Södervidinge bagaren brandsäkras av Consilium !

I samband med att Södervidinge bagaren utökar sin produktion och bygger ut sina lokaler i Södervdinge så passar man på att byta ut och uppgradera samt utöka sitt brandskydd till den senaste teknologin. Via Andersbergs Elektriska i Teckomatorp har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på ett nytt brand- och utrymningslarmsystem inom Södervidinge bagaren.

Eftersom miljön är krävande i bageri har Consilium Säkerhet valt den senaste detekteringstekniken med multikriteria kombidetektorer för rök- och värme, SensEye, CN-PYH inom produktion och dubbeloptiska rökdetektorer CN-DPH i utrymmen med risk för fukt/vattendimma. Vår SensEye-detektor CN-PYH har en helt ny revolutionerande rökdetektordesign som utnyttjar orange lysdiod våglängd tillsammans med en nykonstruerad Y-rökkammare detta ger en optimal rökdetektor med ”flat respons”-egenskaper för all typer av begynnande bränder och som undviker onödiga larm. Dessutom finns en inbyggd värmetermister som tillsammans med rökdetekteringen kan ställas i multikriteria, kombi eller singel rök-/värmedetektor.

Södervidinge bagaren är ett familjeägt bageri med anor från 1902. Många traditionella recept lever kvar än idag, uppdaterade med moderna smaker och precis som förr bakas Södervidinge bagarens bröd i rejäla stenugnar för den fina skorpan och goda smakens skull.

Brand- och utrymningslarmet inom Södervidinge bagaren baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Sodervidinge Logo


Malmö 2015-09-28

Ytterligare en förskola i Malmö brandsäkras av Consilium !

När Malmö Satd genom sin servicenämnd – Stadsfastigheter – bygger ny Förskola och lokaler för Folktandvården inom Bunkeflostrand – Kv Bunkeflostrand 6:95 – så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via Emil Lundgren AB Malmö.

Den nya fastigheten i Bunkeflostrand skall bestå av två våningar och på plan 1 kommer en en fyra avdelnings förskola att finnas och på plan 2 en Folktandvård med åtta behandlingsrum.

Brand- och utrymningslarmet inom den nya förskolan och Folktandvården baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmo Stad logofolktandvarden skane


Stockholm 2015-09-28

Consilium Säkerhet Stockholm flyttar till nya lokaler !

Den 2:a november går flyttlasset till nyrenoverade och moderna lokaler på Hammarby Fabriksväg 25, vi blir kvar på samma adress som tidigare men flyttar en våning upp, från plan 6 till plan 7 !

Fabege har lyssnat på våra behov och önskemål vad det gäller nya lokaler och erbjudit en lösning där vi blir kvar på samma adress vilket passar perfekt säger Consilium Säkerhets Stockholms VD Göran Carlsson.


Stockholm 2015-09-28

Consilium moderniserar brandskyddet vid Konserthuset !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått det stora förtroendet att modernisera och uppgradera brand- och utrymningslarmet inom Konserthuset i Stockholm. I sambandmed uppgraderingen till Consilium FG5000 sker även komplettering med brandskydd inom ett antal butiker i fastigheten.

Det blå Konserthuset vid Hötorget i centrala Stockholm är ett av Sveriges arkitektoniska mästerverk i en nyklassicistisk stil. Det invigdes i april 1926, skapat av arkitekten Ivar Tengbom under en expansiv tid i Stockholms historia.

Konserthuset i Stockholm förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Stockholm Konserthus 1

 


Stockholm 2015-09-28

Ytterligare LSS-boende i Nynäshamn och Äldreboende i Piteå brandsäkras av Consilium !

Ytterligare ett LSS-boende brandsäkras av Consilium denna gång gäller det ett LSS-boende i Nynäshamn som Consilium Säkerhet Stockholm brandsäkrar via NOKAB.

Via ComDate AB i Piteå har Consilium Säkerhet Stockholm fått beställning på nytt brand- och utrymningslarm till Öjagårdens äldreboende Piteå.

LSS-boendet i Nynäshamn och Öjagårdens äldreboende Piteå förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Stockholm 2015-09-25

Technology for health brandsäkras av Consilium !

När Hemsö och SveaNor uppför tillsammans ett utbildnings- och forskningscentrum bredvid Karolinska Universitetssjukhust Huddinge, Technoloy for health, för framtidens vård, utbildning och forskning har Consilium Säkerhet Stockholm i samarbeta med Caverion Sverige AB fått det stora förtroendet att brandsäkra lokalerna med Consilium brandksydd.

Totalt omfattar projektet ca 45 000 kvm lokaler för utbildning och forskning. Projektkostnaden uppgår för båda husen till över 1 miljard SEK.

Detta är en del av Stockholmsregionens pågående Life Science satsning. De största hyresgästerna blir Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet.

Technology för helths nya lokaler förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Tengbom

Technology for health


Stockholm 2015-09-25

Systembolag brandsäkras av Consilium !

I samband med att Systembolaget öppnar en ny butik vid Häggviks handelsplats i Sollentuna så har Consilium Säkerhet i Stockholm fått förtroendet via M3 Installation AB att brandskydda lokalerna med Consilium brandskydd.

Systembolagets nya lokaler förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Systembolaget logo


Malmö 2015-09-10

Ytterligare ett LSS-boende och Etagelägenheter brandsäkras av Consilium !

Ytterligare en gruppbostad LSS-boende inom Lunds kommun förses med brandskydd från Consilium Säkerhet. Denna gång är det LSS-boende inom Kv Soldaten 14 i Lund som förses med brand- och utrymningslarm samt passersystem från Consilium Säkerhet Malmö via EA-Installationer i Trelleborg AB

Inom Kv Skanör 6:85, Lotten 3, i Skanör bygger Skanska nya lägenheter där sex stycken etagelägenheter förses med brand- och utrymningslarm från Consilium Säkerhet Malmö via EA-Installationer i Trelleborg AB . Etagelägenheterna förses med ett heltäckande brandskydd enligt SBF 110:7 och med en unik ”hembrandvarningsfunktion” med Consiliums unika optiska rökdetektor CN-PS med inbyggd adresserbar siren. Vid brandindikering inom en etagelägenhet ljuder samtliga detektorer inom aktuell lägenhet och om brandindikeringen kvarstår mer än vald tidsrymd ljuder samtliga andra detektorer i övriga etagelägenheter men om brandindikeringen försvinner innan tiden löpt ut tystar utrymningslarmet och systemet återställs d.v.s. precis som en vanlig hembrandvarnare men med en fullständigt övervakad funktion och säkerhet !

Brand- och utrymningslarmet inom det nya LSS-boendet och Etagelägenheterna baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM och passersystemet för LSS-boendet baseras på R-CARD 5000 från RCO.


Malmö 2015-09-09

mat.se brandsäkras av Consilium !

I samband med att mat.se öppnar nytt lager och distributionscenter i Malmö/Helsingborgs regionen så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via El-Gruppen i Lomma AB.

Mat.se är en matbutik på nätet med hemleverans och finns idag i Göteborg och Stockholm. Deras nästa steg är att öppna i regionen runt Malmö och Helsingborg. Man räknar med att etableringen i Malmö/Helsingborg långsiktigt kommer att generera 100-tals nya arbetstillfällen i regionen. Hyresavtalet är tecknat för en stor lagerlokal som ligger strax norr om Malmö. Lagret kommer under hösten att byggas om för att passa mat.se verksamhet.

Brand- och utrymningslarmet inom mat.se nya lokaler i Malmö/Helsingborgs regionen baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Mat logo


Malmö 2015-09-03

Malmös nya Moské brandsäkras av Consilium !

När Ahmadiyya Församlingen i Malmö bygger ny moské så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via PME Installation AB Malmö.

Brand- och utrymningslarmet inom Malmös nya Moské baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm via SAC Nordic.

 


Helsingborg 2015-08-24

Consilium levererar säkerhetslösning till hästgård !

Consilium Säkerhet Helsingborg har fått beställning på en helhetslösning inom brand- och säkerhet till Anderssons hästgård i Viken. Hästgården förses med brandlarmsystem, passer- och säkerhetssystem samt TV-övervakningssystem.

Anderssons Hästgård förses med förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM, helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA och CCTV-system från Kentima, Ethiris, med HD-kameror av fabrikat Axis.

Hastgard Viken


Malmö 2015-08-21

Consilium brandsäkrar Einar Willumsen i Malmö !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning på nytt brandlarmsystem inom AB Einar Willumsen anläggning i Malmö. Det äldre konventionella brandlarmsystemet byts ut och uppgraderas till ett modernt brand- och utrymningslarm.

Einar Willumsen är en modern högteknologisk leverantör av smaklösningar och föreningar - främst för den skandinaviska och internationella drycker och livsmedelsproducerande branscher. Einar Willumsen har anläggningar i Danmark, Sverige och Finland – anläggningen i Malmö har funnits sedan 1921.

Inom Einar Willumsens anläggning och lokaler i Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Einar Willumsen logo


Göteborg 2015-08-20

Consilium utökar brandskyddet inom Volvo Trucks !

Consilium Säkerhet Väst Göteborg har fått beställning på utökning och komplettering av brandskyddet inom Volvo Trucks fabrik i Tuve. Brandskyddet utökas med tolv stycken aspirationsdetektorer för vardera cirka 1000 kvm.

I Tuvefabriken bygger Volvo Trucks Sweden kompletta lastbilar över 16 ton. Fabriken förser även andra Volvofabriker över hela världen med material. Den totala fabriks ytan är på 111 000 kvm och här tillverkas förutom Volvo FH16 även Volvo FM, Volvo FMX samt Volvo FH. Totalt antal anställda på fabriken i Tuve är ca 1 500 medarbetare.

Volvo Trucks Tuve  Volvo Trucks FH16


Malmö 2015-08-19

Consilium brandsäkrar Hansagallerian i Malmö !

När Areims Fastigheter bygger om Hansagallerian i centrala Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm samt högtalarsystem via Emil Lundgren AB Malmö.

När NK, nuvarande Hansa, invigdes i augusti 1963 fick Malmö sitt efterlängtade varuhus mitt i city. Även om mycket har förändrats sedan dess har Hansa fortsatt att vara en magnet för alla som gillar cityshopping med lite mer stjärnglans. Nu startar en omfattande ombyggnad och hösten 2017 invigs ett nytt attraktivt varuhuskoncept med helt nya möjligheter för dig som älskar det goda livet i form av mat, dryck och mode !

Hansagallerian i centrala Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic.

Hansa Galleria Malmo  Hansa Galleria Malmo bild 2


Malmö 2015-08-17                                                              

Consilium brandsäkrar Ubåtshallen i Västra Hamnen Malmö !

När Wihlborgs bygger om Kv Kranen 8 – Ubåtshallen – i Västra Hamnen Malmö för bl.a. Försäkringskassan så levererar så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Malmö.

Under ett flertal år har det bedrivits skolverksamhet i Ubåtshallen, både Malmö Högskola och Mediegymnasiet har haft sina utbildningar här. Nu ska fastighetens fem nedersta våningar förändras från skolverksamhet till kontorsytor för Försäkringskassan. Den sjätte och översta våningen hyrs av annan hyresgäst.

Kv Kranen 8 – Ubåtshallen – Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Ubatshallen Malmo  Wihlborgs logo


Malmö 2015-08-17                                                              

Consilium brandsäkrar Kunskapsskolan i Lund !

När Hemsö bygger om och till lokaler för Kunskapsskolan i Lund inom S:t Lars området så levererar så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm samt inbrottslarm via Bravida Prenad Filial HC Lund.

Kunskapsskolan i Lund ligger naturskönt inom parken i S:t Lars området och Kunskapsskolan i Lund är en grundskola för åk 4-9.

Kunskapsskolan i Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med inbrottslarmsystem från Bosch Security.

Kunskapsskolan lockar fram det bästa hos varje elev. Elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför erbjuder Kunskapsskolan en utbildning som är personligt utformad. Hos Kunskapsskolan arbetar du mot egna personliga mål med ambitionen att nå höga slutbetyg i 9:an. Du har en personlig handledare som ger stöd och följer upp hur det går och försöker locka dig att tänja dina gränser. Kunskapsskolans arbetssätt skapar god stämning mellan lärare och elever, en trygg miljö och en lust att lära. Det leder i sin tur till goda studieresultat.

Kunskapsskolan Lund Kunskapsskolan logotyp


BRANDLARMSTEKNIKER SÖKES !

Malmö/Helsingborg 2015-07-07

Tack vare en fortsatt hög orderingång så behöver Consilium Säkerhet Syd AB Malmö-Helsingborg förstärka och utöka sin organisation. Vi söker nu en ny brand- och säkerhetstekniker för driftsättning och servicearbete med brand- och säkerhetssystem med placering i Helsingborg !

Du som idag arbetar med brand- och säkerhetsteknik och som har mycket goda kunskaper i brandlarmsystem och dess regelverk SBF 110 men gärna även kunskapar i inbrottslarm och passersystem som exempelvis RCO M5 kontakta oss redan idag !

Vi erbjuder individuell lönesättning, tjänste-/förmånsbil och effektiva arbetsredskap samt fortlöpande utbildning och stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som präglas av framtidstro och arbetsglädje !

Ring Ulf Petersson på telefon 040-602 05 81 för mer information eller skicka ett mail till: ulf.petersson@consiliumsyd.se

Välkommen med din ansökan som vi önskar senast den 31:e juli.

Consilium Säkerhet är ett ledande företag inom brand- och säkerhetssystem och vi är specialister på brand- och utrymningslarmsystem. Våra brand- och säkerhetssystem skyddar idag materiel och värden samt människor inom förskolor och gruppbostäder till stora komplexa anläggningar inom sjukvård och industri. Consilium Säkerhet AB är ett marknadsbolag till Consilium AB, som utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation, och är världsledande inom marint brandskydd. Consilium AB har egna bolag i 16 länder runt om i världen bl.a. i Europa, USA och Asien. Consiliums brand- och säkerhetssystem skyddar människor och värden runt hela jordklotet. Allt från 1400 tågvagnar i Londons tunnelbana till flertalet av världens största kryssningsfartyg.

Läs mer om Consilium Säkerhet på www.consiliumsakerhet.se och Consilium på www.consilium.se.


Göteborg 2015-05-25                                                   

Consilium Säkerhet brandsäkrar Kristinedal Träningscenter

Utbyte och uppgradering av brandlarmsystem inom Kristinedal Träningscenter i Göteborg.

Consilium Säkerhet Göteborg har fått beställning av utbyte och uppgradering av brandlarmsystem inom Kristinedal Träningscenter i Göteborg. Projektet skall utföras som en totalentreprenad och det nya brandlarmsystemet baseras på den senaste teknologin, med stor vikt lagd på användar- och installationsvänlighet samt tillförlitlighet.

Fastigheten som innefattar Kristinedal Träningscenter är cirka 10600 kvm stor och i fastigheten bedriv verksamheter som gym, simhall, skola, kök och kontor.

Brand- och utrymningslarmet för Kristinedals Träningscenter baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Kristinedal        SKFlogo


Malmö 2015-05-23                                                       

Consilium Säkerhet sprang i världens största halv mara !

Consilium Säkerhet Malmö och Helsingborg med vänner sprang Göteborgsvarvet – världens största halvmaraton !

Med över 64 000 anmälda löpare och fler än 200 000 hängivna supporters längs banan är GöteborgsVarvet världens största halvmaraton. Sedan starten 1980 har över 1 miljon löpare anmält sig till loppet.

Consilium Säkerhet tackar SOLAR Sverige AB för väl genomförda kringarrangemang !

Ingemar, Joakim, Björn, David, Johan, Ola, Ulf och Mats ser starka ut innan start !

Goteborgsvarvet2015


Malmö 2015-05-20                                                       

LBC nya logistikterminal brandsäkras av Consilium !

Ännu en gods- och logistikterminal brandsäkras av Consilium Säkerhet. Denna gång är det Malmö Lastbilcentral AB, Malmö LBC, som bygger ny gods- och logistikterminal i Malmö.

Via Elgruppen i Lomma AB levererar Consilium Säkerhet Malmö anläggningens nya brand- och utrymningslarm.

LBC ambition är att kunna serva sina kunder med fungerande helhetslösningar. Därför har LBC valt att satsa på att bygga upp en egen godsterminal för att på ett smidigt sätt lösa omlastningar och vidare distribution. Den nya godsterminalen kommer att ha en sammanlagd yta på över 5 000 kvm.

Brand- och utrymningslarmet för Malmö LBC nya gods- och logistikterminal baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

LBC Malmo


Helsingborg 2015-05-18                                               

Hälsostaden – Ängelholms sjukhus - brandsäkras av Consilium !

Consilium Säkerhet Helsingborg har fått flertalet beställningar avseende brand- och utrymningslarm inom Hälsostaden – Ängelholm sjukhus. Dels skall utbyte/uppgradering ske av befintlig centralapparat inom byggnad 08 och byggnad 02 där beställaren är Caverion och dels skall nytt brand- och utrymningslarm levereras inom byggnad 08 och byggnad 071 via Bravida Sverige AB Halmstad.

Hälsostaden Ängelholm AB är fastighetsbolaget som äger och förvaltar alla byggnader på Ängelholms sjukhusområde. Ängelholm ligger i den expansiva Öresundsregionen med närhet till Ängelholm Helsingborg Airport och europaväg E6/E4/E20. Ängelholms sjukhusområde ligger i centrala Ängelholm med närhet till arbetsplatser, boende, butiker, restauranger och övrig service. Hälsostaden Ängelholm ska effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms kommun och Ängelholms sjukhusområde. Genom att skapa samverkan mellan kommunens och Region Skånes vårdområden syftar projektet till att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun.

Brand- och utrymningslarmet för Hälsostaden – Ängelholms sjukhus - baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Halsostaden Angelholm


Malmö 2015-04-08

Lunds Domkyrka valde Consilium !

När Lunds Domkyrka skall uppdatera brandskyddet inom domkyrkan i Lund fick Consilium Säkerhet Malmö det stora förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm till kyrkan.

Lunds Domkyrka kom till på 1100-talet efter att Lund hade blivit säte för Nordens ärkebiskop. Det har varit svårt att datera domkyrkans egentliga grundläggande men i Knut den heliges gåvobrev, daterat till 21 maj 1085, talas om en domkyrka byggd under 1080-talet. Men en del tyder dock på att detta inte rör sig om samma domkyrka och att den nuvarande domkyrkan förmodligen började byggas under tidigt 1100-tal när Lund blivit säte för ärkebiskopen. Kryptans högaltare invigdes 1123 och den 1 september 1145 invigdes domkyrkans högaltare och hela kyrkan, helgad åt Sankt Laurentius, kunde tas i bruk. År 1234 härjade en mycket omfattande brand i kyrkan och när kyrkan byggdes upp igen tillkom bl.a. nya valv och ny fasad i väst. Mellan åren 1510-1527 restaureras kyrkan av Adam van Düren och tillbyggnader som märks från denna tid är bland annat den norra korsflygeln, strävpelare med spännbågar, påbyggnad av tornen och ett brunnskar i kryptan. Domkyrkans torn, ibland kallade "Lunna pågar", är 55 meter höga och tornen tillkom vid Helgo Zettervalls omfattande restaurering på 1800-talet, då man rev de tidigare medeltida tornen. Tornen, med sina pyramidformade tak, utgör ett välkänt kännetecken i Lunds stadsbild och är syns tydligt från slätten runt Lund !

Idag är Lunds Domkyrka en mycket levande kyrka med dagliga gudstjänster. Domkyrkan är en av Sveriges främsta sevärdheter och mest älskade byggnader. Cirka 700 000 människor besöker kyrkan varje år och över 90 000 personer firar gudstjänst här varje år. Lunds Domkyrka har fått toppbetyget tre stjärnor av Guide Michelins turistguide Green Guide och har utsetts till ett av Sveriges sju underverk av Vetenskapsradions lyssnare.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Lunds Domkyrka baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmssystem Consilium FG5000TM.

Lunds Domkyrka


Helsingborg 2015-03-30                                                

Nya Rönnebadet i Ängelholm brandsäkras av Consilium !

Nu har första spadtaget tagits för nya badhuset Rönnebadet i Ängelholm. ÅWL Arkitekter har ritat huset, som byggs av Peab på uppdrag av KunskapsPorten och Ängelholms kommun. Badhuset är planerat att stå färdigt hösten 2016.

Consilium Säkerhet Helsingborg levererar brand- och utrymningslarmet för Rönnebadet via Bravida Sverige Division Syd Helsingborg..

Nya Rönnebadet kommer innehålla en stor bassäng för elittävlingar i simning och vattenpolo, ett lekbad med vattenrutschbanor, spa- och gymavdelningar med utsikt över ån och två mindre bassänger för undervisning och rehab. På taket kommer det finnas ett soldäck, och det blir även ett café med uteservering. Badet byggs centralt i Ängelholm, och en ny cykelbro vid huset kommer ge närhet till centrum.

Brand- och utrymningslarmet för Rönnebadet baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM, där detektering bl.a. sker med aspirationsdetektorer ovanför bassängerna, tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic.

Ronnebadet Angelholm

Bild: ÅWL Arkitekter


Malmö 2015-03-26

Ännu en Wihlborgs fastighet brandsäkras av Consilium !

I samband med att Wihlborgs Fastigheter AB bygger om fastigheten Skrovet 6, Stora Varvsgatan 7, i Västra Hamnen Malmö för Saab Kockums AB så uppgraderar man sitt brandskydd i fastigheten. Det nya brand- och utrymningslarmet inom Skrovet 6 levereras av Consilium Säkerhet Malmö.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Skrovet 6 Västra Hamnen Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM .

Wihlborgs är i Malmö, Lund och Helsingborg det ledande kommersiella fastighetsbolaget och per den 31 december 2014 har Wihlborgs totalt 269 fastigheter i Öresundsregionen med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 1 552 000 kvm.

Skrovet 6 Vastra Hamnen Malm

 


Malmö 2015-03-25

Consilium brandsäkrar ytterligare fastigheter inom Malmö Stad!

Tillsammans med ApQ El AB Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på ytterligare två stycken brandskydd inom Malmö Stad. Denna gång sker installation av nytt brand- och utrymningslarm inom Lillbäckens Förskola och Trevnadens Äldreboende i Malmö.

De nya brand- och utrymningslarmsystemen inom Lillbäckens Förskola och Trevnadens Äldreboende Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmssystem Consilium FG5000TM.

Malmo Stad logo


Malmö 2015-03-23

Consilium Säkerhet skyddar ytterligare en förskola i Lund !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning av brand- och säkerhetssystem för Revinge Skola och Reveljens Förskola i Revingehed – inom Lunds kommun - via Elbrisen i Löberöd. Lundafastigheter är byggherre för Revinge Skola och Reveljens Förskola och objektet omfattar utbyggnad av Revinge Skola med förskoleverksamhet

Den nya skolan/förskolan i Revingehed förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium CS4000 och ett helintegrerat säkerhetssystem M5 MEGA från RCO.

Revinge Skola Lund


Stockholm 2015-03-13

Consilium brandsäkrar Danvikshem äldreboende ! 

Consilium Säkerhet i Stockholm har fått fortsatt förtroende och beställning på uppgradering av brand- och utrymningslarmsystem till Danvikshems äldreboende i Nacka.

Danvikshem är naturskönt beläget vid hamninloppet till Stockholm och när man nu moderniserar brandskyddet i den vackra byggnaden väljer man att göra det med Consiliums interaktiva analoga adrersserbara brandlarmsystem FG5000.

Danvikshem bär inte bara på en lång historia och en stolt tradition, här finns också ett minisamhälle. Det är en arbetsplats för drygt 200 personer och ett boende för 188 personer.

Danvikshem


Stockholm 2015-03-12

Consilium brandsäkrar församlingshem ! 

Consilium Säkerhet i Stockholm har fått beställning på nytt brand- och utrymningslarmsystem till Österhaninge Församlingshem.

När den anrika byggnaden nu renoveras kommer den att skyddas av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med den nya multikriteria SensEye detektorn.

Österhaninge församling, söder om Stockholm, är en gammal församling med ung blandad befolkning. Här möts storstad, landsbygd och skärgård. Församlingen verkar i en dynamisk kommun med bl.a. högskolor och kulturliv. I församlingen bor drygt 50.000 invånare - varav ca drygt 31.000 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Osterhaninge-forsamlingshem


Malmö 2015-03-05

Garage för MKB brandsäkras av Consilium !

I samband med att MKB Fastighets AB Malmö förstärker och uppgraderar sitt brandskydd inom garage på Stensjögatan i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via Syd El AB Malmö.

Garaget är idag skyddat av ett brandlarmsystem som uppgraderas till dagen teknologi med ett nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem med multikriterier detektorer.

Detektorerna inom garaget består av Consilium nya SensEye detektorer som har en helt ny revolutionerande rökdetektordesign som utnyttjar orange lysdiods våglängd tillsammans med en nykonstruerad Y-rökkammare. Detta ger en optimal rökdetektor med ”flat respons” egenskapar för alla typer av begynnande bränder och som undviker onödiga larm. I tillägg finns en inbyggd värmetermistor i detektorn med val av funktioner som multikriteria, kombi eller singel rök-/värmedetektor. Utöver detta finns flertalet inställningsmöjligheter och alarmalgoritmer i kombination med centralapparaten.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom garaget på Stensjögatan baseras på Consilium FG5000TM tillsammans med SensEye detektorn CN-PYH. 

MKB Stensjogatan garage Malmo


Malmö 2015-02-26

Trelleborgs Kommun utökar sitt RCO system via Consilium !

När Trelleborgs Kommun bygger om och till Granlunda Förskola i centrala Trelleborg levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya passer- och säkerhetssystem via Elektroinstallationer AB i Malmö.

Granlunda Förskola har idag sex avdelningar med barn i åldern 1-5 år och förskolan är Montessori inspirerad. Bostadsområdet kring förskolan är lugnt och trivsamt och många barnfamiljer bor i området. Efter ombyggnaden kommer förskolan att ha totalt åtta avdelningar.

Det nya säkerhetssystemet för Granlunda Förskola baseras på ett helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA och anläggningen på Granlunda sammankopplas med tidigare RCO system inom Trelleborgs Kommun. 

Granlunda Forskola Trelleborg


Helsingborg 2015-02-23

Consilium brandsäkrar Ewerman Helsingborg !

I samband med att Ewerman i Helsingborg uppgraderar sitt brandskydd så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg deras nya brand- och utrymningslarm bl.a. sker uppgradering av system plattform där tidigare centralapparat av annat fabrikat byts ut och uppgradering sker med nya interaktiva detektorer.

Ewerman ingår i STC GreenFood som bildades 2009 och är idag den största fristående aktören inom frukt och grönsaker i Norden. Verksamheten är bred och omfattar import, grossistverksamhet och distribution samt produktion och försäljning av skurna och förädlade frukt- och grönsaksprodukter. Den här bredden gör att STC GreenFood tillhandahåller ett komplett sortiment till detaljhandeln, andraleds grossister samt till kunder inom restaurang, hotell och catering. Verksamheten omsätter cirka 3 miljarder kronor och har omkring 500 anställda. STC GreenFood består av två affärsområden – Inköp/ Handel respektive Fresh Cut/Måltidslösningar.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Ewerman i Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmssystem Consilium FG5000TM.

Ewerman logo


Malmö 2015-02-23

Consilium brandsäkrar Unique Dental i Ystad !

När Ystad Industrifastigheter AB bygger ny fastighet för Unique Dental i Ystad så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brandskydd via Emil Lundgren AB Lund.

Unique Dental är ett väl sammanhållet fullservicelabb beläget i Ystad med ett 70-tal medarbetare som levererar tandteknik till kunder i hela landet.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Unique Dentals nya lokaler i Ystad består av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmssystem Consilium FG5000TM.

Unique Dental logo


Malmö 2015-02-23

Consilium brandsäkrar ännu en förskola i Malmö !

I samband med att Malmö Stad uppför en ny förskola inom Kv Trevnaden 1, Sofielunds Förskola, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö ännu en gång brandskyddet. Tillsammans med Electi El AB Malmö så förses den nya förskolan med brandskydd.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Sofielunds Förskola, Kv Trevndaden, Malmö består av interaktivt analogt adresserbart brandlarmssystem Consilium FG5000TM.

Malmo Stad logo


Helsingborg 2015-02-02

Consilium brandsäkrar Kyrkor !

Consilium Säkerhet Helsingborg har fått beställning på nytt brandskydd i tre kyrkor, kyrkorna i Ausås, Straby och Strövelstorp, av Strövelstorps församling.

Strövelstorps församling är en församling i Bjäre kontrakt i Lunds stift. Församlingen ligger i Ängelholms kommun i Skåne län och utgör ett eget pastorat.

I samband med omläggning av elkablar i Starby kyrka så gjorde man ett unikt fynd, ett nästan intakt kullerstensgolv från medeltiden har hittats under kyrkan. Fyndet betraktas som sensationellt i arkeologiska sammanhang. Den ursprungliga kyrkan på platsen uppfördes omkring år 1200 och golvet kan härröra därifrån.

Kyrkorna i Ausås, Straby och Strövelstorp kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Ausas Kyrka

Starby Kyrka

Strovelstorps Kyrka


Malmö 2015-01-30

Consilium brandsäkrar RPC Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning på brand- och utrymningslarmsystem till RPC Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg via ApQ El AB Malmö.

Region Skåne bygger RPC som är en ny anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Trelleborg. Rättspsykiatriskt centrum, RPC Trelleborg, skall stå klar 2016 och får då en sammanhållande roll för all sluten rättspsykiatrisk vård i Skåne. Den främsta uppgiften är att vårda och därför läggs stor vikt på återhämtning, social gemenskap och återanpassning till samhället. RPC kommer att ha plats för 51 patienter och kommer att rymma runt 140 nya arbetsplatser. RPC i Trelleborg kommer att vara Sveriges största passiv- och plusenergihus, det första inom den svenska välfärden. Ett plusenergihus producerar mer el än det gör av med.

Brand- och utrymningslarmet inom RPC Trelleborg kommer att bestå av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Systemet byggs upp med två stycken decentraliserade centralenheter FG5000 sammankopplade via fibernätverk tillsammans med cirka 800 detektorer. Centralenheterna för brand- och utrymningslarm inom RPC kommer att kommunicera med andra säkerhetssystem bl.a. med trådlösa personsystem inom fastigheten samt med Consiliums överordnade presentations- och manöversystem Consilium SMS210.

RPC Trelleborg


Malmö 2015-01-23

Consilium brandsäkrar Nyvångsskolan !

I samband med att Kävlinge Kommun bygger om- och till Nyvångsskolan i Löddeköpinge så får skolan nytt brand- och utrymningslarmsystem från Consilium Säkerhet Malmö via Syd El AB Malmö.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Nyvångssskolan i Löddeköpinge består av två stycken sammankopplade interaktiva analoga adresserbara centralenheter Consilium FG5000TM.

Nyvangsskolan Loddekopinge


Malmö 2015-01-21

Consilium skyddar Brf Sopranen vid Malmö Live !

När Skanska bygger bostadshus intill Malmö Live i Malmö levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess passer- och porttelefonsystem via PUEL i Häljarp.

Mitt i Malmös nya kulturkvarter, Malmö Live, bygger Skanska Brf Sopranen för dig som vill leva bekvämt med Malmös alla möjligheter precis utanför dörren. Malmö Live ligger längs med kanalen, mitt emot Gamla Väster, och bara någon minut från Malmö Central.

I fastigheten kommer det att finnas 86 bostadsrätter och en gemensamhets lokal.

Brf Sopranen kommer att förses med ett integrerat system för passer- och porttelefoni baserat på RCO M5 system.

Malmo Live Brf Sopranen Malmo


Helsingborg 2015-01-12

Consilium brandsäkrar Väsbyhemmet Höganäs !

När Höganäs Kommun förstärker sitt brandskydd inom Väsbyhemmet i Höganäs så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått beställning på leverans och installation av nytt automatiskt brandlarmsystem.

Väsbyhemmet är ett vårdboende som består av fyra avdelningar samt ett gruppboende för äldre personer med psykiatrisk diagnos; Vita Villan.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Väsbyhemmet i Höganäs består av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer Väsbyhemmet att skyddas av cirka 300 detektorer/enheter varav cirka 140 rökdetektorer kommer att vara med inbyggd adresserbar siren CN-PS.

Vasbyhemmet Hoganas