Consilium Logo

Göteborg 2016-12-30

Consilium brandsäkrar SGS Studentbostäder !

I samband med att SGS Studentbostäder ser över sitt brandskydd så levererar Consilium Säkerhet Göteborg nytt brand- och utrymningslarm för SGS Studentbostäder inom Utlandagatan Göteborg.

SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinstdrivande.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom SGS Studentbostäder Utlandagatan Göteborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

SGS Logo


Malmö 2016-12-20

Consilium säkrar nytt LSS-boende i Oxie !

När Brinova bygger om en tidigare kontorsbyggnad i Oxie till LSS-boende och kontor för Malmö Stad så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem samt passersystem med integrerad porttelefon via UMIA Syd AB Malmö.

Det nya LSS-boendet och kontoret för Malmö Stad inom Kv Oxievång 2 blir totalt cirka 2300 kvm och ligger i centrala Oxie, strax utanför Malmö.

Brand- och utrymningslarmet inom Oxievång 2 baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och säkerhetssystemet baseras på RCO M5.

brinova logo


Malmö 2016-12-08

Consilium brandsäkrar större lagerlokal i Östra Malmö !

I samband med att Klövern uppdaterar sitt brandskydd inom Kv Kullen 1, byggnadsdelarna M, R, S, T, U, V och X i Östra Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB i Malmö.

Inom Kv Kullen 1 har Klövern uthyrningsbar yta om cirka 85 000 kvm i huvudsak för lager och industri. Fastigheten Kullen 1 ligger i Östra Malmö på Hanögatan och Kosterögatan.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Kullen 1 Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt förses aktuella ombyggnadsytor med cirka 550 detektorer/enheter och cirka 200 larmdon.

Bild/Foto: Klövern

Kv Kullen Malmo


Malmö 2016-12-07

Consilium säkrar Vannhög- och Lillevångskolan Trelleborg !

När NCC bygger ny skola och idrottshall för Trelleborgs Kommun, Vannhög- och Lillevångskolan, Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess brand- och utrymningslarm med Talat utrymningslarm och säkerhetssystem via UMIA Syd AB Malmö.

De befintliga skolbyggnaderna är från 1972, förutom matsal och tillagningskök, och är i dåligt skick och ska rivas. En ny skolbyggnad i tre plan, där det tredje våningsplanet är indraget, kommer att uppföras istället. Den befintliga matsalen och tillagningsköket byggs ut och kopplas ihop med nybyggnaden genom ett entréutrymme.

I den norra delen av byggnaden inryms lokaler för de yngre eleverna (Lillevångskolan) och i den södra delen kommer de äldre eleverna (Vannhögskolan) ha sina lokaler. Skolan kommer också få nya lokaler för grupper med särskild undervisning. Ett gemensamt entrérum samt administration, bibliotek och speciallokaler för bl.a. slöjd och hemkunskap placeras centralt. I anslutning till skolan kommer även två nya hallar för idrott, lek och rörelse att uppföras.

Brand- och utrymningslarmet inom Vannhög- och Lillevångskolan i Trelleborgs baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm och högtalarsystem från SAC Nordic samt skolan förses även med ett integrerat säkerhetssystem från RCO R-Card M5 MEGA.

Bild: Chroma Arkitekter

Vannhogskolan Trelleborg

 


Göteborg 2016-12-05

Consilium uppgraderar Volvo lastvagnar !

När Volvo Lastvagnar moderniserar och uppgraderar brandskyddet inom Tuve fabriken så levererar levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- och utrymningslarm. Det befintliga brandlarmet Consilium CS3000 uppgraderas till Consilium FG5000 och tack vare bakåtkompaliteten i Consiliums brandlarmsystem så kan uppgraderingen och bytet av brandlarmet ske snabbt och säkert.

I Tuvefabriken bygger Volvo kompletta lastbilar över 16 ton.  Fabriken i Tuve förser även andra Volvofabriker över hela världen med material. Den totala fabriksytan är på 111 000 kvm och på fabriken tillverkas förutom Volvo FH16 även Volvo FM, Volvo FMX samt Volvo FH. Totalt arbetar cirka 1500 personer på Volvo Tuve fabriken.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Volvo Lastvagnar Tuve kommer att bestå av två stycken interaktiva analoga adresserbara centralenheter Consilium FG5000TM med totalt 58 slingmoduler !

Volvo Tuve

 


Göteborg 2016-11-28

Consilium brandsäkrar Biograf Royal SF Bio Motala !

I samband med att SF Bio, Biograf Royal, Motala byggs om och till så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Biograf Royal baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM

SF Royal Motala


Göteborg 2016-11-25

Consilium brandsäkrar COOP Trollhättan !

I samband med att Serneke bygger ny COOP butik i Trollhättan så levererar Consilium Säkerhet i Göteborg dess nya brand- och utrymningslarm via Curator.

Brand- och utrymningslarmet inom den nya COOP butiken i Trollhättan baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM .

COOP Trollhattan


Göteborg 2016-11-18

Consilium brandsäkrar Alingsås Lasarett !

I samband med att Västra Götalandsregionen bygger om och till Alingsås Lasarett så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- och utrymningslarm via Bravida Sverige AB.

Till- och ombyggnadsprojektet inom Alingsås Lasarett berör vårdavdelningar, mottagningar, utbildningslokaler samt restaurang/kök. Parallellt med om- och tillbyggnaden kommer Alingsås Lasarett att arbeta med att hitta framtidens arbetssätt för vården i de nya lokalerna. Syftet med om- och nybyggnationen är att modernisera sjukhusets lokaler. Alingsås Lasarett bedriver vård i lokaler som är mycket eftersatta. De flesta avdelningar är trånga och otidsenliga.

Kortare vårdtider, snabba genomströmningar, hög teknologi i kombination med högt ställda krav från patienterna innebär att sjukhuset måste uppgraderas till en standard som kan möta dagens och framtidens behov. För att kunna förändra arbetssätt och förbättra arbetsmiljön krävs ett helhetsgrepp kring ombyggnad och tillbyggnad av lokaler. Trygg och säker vård kräver hög andel enkelrum. Detta för att minska risken för smittspridning och infektion samt ge ökad integritet för patienten.

 Det nya brand- och utrymningslarmet inom Alingsås Lasarett baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Alingsas Lasarett

 

 


Malmö 2016-11-16

Consilium säkrar Kronodalsgården, Omtankens hus, i Höllviken !

När VEXAB, Vellinge Kommun, bygger nytt äldreboende i Höllviken – Omtankens hus – så levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess brand- och utrymningslarm och passersystem via EA Installationer i Trelleborg.

Omtankens hus är första etappen i utbyggnaden av Kronodalsområdet i Höllviken. På sikt ska sammantaget 200 bostäder byggas här. I Omtankens hus samlas en rad verksamheter under samma tak. Tanken är att det ska bli lättare för äldre personer att få hjälp utifrån personliga behov utan att behöva åka mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Brand- och utrymningslarmet inom Omtankens hus i Höllviken baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM – fastigheten förses även med passersystem RCO R-Card M5 där bl.a. tagläsare RCO NoKey OnLine, dörrbladsläsare, kommer att användas.

Kronodal Hollviken


Göteborg 2016-11-09

Consilium brandsäkrar vägtunnel !

I samband med att Vägverket bygger en ny vägtunnel för E45:an mellan Lilla Bommen och Marieholm så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brand- och utrymningslarm via Midroc Electro AB.

Samtliga teknikutrymmen förses med branddetektorer och i detektering inom tunneln sker med värmedetektorkabel

Brand- och utrymningslarmet inom vägtunneln E45:an baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Vagtunnel E45


Stockholm 2016-11-09

Consilium brandsäkrar under jord !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått fortsatt förtroende att brandsäkra Sickla gruvan i Nacka. I samband med Atlas Copco moderniserar brandskyddet i deras gruva i Sickla så levererar Consilium Säkerhet ett nytt brandlarmsystem.

Det befintliga brandlarmsystemet Consilium CS3004 uppgraderas till ett nytt interaktivt analogt brandlarmsystem Consilium FG5000 inom gruvan och tack vare Consilium bakåtkompatibilitet så sker uppgraderingen snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Totalt skyddas cirka 3 kilometer gruva av Consilium.

Prova en guidad tur i gruvan – Sickla ovan och under jord - är ett samarbete mellan Atlas Copco, Atrium Ljungberg, Nacka kommun och Stockholms läns museum. Under 1,5 timme får du som besökare uppleva hur den industriella revolutionen vuxit fram, utvecklat och förändrat Sickla. Det är en fascinerande berättelse som i det lilla perspektivet också berättar en större historia om Sverige.

Brand- och utrymningslarmet inom Sickla Gruvan baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Sickla gruvan


Stockholm 2016-11-08

Consilium brandsäkrar Lilla Tyrolen i Åre !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm till Restaurang Lilla Tyrolen i Åre, Björnen, i samarbete med Norrlands Brand AB.

Längst upp i Järvenbacken ligger Restaurang Lilla Tyrolen. I den mysiga timmerstugan har Du en fantastisk utsikt över Åredalen och Åreskutan.

Brand- och utrymningslarmet inom Restaurang Lilla Tyrolen Åre baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

 

Lilla Tyrolen


Stockholm 2016-11-08

Consilium brandsäkrar skolor i Stockholm !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått förtroendet att leverera nya brand- och utrymningslarm till skolor i Stockholm.

Margretelundsskolan i Åkersberga, Österåkers kommun, förses med nytt brand- och utrymningslarm i samarbete med Antenn-Zon Gimgöl AB. Brand- och utrymningslarmet inom Margaretalundsskolan baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Vilans skola i Nacka förses med nytt brand- och utrymningslarm i samarbete med LTP Säkerhetsteknik AB. Brand- och utrymningslarmet inom Vilans skola baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Margaretelundsskolan


Stockholm 2016-11-08

Consilium brandsäkrar industribyggnad Stockholm !

När Castellum, tidigare Brostaden, bygger en ny lager- och logistikanläggning om cirka 8 600 kvm inom Kv Kranbilen 2 i Länna Industriområde söder om Stockholm så levererar Consilium Säkerhet Stockholm dess brand- och utrymningslarm via Assemblin El AB.

Brand- och utrymningslarmet inom Kv Kranbilen 2 baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Brostaden Stockholm


Stockholm 2016-11-08

Consilium brandsäkrar Porslinsfabriken i Gustavsberg !

I samband med att Värmdö Kommun bygger om den anrika Porslinsfabriken i Gustavsberg till ett nytt Upplevelse- och Kulturhus så levererar Consilium Säkerhet Stockholm dess brand- och utrymningslarm i samarbete med Friis El AB.

Värmdö kommun har förvärvat den före detta hushållsporslinsfabriken från 1848 i Gustavsbergs hamn. I delar av den kommer att antal kommunala och föreningsdrivna kulturverksamheter att samlas. Det är bland annat Biblioteket, Kulturskolans skapande verksamhet, Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs porslinsmuseum och Gustavsbergs Konsthall.

Brand- och utrymningslarmet inom Gustavsbergs nya Upplevelse- och Kulturhus baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Porslinsfabriken


Malmö 2016-10-27

Consilium brandsäkrar nytt Kubiklager i Malmö !

När Skanska bygger nytt Kubiklager i Norra Hamnen Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via UMIA Syd AB Malmö.

Det nya Kubiklagret byggs i Norra Hamnen i Malmö och kommer att ligga mitt i hjärtat av regionens nya logistikcentrum, Malmö Industrial Park. I det nya lagret kan Skanska erbjuda lokaler från 2 000 – 19 500 kvm och med kort avtalslängd. Inflyttning sker under hösten 2017.

Brand- och utrymningslarmet inom det nya Kubiklagret i Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Kubiklager Malmo


Malmö 2016-10-21

Consilium brandsäkrar Hässleholms Sjukhus !

Consilium Säkerhet Syd AB Malmö har erhållit mångmiljon beställning avseende utbyte och komplettering av det automatiska brandskyddet inom Hässleholms Sjukhus.

Beställningen, som kommer från Region Skåne, Regionservice består av sex stycken centralenheter för automatiskt brandlarmsystem och cirka 3000 detektorer. Arbetet med utbytet av brandskyddet inom Hässleholms Sjukhus kommer att utföras som en totalentreprenad och påbörjas per omgående. Hela utbytet av brandskyddet kommer att vara klart i mitten av 2018.

Consilium Säkerhet Syd AB har tillsammans med Consilium Building Safety, genomfört en stor satsning på komplexa brandlarmsystem med tillhörande tjänster, inom exempelvis sjukhus, industrier, hotell och större kontorsfastigheter där stora värden skall skyddas och säkras.

”Vi är mycket glada och stolta över att Region Skåne, Regionservice, än en gång valt Consiliums interaktiva brandlarmsystem FG5000TM och att vi blir deras nya systempartner med ansvar över det nya automatiska brandskyddet på Hässleholms Sjukhus.” säger Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB.

Sedan tidigare finns Consilium brandskydd inom andra Skånska sjukhus såsom Ängelholms Sjukhus, Helsingborgs Lasarett, SUS Skånes Universitets Sjukhus Malmö och Trelleborgs Lasarett samt på flertalet vårdcentraler för Region Skåne.

”Beställningen från Region Skåne, Regionservice, befäster därmed ytterligare vår position som marknadsledande systemleverantör av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.” avslutar Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB.

Hassleholm Sjukhus 1

 


Malmö 2016-10-07

Consilium brandsäkrar Lunds Djursjukhus !

När Lunds Djursjukhus bygger om- och till sina lokaler så levererar Consilium Säkerhet dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El Ab Lund.

Lunds Djursjukhus är ett familjeägt djursjukhus och har cirka 20 000 patientbesök om året, framför allt hundar och katter men också kaniner och andra smådjur. Sjukhuset har drygt fyrtio anställda och ett av områdena som man fokuserar extra på är en högt kvalificerad specialistkirurgi.

Brand- och utrymningslarmet inom Lunds Djursjukhus baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Lunds Djursjukhus logo


Malmö 2016-10-04

Consilium skyddar Lundafastigheter igen !

När Lundafastigheter, Lund kommun, bygger om och till sitt bussgarage, förråd och spolhall inom Kv Ljusåret i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm samt passer- och inbrottslarm via UMIA Syd AB Malmö.

Inom Kv Ljusåret Lund har Lundafastigheter – Serviceförvaltningen – idag kontor och lokaler för bl.a. fordonsverkstad.

Det ombyggda och tillbyggda bussgaraget förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums multikreteria detektor SensEye används och ett passer- och säkerhetssystem baserat på RCO R-Card M5 MEGA.

Lunds Kommun logo


Malmö 2016-10-03

Consilium brandsäkrar Smålands Nation !

I samband med att Smålands Nation utökar och förstärker sitt brandskydd inom sin fest- och nattklubb så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via UMIA Syd AB, Malmö.

Smålands Nation är en av 13 studentnationer i Lund och nationen har bl.a. över 240 studentrum för uthyrning i centrala Lund.

Brand- och utrymningslarmet inom Smålands Nation Lund baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 med integrerat Talat utrymningslarmsystem.

Smalands nation

 


Malmö 2016-09-27

Consilium brandsäkrar byggnad 29 SUS Malmö !

Inom SUS Malmö, Skånes Universitets Sjukhus Malmö, sker stora ombyggnadsarbeten inför NSM - Nya Sjukhusområdet Malmö - och de kommande åren investerar Region Skåne drygt sex miljarder kronor på sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård. Arbetet väntas vara klart 2022.

I samband med NSM bygger Region Skåne om Byggnad 29 inom SUS Malmö och via ApQ El Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på By 29:s nya brand- och utrymningslarm.

Brand- och utrymningslarmet inom SUS Byggnad 29 Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM – det nya brandlarmsystemet inom By 29 kommer att integreras med övrigt brandskydd från Consilium inom SUS med bl.a. överordnat styr- och presentationssystem Consilium SMS210.

SUS Byggnad 29 Malmo

 


Malmö 2016-09-26

Consilium brandsäkrar Internationella skolan i Lund !

När Lunds Kommun bygger om och till tidigare Dövstumskolan – Östervångskolan – till Internationella Skolan Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Lund.

Byggentreprenör är MVB och projektet består bl.a. av ombyggnad av en äldre fastigheter från 1871 som är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Förutom ombyggnad av den äldre fastigheten så ingår även två helt nya byggnader – en större skolbyggnad och en idrottshall

Brand- och utrymningslarmet inom Internationella Skolan i Lund baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM – det nya brandskyddet inom skolan kommer att baseras på tre stycken centralenheter FG5000 med totalt cirka 300 detektorer samt Talat utrymningslarm via SAC Nordic.

Internationella skolan lund


Malmö 2016-09-26

Consilium brandsäkrar ny skola i Limhamn !

När Malmö Stad bygger en ny skola och förskola inom Kv Cementen och Kv Lokstallet i hörnet Limhamnsvägen/Packhusgatan i Limhamn – Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Malmö.

Byggentreprenör är HA Bygg och arkitekt är New Line Arkitekter AB – den nya skolan i Limhamn är en del av Malmö Stad storsatsning på nya skollokaler fram till 2019 och totalt finns planer på 36 stycken mindre och större skolprojekt inom Malmö Stad för att möta behovet av upptill 11 000 nya elever. Cementens skola blir en grundskola 7-9 och skall ge plats för 450 elever samt intill skolan byggs Lokstallets förskola med 8 avdelningar.

Brand- och utrymningslarmet inom Cementens Skola och Lokstallets Förskola i Limhamn baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer skolan och förskolan att skyddas av cirka 600 detektorer.

Bild: New Line Arkitekter AB

Cementen Limhamn


Malmö 2016-09-01

Klättrare sätter in brandlarmsystem !

Brandskyddet i Lunds Domkyrka norra torn ska förbättras. Ny utrustning som känner tryckförändringar i luften installeras av Consilium Säkerhet. För att klara av uppgiften, utan ställningar, i tornets spira har specialutbildade industriklättrare hyrts in.

Läs mer om denna speciella brandlarmsinstallation i Skånska Dagbladet:

http://www.skd.se/2016/08/24/klattrare-satter-in-brandlarm-i-tornet/


Malmö 2016-08-29

Consilium brandsäkrar Kv Uven i Malmö !

I samband med att Wihlborgs Fastigheter AB bygger om och moderniserar fastigheten Kv Uven – mittemot Stadshuset i Malmö – så levererar så levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via ELFAST, El- och Fastighetsservice Syd AB Malmö.

Wihlborgs Fastigheter har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Malmö Stad i kvarteret Uven (fd Riksbankshuset) mitt emot Stadshuset i Malmö och fastigheten på cirka 7 500 m2 kommer att moderniseras och anpassas till hyresgästens verksamhet och beräknas stå färdig för inflyttning i januari 2017. Det är bland andra Förskoleförvaltningen och Näringslivskontoret som flyttar in på Lugna gatan efter det att den tidigare hyresgästen Länsförsäkringar flyttat till Wihlborgs fastighet Gängtappen i Västra Hamnen.

Brand- och utrymningslarmet inom Kv Uven Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Kv Uven Malmo

 


Malmö 2016-08-22

Consilium brandsäkrar Malmö Nation !

När Malmö Nation i Lund bygger om sin fest- och nattklub så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El i Lund.

Malmö Nation har idag 2500 medlemmar och 300 av dessa är bosatta på nationen i centrala Lund.

Brand- och utrymningslarmet inom Malmö Nation baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 med integrerat Talat utrymningslarmsystem.

Malmo Nation


Helsingborg 2016-07-15

Consilium brandsäkrar Pålsjö !

I samband med att Region Skåne uppgraderar och utökar brandskyddet inom Pålsjö psykavdelning i Helsingborg så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått förtroendet att leverera dess nya brand- och utrymningslarm.

Påsljö psykavdelning ingår i Psykiatri Skåne och är en del av Region Skåne.

Brand- och utrymningslarmet inom Pålsjö Psykavdelning i Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Psyk Region Skane


Helsingborg 2016-07-14

Consilium brandsäkrar Ljunghaga Höganäs !

När Höganäs Kommun uppgraderar brandskyddet inom Ljunghaga Vårdboende i Höganäs så fick Consilium Säkerhet Helsingborg förtroendet att leverera dess nya brand- och utrymningslarm.

Ljunghaga Vårdboende ligger i Höganäs, nära skog och hav. Vårdboendet har totalt 61 stycken boendelägenheter och Ljunghaga har en fin och omtyckt utemiljö där de boende gärna vistas, fikar, spelar boule och umgås.

Brand- och utrymningslarmet inom Ljunghaga Vårdboende baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Ljunghaga Hoganas


Malmö 2016-07-13                                                                         

Consilium brandsäkrar Kv Posthornet Lund !

När PEAB för Wihlborgs Fastigheter AB bygger ny kontorsbyggnad inom Kv Posthornet, tidigare benämnt Kv Postterminalen, i Lund så levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess brand- och utrymningslarm via ApQ El AB.

Den nya kontorsbyggnaden blir 11 000 kvadratmeter stor och kommer att innehålla både kontors- och butikslokaler samt när allt är klart kommer över 600 personer att arbeta i fastigheten. I Lund finns en stor efterfrågan på kontor i centrum och den nya kontorsfastigheten inom Kv Posthornet blir ett efterlängtat tillskott av moderna kontorslokaler i Lund dessutom på bästa pendlingsläge alldeles intill Lunds centralstation !

Brand- och utrymningslarmet inom Kv Posthornet Lund baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Wihlborgs/Tengbom

Postterminalen Lund


Malmö 2016-06-16

Consilium brandsäkrar Kv Skolan LSS- och Trygghetsboende i Vellinge

När VEXAB Vellinge Exploaterings AB - Vellinge Kommun - bygger nytt LSS- och Trygghetsboende i Vellinge inom Kv Skolan 7 Lindeskolan så levererar Consilium Säkerhet i Malmö dess brand- och utrymningslarm via GC Gruppen AB i Landskrona.

Det nya LSS- och Trygghetsboendet i Vellinge är en del av Vellinge Kommuns satsning på trygga och säkra bostäder för alla.

Brand- och utrymningslarmet inom LSS- och Trygghetsboendet Kv Skolan i Vellinge baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Vexab

 


Malmö 2016-05-23

Consilium sprang Göteborgsvarvet 2016 !

Även detta år ställde Consilium Säkerhet upp i Världens största halvmaratonlopp – GÖTEBORGSVARVET !

Starkt jobbat och tillsammans är vi starka !

Goteborgsvarvet 1 2016


Malmö 2016-05-20

Consilium brandsäkrar Herrestorpskolan i Vellinge !

När NCC bygger om- och till Herrestorpskolan i Vellinge till Vellinge Kommuns så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Herrestorpskolan i Vellinge får nya lokaler, storkök och ny idrottshall när Vellinge Kommun satsar på att modernisera och utöka skolverksamheten i kommunen. När om- och tillbyggnaden är klar kommer bland annat att innebära att skolan har kapacitet för 550 elever inför läsåret 2017/18. Detta att jämföra med dagens 270 elever.

Brand- och utrymningslarmet inom Herrestorpskolan i Vellinge baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där även skydd av takfoten sker med värmedetekteringskabel. Förutom ett nytt automatiskt brand- och utrymningslarm levererar Consilium Säkerhet även ljudanläggning inom sporthallen av fabrikat SAC Nordic.

Bild: New Line Arkitekter

Herrestorpskolan Vellinge


Malmö 2016-05-11

Consilium brandsäkrar Kockska huset i Malmö !

I samband med att Kockums AB:s personalstiftelse uppgraderar brandskyddet inom Jörgen Kocks hus – Kockska huset – i Malmö så får Consilium Säkerhet Malmö det stora förtroendet att levererar ett nytt brand- och utrymningslarm för Kockska huset !

Jörgen Kocks hus i hörnet av Stortorget/Västergatan i Malmö är ett av Malmös vackraste och äldsta 1500-tals hus och huset är uppfört i sengotisk stil mellan år 1522-1525 av Jörgen Kock. Byggherre var Jörgen Kock som var både mynt- och borgmästare i Malmö. Enligt historien så har bl.a. den svenska kungen Gustav Vasa bott i huset i samband med att Gustav Vasa förhandlade med danskarna 1524. Idag finns restaurangen Årstiderna i Kockska Huset.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kockska huset Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Kockska huset

 


Malmö 2016-05-11

Consilium brandsäkrar Strandskolan i Lomma !

När Byggmästaren i Skåne bygger ny skola för Lomma Kommun, Strandskolan, inom Kv Karstorp33:11, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via El-Pågarna i Malmö AB – del av INSTALCO.

Den nya skolan, Strandskolan i Lomma, blir en F-3 skola med intilliggande aktivitetshus.

Brand- och utrymningslarmet inom Strandskolan i Lomma baseras på ett heltäckande interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där även skydd av takfoten ingår med värmedetekteringskabel.

Strandskolan Lomma


Malmö 2016-04-08

Consilium brandsäkrar studentboende i Alnarp !

När Akademiska hus bygger om hus 18 och Gamlegård inom SLU Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Åkarp, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via Eitech Electro AB Lund.

SLU i Alnarp, strax utanför Åkarp, är en grön oas mitt i Öresundsregionen. Området för SLU består av en stor och lummig park där utbildning, studier och forskning pågår. Genom parkens grönska och universitetsområdets vackra byggnader med karaktärsfull arkitektur, erbjuds en härlig miljö för studenter, forskare, anställda och besökare. Parken som omger SLU är öppen för alla och har många besökare under hela året.

Brand- och utrymningslarmet inom SLU hus 18 och Gamlegård Alnarp baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM – de nya brandlarmsystemen inom hus 18 och Gamlegård på SLU Alnarp kommer att anslutas till befintligt överordnat presentations- och styrsystem Consilium SMS210 inom Akademiska hus Lund.

Akademiska hus logo

 


Malmö 2016-03-16

Consilium brandsäkrar Wihlborgs igen !

Inom Kv Sirius i Malmö uppför Veidekke en ny kontorsfastighet till Wihlborgs Fastigheter och denna fastighet förses med brand- och utrymningslarm via Consilium Säkerhet Malmö och ApQ El AB Malmö..

Den nya fastigheten inom Kv Sirius kommer att ligga på Carlsgatan och alldeles intill Centralstationen i Malmö samt granne med Slagthuset. I fastigheten kommer det att finnas plats för upptill 500 personer vilka får jobba i en inspirerande miljö på bästa pendlingsläge i ett av Malmös mest spännande områden – Nyhamnen !

Brand- och utrymningslarmet inom Kv Sirius Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Wihlborgs Fastigheter / Tema: Arkitekter

Kv Sirius Malmo


Malmö 2016-03-11

Consilium brandsäkrar Anderslövs Församlingshem !

När Svenska Kyrkan, Anderslövs Församling, bygger om sitt församlingshem/pastorsexpedition så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via EA Installationer AB i Trelleborg.

Brand- och utrymningslarmet inom Anderslövs Församlingshem/Pastorsexpedition baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Consilium FG500 är ett brandlarmsystem för mindre och mellanstora anläggningar, det interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystemet kan hantera upptill 150 adresser/enheter på en interaktiv slinga och centralapparaten är försedd med funktioner som underlättar för nyttjaren som exempelvis inbyggd webbrowser för uppkoppling via TCP/IP. FG500 passar exempelvis perfekt inom förskolor, asylboende, HBV-hem, LSS-boende och mindre hotell m.m. där man önskar ett brandlarmsystem som är enkelt att handha, säkert och kostnadseffektivt.

Anderslov Forsamling


Malmö 2016-03-10

Consilium brandsäkrar Kombihallen i Malmö !

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen uppgraderar brandskyddet inom Kombihallen i Malmö – Stadionområdet – så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm.

Kombihallen i Malmö är en inomhushall belagd med konstgräs. Hallen byggdes 1980 och omfattar cirka 4 000 kvm. Kombihallen kan användas i sin helhet för inomhusfotboll, 60x42 m alternativt delas in i tre moduler om vardera 18,5 x 42 m. Takhöjden är som högst 12,4 meter.

För flertalet Malmö- och Skånebor är Kombihallen i Malmö en välkänd byggnad – i Hallen har många barn och ungdomar men även vuxna spelat flera fotbollscuper och bl.a. Malmö FF arrangerar en av Sveriges största och äldsta fotbollscuper- Skånecupen – i Kombihallen mellan jul och nyår varje år !

Brand- och utrymningslarmet inom Kombihallen i Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Malmö Stad

Kombihallen


Malmö 2016-03-09

Consilium brandsäkrar Karstorpsskolan i Lomma !

När MVB bygger ny skola för Lomma Kommun, Norra Karstorpsskolan inom Kv Vinstorp 3:8, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via Elservice i Trelleborg AB

Den nya skolan, Norra Karstorpsskolan i Lomma, blir en 1-3 skola med intilliggande aktivitetshus.

Brand- och utrymningslarmet inom Norra Karstorpsskolan i Lomma baseras på ett heltäckande interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där även skydd av takfoten ingår med värmedetekteringskabel.

Bild: Lomma Kommun

Norra Karstorpsskolan Lomma

 


Malmö 2016-03-04

Consilium Säkerhet kör Spin of Hope 2016 !

Consilium Säkerhet Malmö har anmält lag för Spin of Hope som arrangeras av Barncancerfonden i Friskis och Svettis lokaler på Ön Limhamn – Malmö.

Spin of Hope genomförs lördagen den 2:a april mellan 07:00 och 19:00.

Spin of Hope är Nordens största spinningevent. Tillsammans med kompisar eller arbetskamrater håller man igång en spinningscykel i 12 timmar.

Målet med Spin of Hope är att stödja och hjälpa cancerdrabbade barn och deras familjer genom att samla in pengar som kommer de drabbade tillgodo via Barncancerfondens lokala föreningar.

spin of hope


Malmö 2016-03-01

Consilium brandsäkrar HANSA och Capio i Malmö !

I samband med att Areims Fastigheter fortsätter ombyggnaden av Kv Lybeck med HANSA och lokaler för Capio i centrala Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm samt högtalarsystem via Emil Lundgren AB Malmö. I projektet ingår även brandskydd för Capios lokaler på plan 5 inom HANSA i Kv Lybeck.

I fjor fick Consilium Säkerhet Malmö beställning på brand- och utrymningslarmet av Emil Lundgren AB Malmö inom första etappen – Hansa Gallerian – och nu fortsätter projektet med nytt brand- och utrymningslarm inom ”moderskeppet” HANSA !

När NK, nuvarande HANSA, invigdes i augusti 1963 fick Malmö sitt efterlängtade varuhus mitt i city. Även om mycket har förändrats sedan dess har HANSA fortsatt att vara en magnet för alla som gillar cityshopping med lite mer stjärnglans. Nu fortsätter ombyggnaden och hösten 2017 invigs ett nytt attraktivt varuhuskoncept med helt nya möjligheter för dig som älskar det goda livet i form av mat, dryck och mode !

HANSA och lokalerna för Capio i centrala Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom HANSA kompletterat med  Talat utrymningslarm från SAC Nordic. Brandlarmanläggningen inom HANSA och Hansagallerian samt Capio kommer att bestå av totalt cirka 1400 detektorer/adresser fördelade på tre stycken centralenheter. 

HANSA Malmo


Stockholm 2016-03-01

Consilium brandsäkrar vårdenhet i Södra Stockholm !

I samband med renovering av psykiatrisk vårdenhet i Gubbängen, Stockholm, har Consilium Säkerhet i Stockholm via BT El Per Blom AB fått förtroendet att leverera dess nya brand- och utrymningslarm.

Vårdenheten i Gubbängen ommer att skyddas med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Stockholm 2016-02-29

Consilium brandsäkrar garage i Gustavsberg !

Det gamla porslinsfabriksområdet i Gustavsberg genomgår just nu en stor förvandling där många av dom gamla fabriksbyggnaderna rivs och ersätts med nya moderna bostäder i skärgårdsnära miljö.

I samband med detta har Consilium Säkerhet i Stockholm via Rhodin & Eklund El & Tele AB fått förtroendet att leverera brand- och utrymningslarm för att skydda ett garage inom Kv. Blomerskan (Gula Porten).

Garaget kommer att skyddas med Consiliums multikriteriadetektor SensEye CN-PYH anslutna till ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Läs gärna mer om vår SensEye detektor på http://www.senseye.technology/

Gustavsberg


Malmö 2016-02-29

Consilium brandsäkrar Hyllie Park Äldreboende !

När Hyllie Park Äldreboende AB uppgraderar sitt brandskydd inom Hyllie Park så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm.

Hyllie Park Äldreboende ägs av Hyllie Park Kyrkan och ligger i ett parkliknande område i sydvästra Malmö, totalt finns 34 lägenheter för äldre fördelade på tre hus med namnen Vitsippan, Blåsippan och Gulsippan. Inom Hyllie Park området finns även förskola, grundskola, folkhögskola och kyrka.

Brand- och utrymningslarmet inom Hylle Park äldreboende baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Hyllie Park bild


Malmö 2016-02-24

Consilium brandsäkrar Gråsejen på Limhamn !

I samband med att HSB bygger nytt boende inom Kv Gråsjen på Limhamn, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Malmö.

På en av de sista byggbara tomterna på Gamla Limhamn bygger HSB lägenheter i kvarteret Gråsejen. Bostäderna ligger i den genuina Limhamnsmiljön, med närhet till hamnen och sekelskifteshus som andas småstad.

Brand- och utrymningslarmet inom Kv Gråsejen på Limhamn skyddar bl.a. garaget med biutrymmen och trapphusen samt baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Consilium SensEye CN-PYH detektorer som är en EN54-29 certifierad multikriteria detektor för rök- och värme.

Läs gärna mer om vår SensEye detektor på http://www.senseye.technology/

Bild: HSB Malmö

Grasejen Limhamn


Malmö 2016-02-24

Consilium brandsäkrar MKB ungdomshus i Västra Hamnen !

När MKB Fastigheter bygger ungdomshus i Västra Hamnen Malmö inom Kv Stämpen levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Malmö.

MKB bygger 130 bostäder för unga ovanpå en nybyggd sporthall intill Stapelbäddsparken i Västra Hamnen och på sporthallens tak blir det också plats för en gemensam terrass med möjlighet till att umgås och grilla.

Brand- och utrymningslarmet inom Kv Stämpen Västra Hamnen Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.


Bild; MKB/Chroma Arkitekter

Stampen Vastra Hamnen


Malmö 2016-02-12

Consilium brandsäkrar MIO Möbler Ystad !

När Riksbyggen förstärker brandskyddet inom fastigheten för MIO Möbler Ystad så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på att byta ut dess äldre konventionella brandlarmsystem till ett nytt modernt interaktivt analogt brandlarmsystem.

MIO är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i över 50 år har levererat inredningslösningar för Svenska hem. MIO finns med butiker på över 60 platser i Sverige samt på nätet med e-handel. Mio ägs av de lokala handlarna som driver sina butiker framåt utifrån Mios koncept och den lokala marknadens behov. Grunden är en stark och positiv entreprenörskultur.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom MIO Möbler Ystad baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Mio logo


Malmö 2016-02-10

Consilium brandsäkrar ny fjärrkyla för E.ON

I samband med att E.ON Värme AB bygger ny fjärrkyl central i Hyllie, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Emil Lundgren Malmö AB.

Brand- och utrymningslarmet inom Hyllie fjärrkyl central baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Consilium multikreteria detektor SensEye CN-PYH.

eon logo


Stockholm 2016-02-01

Consilium brandsäkrar Piteå-Tidningen !

Via ComDaTe AB i Piteå har Consilium Säkerhet i Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm till Piteå-Tidningen.

Piteå-Tidningens lokaler förses med ett interaktivt analogt adresserbar brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Pitea tidning

 


Stockholm 2016-01-28

Consilium brandsäkrar Hornstulls Servicehus i Stockholm !

När Stockholms Stad via Micasa Fastigheter i Stockholm AB moderniserar och bygger om Hornstulls Servicehus, Kv Filen 4, på Södermalm i Stockholm har Consilium Säkerhet i Stockholm fått beställning på dess nya brand- och utrymningslarm via Vreta Elinstallation AB.

Hornstulls Servicehus har 89 boendelägenheter fördelade på 1:or och 2:or och med en boyta mellan 40-70 kvm.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Hornstulls Servicehus baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Hornstulls Servicehus


Stockholm 2016-01-28

Consilium brandsäkrar ytterligare byggnader inom Scania Södertälje !

När Scania i Södertälje utökar och bygger om sin logistikverksamhet har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brandlarmsystem för ombyggnaden.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Scania Södertälje baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Scania

 


Malmö 2016-01-26

Consilium brandsäkrar Påfågeln Vårdboende i Vellinge !

När Veidekke Bostad bygger nytt vårdboende inom Kv Påfågeln Vellinge till Bronova Omsorg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB Landskrona.

Det nya vårdboendet i Vellinge kommer att inrymma 54 platser med inriktning mot Attendos sport och spa. Veidekke Bygg uppför boendet och Brinova Omsorg har ingått avtal med Veidekke Bostad AB om fastighetsförvärv. Brinova Omsorg kommer att äga fastigheten och förvalta boendet och Attendo har tecknat ett långsiktigt hyresavtal. Totalt byggs ca 4.000 kvm och byggnaden blir i 3 plan samt källare.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Påfågeln i Vellinge baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom boenderummen används Consilium unika rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS.

Pafageln Vellinge kopiera

 


Malmö 2016-01-11

Consilium brandsäkrar Soltofta Malmö !

När Malmö Stad bygger nytt grupp-/äldreboende och lokaler för hemtjänsten inom Kv Soltofta 8, Husie, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB Landskrona.

Planerna för ett nytt äldreboende inom Husie har funnits länge och Malmö stad har inte byggt något liknande på 20 år. Det nya gruppboendet inom Soltofta kommer att ha 72 platser uppdelat på åtta avdelningar. Förutom gruppbostäder kommer byggnaderna innehålla lokaler för hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverskamhet och ett stort tillagningskök med kapacitet att laga upp till 300 portioner.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Soltofta Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Brandskyddet inom Södertorpsgården kommer att bestå av en decentraliserad centralenhet med extern BFT brandförsvarstablå och totalt cirka 600 detektorer/adresser samt inom boenderummen används Consilium unika rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS.

Malmo Stad logo

 

 


Gott nytt år!