Consilium Logo

2017-12-29

Consilium Säkerhet brandsäkrar Kongahälla Shopping !

När Adapta Fastigheter och Alecta bygger Kongahälla Shopping i Kungälv, Göteborg, så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brandlarm- och utrymningslarmsystem via El-Otto Kungälv AB.

När Adapta Fastigheter och Alecta börjar bygga Kongahälla Shopping, Sveriges just nu största köpcentrumprojekt, tänker man skapa en plats där man öppnar sina sinnen för inspiration och förnyelse. En pulserande plats där man vill umgås, där man vill shoppa och där man vill uppleva nya saker. En skön plats där man kommer att trivas och känna sig hemma. En plats där man vill stanna en stund. Och återvända till.

Det nya Köpcentret kommer att bli 37 000 kvm stort i tre plan med 100 butiker, restauranger och annan service samt med parkeringsgarage i bottenplan. Totalt kommer det finnas 1 200 parkeringsplatser.

Kongahälla Shopping kommer att förses med ett interaktivt, analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och fastigheten kommer att skyddas med cirka 1200 detektorer/enheter tillsammans med Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic.

Bild: Adapta Fastigheter

Kongahalla 1


Malmö 2017-12-22

Consilium säkrar Kv Skevrodret för Klövern !

När Fastighetsbolaget Klövern bygger om fastigheten Kv Skevrodret 1, Kabingatan, i Malmö och skapar bl.a. ett nytt Regionkontor för Klövern så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm samt passer- och inbrottslarmsystem via Skåneinstallatören AB.

Klövern är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Klövern har över 400 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på nästan 3 miljoner kvadratmeter. Klövern erbjuder attraktiva lokaler inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan också i en lång rad av starka regionstäder över hela landet. Klövern är främst fokuserade på kontor men erbjuder även lokaler för företag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel såväl som inom lager och logistik.

Den ombyggda fastigheten inom Kv Skevrodret Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat säkerhetssystem för passersystem, inbrottslarm och porttelefon RCO M5 MEGA.

Bild: KLÖVERN

Kv Skevrodret


Malmö 2017-12-18

Consilium brandsäkrar Medicon Village Lund !

I samband med att PEAB bygger nytt kontor och mötesplats för Medicon Village i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande via ApQ El AB Malmö.

Medicon Village - strax före årsskiftet 2011/12 fanns det varken ”science” eller ”park” på området. Däremot fanns 80 000 kvm tomma lokaler som tidigare tillhört AstraZeneca. Sedan 2012 har Medicon Village Science Park vuxit från 0 till 120 företag och organisationer, med 1 600 experter inom life science. För att ge plats åt fler givande samarbeten och fler smarta lösningar utvecklar Medicon Village just nu området. Först ut är en ny huvudbyggnad, byggnad 601, som skall vara färdig för inflyttning under 2019. Byggnad 601 om cirka 17 000 kvm kommer att ge plats för cirka 600 experter inom life science. Allt från egenföretagaren och mindre företag med några få medarbetare till större företag som kan hyra delade eller hela våningsplan.

Den nya huvudbyggnaden inom Medicon Village förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utrymningslarmsystem med Talat meddelande från SAC Nordic.

Bild: Medicon Village Lund

Medicon Village B601


Malmö 2017-12-15

Consilium brandsäkrar Nya Pilängskolan Lomma!

När NIMAB bygger ut och om Pilängskolan i centrala Lomma för Lomma Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elgruppen i Lomma AB.

Den Nya Pilängskolan skall stå färdig 2020 och det är den befintliga mellan- och högstadieskolan, Pilängskolan, i Lomma som byggs om och byggs till. Pilängskolan är en av de största och äldsta skolorna i Lomma och har renoverats i flera omgångar, den första delen av skolan byggdes redan 1954.

Den Nya Pilängskolan i Lomma förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och skolan förses med tre stycken sammankopplade centralenheter och över 400 detektorer/enheter kommer att skydda skolan.

Bild: Lomma Kommun

Pilangskolan Lomma


Malmö 2017-12-14

Consilium säkrar Nordic Wellnes Toftanäs Malmö !

I samband med att ICA Fastigheter bygger om lokaler inom ICA Maxi Toftanäs för Nordic Wellnes så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarm via El-Expressen Instalco Lund.

Nordic Wellness är en av Sveriges största och bästa friskvårdskedjor med över 125 gym i Sverige med en vison att få medlemmar och personal att skapa glädje, rörelse och styrka tillsammans.

Toftanäs är en växande marknadsplats med tusentals dagliga besökare hos ICA Maxi, Apotek Hjärtat, Butiksloppis och andra butiker i närområdet. Det är också ett växande bostadsområde med skolor och kontor med bra kommunikationen. Dessutom har Consilium Säkerhet Malmö sitt kontor och lager inom Toftanäs.

Det nya Nordic Wellnes gymet på Toftanäs Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA.

Nordic Wellnes


Göteborg 2017-12-01

Consilium brandsäkrar Regionens hus i Göteborg !

När Västfastigheter i Göteborg bygger det nya Regionens Hus i Göteborg och bygger om Stationshuset så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brand- och utrymningslarmsystem via El-Otto i Kungälv AB.

Regionens Hus byggs av Västfastigheter och uppemot 1500 medarbetare från cirka 13 olika förvaltningar och bolag i Göteborg kommer att ha sin arbetsplats i det nya huset. Regionens hus blir först ut i ett helt nytt centrumområde med kontor, bostäder, butiker och restauranger. Flera stora byggprojekt pågår alldeles runt knuten – bygget av nya Göta Älvbron, överdäckningen av Götaleden, nya husprojekt vid Centralen är några exempel. Intill det nya Regionens hus finns Stationshuset som är ett stationshus från tidigt 1880-tal. Stationshuset var tidigare Bergslagsbanans stationshus och renoveras nu varsamt i samverkan med byggnadsantikvarie. Tre passager mellan husen binder samman Regionhuset och Stationshuset. Stationshuset kommer att fungera som konferensanläggning och blir en viktig mötesplats i Göteborg för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionens Hus och Stationshuset i Göteborg kommer att förses med ett interaktivt, analogt, adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och fastigheterna kommer att skyddas med cirka 1300 detektorer fördelade på två stycken centralenheter.

Regionens Hus Goteborg


Malmö 2017-11-24

Consilium brandsäkrar Rinnebäcksskolan i Kävlinge !

När Kävlinge Kommun bygger en ny skolbyggnad vid Rinnebäcksskolan i Kävlinge så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elgruppen i Lomma AB. Förutom nytt brandskydd inom nybyggnaden så uppgraderas även brand- och utrymningslarmet inom befintliga byggnader och hela Rinnebäcksskolan ansluts i ett nytt gemensamt brandlarmsystem.

Rinnebäcksskolan i Kävlinge är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp. Rinnebäcksskolan ligger i den östra delen av Kävlinge.

Rinnebäcksskolan förses med ett interaktivt, analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med totalt cirka 220 detektorer och värmedetektorkabel för fasadövervakning.

Rinneback Kavlinge 01


Malmö 2017-11-15

Consilium brandsäkrar Tekniska Museet i Malmö !

I samband med att Malmö Stad förstärker brandskyddet inom Tekniska Museet, Teknikens och Sjöfartens Hus, i Malmö så levererar och projekterar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem för ApQ El AB Malmö.

Tekniska Museet är ett välkänt och välbesökt museum i Malmö där man bl.a. kan krypa in i den riktiga ubåten U3 ! Men man kan även utforska basutställningarna Tidernas stad - Malmö 1850 till idag, Himmel och Jord, Muskler och motorer, Kustland, Smart samt Intryck - om Linné. Dessutom finns Båtlekrummet, Idéplaneten, utställningen Framtidens fordon och ett riktigt Viggen-plan på Museet.

Tekniska Museet, Teknikens och Sjöfartens Hus, har tidigare förses med en ny centralapparat och nu sker utbyte till nya interaktiva, analoga adresserbara detektorer och enheter som ansluts till brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Tekniska Museet


Malmö 2017-11-15

Consilium brandsäkrar tolv förskolor för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått beställning brand- och utrymningslarmsystem för totalt tolv stycken Förskolor och Fritidsgårdar inom Malmö Stad. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

De tolv objekten som förses med nytt brand- och utrymningslarm är – Bellevuegården FSK, Snödroppens FSK, Tygelsjö Fritidsgård, Ulricedals FSK, Roskilde FSK, Motettens FSK, Berga FSK, Ribe FSK Stock och Sten, Svängdammens FSK, Förskolan Rolf, Annelunds FSK och Sorgenfri FSK.

Samtliga tolv förskolor och fritidsgårdar förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo

 


Malmö 2017-11-14

Consilium säkrar Ängslyckans förskola i Staffanstorp !

I samband med att NCC bygger en ny stor förskola till Staffanstorps Kommunfastigheter, Ängslyckan, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm samt passer- och inbrottslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Ängslyckans förskola kommer att ligga centralt i Hjärup inom Staffanstorps kommun och den nya förskolan byggs på samma fastighet som det tidigare legat en förskola, vilken revs under hösten 2016 och som för tillfälligt är ersatts av en paviljongförskola. Den nya förskolan byggs för 270 barn och byggs i två plan med totalt tolv avdelningar och gemensamt storkök, diverse gemensamhetsutrymmen samt en omfattande utemiljö.

Ängslyckans Förskola kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat säkerhetssystem för passer- och inbrottslarm RCO M5 MEGA.

 

Staffanstorps Kommun logo


Malmö 2017-11-10

Consilium brandsäkrar två nya äldreboende i Staffanstorp !

När Vardaga bygger två nya äldreboende i Staffanstorp, Villa Roos Park och Villa Vikhem, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via UMIA Syd AB Trelleborg - Villa Roos Park och via Lindstens Elektriska AB Malmö - Villa Vikhem.

Villa Roos Park äldreboende riktar sig till personer med demenssjukdom och kommer att vara inflyttningsklart under 2019. Boendet får namnet Villa Roos Park och uppförs i samarbete mellan Vardaga och Roos vård- och boende Fastighets AB. Villa Roos Park får 63 lägenheter, en stor trädgård samt bland annat en inglasad vinterträdgård. Verksamheten kommer att bli specialiserad och anpassad för demens, vilket präglar utformning och inredning.

Villa Vikhem äldreboende uppförs centralt i Staffanstorps tätort. Boendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på tre våningsplan och beräknas stå klart i början av 2019. Byggnaden blir U-formad och den inre trädgården kommer att övergå i den omgivande parken utanför, vilket skapar en naturlig kontakt med naturen både inifrån och utifrån. Gemensamma balkonger ska finnas på varje våningsplan med utsikt över trädgården och parken.

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med cirka 80 boenden runt om i landet. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom företagsgrupp erbjuds boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 14 000 medarbetare.

De nya äldreboendena Villa Roos Park och Villa Vikhem i Staffanstorps förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. optiska rökdetektorer med inbyggd adressbar siren, CN-PS, kommer att användas.

Roos Park       Vikhem


Malmö 2017-10-26

Consilium brandsäkrar Hyllie brandstation !

När Malmö Stad via serviceförvaltningen uppgraderar brandskyddet inom Hyllie Brandstation, i Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via ramavtal för Malmö Stad.

Hyllie brandstation är en av Räddningstjänsten Syds sex heltidsstationer, placerad i sydvästra Malmö. Brandstationen delar byggnad med SOS Alarm och inom distriktet finns runt 100 000 invånare och består av stadsdelarna Limhamn/Bunkeflo, Hyllie och delar av Fosie.

Hyllie brandstation driftsattes 1996 och ersatte tidigare Limhamns brandstation (1901- 1996) med nya större lokaler, en bättre geografisk placering till Öresundsförbindelsen, närmre Inre- och Yttre Ringled och nya bostads- och affärsområdet Hyllievång.

På Hyllie brandstation arbetar brandmän, styrkeledare, yttre befäl, inre befäl, larmbefäl, brandinspektörer, instruktörer (utbildare) och distriktschefen för Hyllie.

Hyllie Brandstation förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Malmö Stad

Hyllie station


Stockholm 2017-10-25

Consilium brandsäkrar Flemingsbergs station !

I samband med att Jernhusen renoverar och bygger ut Flemingbergs station söder om Stockholm så har Consilium Säkerhet Stockholm tillsammans med Rhodin & Eklund El & Tele AB fått beställning att levererar ett nytt brand- och utrymningslarm med Talat meddelande till stationen.

Flemingsberg station genomgår just nu en omfattande renovering och ombyggnation. Här satsar Jernhusen cirka 120 miljoner på nya entréer samt en helt ny insida av stationen.

Flemingsberg är en av landets största stationer med cirka 22 000 resenärer per dygn – totalt passerar över 4 miljoner resenärer varje år - och antalet kommer att öka när det är dags för renovering av den så kallade getingmidjan i Stockholms innerstad.

Flemingsbergs station förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Flemingsberg station


Stockholm 2017-10-25

Consilium brandsäkrar Danderyds Centrum !

När Skandia Fastigheter investerar i en modernisering och utbyggnad av Danderyds Centrum så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarmsystem till etapp 1 – ett nytt kontorshus.

Nu påbörjas Skandia Fastigheters sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum – Danderyds Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Köpcentrumet kommer att vara öppet med ordinarie öppettider under hela projektet och planen är att Danderyds Centrum slutgiltigt ska invigas 2020.

Projektets första fas består av det åtta våningar höga kontorshus som nu byggs intill köpcentrumets södra entré. Redan innan byggstart var 90 procent av de 3 277 kvadratmeterna uthyrda och inflyttning planeras till slutet av 2017.

Den nya kontorsbyggnaden inom Danderyds Centrum förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM.

Bild: Skandia Fastigheter

Danderyds Centrum


Göteborg 2017-09-29

Consilium brandsäkrar Östra Sjukhuset Göteborg !

I samband med att Västfastigheter uppför ett nytt Barnsjukhus inom Östra Sjukhuset Göteborg så har Consilium Säkerhet Väst fått beställning på bygg brandlarmsystem via Bergendahls El AB.

Det nya barnsjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, kommer att omfatta 33 000 kvm yta när det står klart 2019-2020. Det nya sjukhuset kommer bl.a. att innehålla operation, intensivvård, vårdavdelningar, lekterapi, arbetsterapi och sjukgymnastik och sterilcentral samt byggnaden kommer att förses med en helikopterplatta. Nybygget får en färgrik glasfasad och byggs till väster om dagens barnsjukhus. Mellan byggnaderna kommer det att finnas förbindelsegångar och byggnaderna kommer att ha en gemensam huvudentré där lekterapin placeras.

Under byggnationen förses byggarbetsplatsen för det nya barnsjukhuset inom Östra Sjukhuset med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM och cirka 300 rökdetektorer.

Bild/illustration: White Arkitekter

Barnsjukhus Ostra Sjukhuset Goteborg

 


Malmö 2017-09-20

Consilium brandsäkrar Stryker Malmö !

När Er-Ho Bygg AB bygger nytt kontor och lager för Stryker Sverige AB inom Kv Grophuset 3, Svågertorp, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm tillsammans med El-Gruppen Lomma AB, Lomma.

Stryker är världsledande inom medicinsk teknik och ortopedi. Stryker erbjuder ett brett sortiment av rekonstruktions-, trauma- och rygg produkter vilka är avsedda att ge patienterna både omedelbara och långsiktiga fördelar.

De nya lokalerna för Stryker inom Kv Grophuset förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM.

Stryker logo


Malmö 2017-09-18

Consilium brandsäkrar Excellens skola och sporthall i Malmö !

När PEAB uppför en ny skola och idrottshall i två våningsplan (!) till Malmö Stad inom Kv Excellensen, Malmö Borgar skola, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö brand- och utrymningslarm till skolan och idrottshallen via ApQ El AB, Malmö.

Den nya skolan, huvudbyggnaden, byggs i fyra våningar längs Erik Dahlbergsgatan och anknyter till den befintliga Borgarskolan. Mot skolgården byggs en oval i glas, där det bl.a. kommer att finnas en matsal. Den nya skolan får sju parallella klasser i årskurserna 7–9, totalt 21 klasser och den nya skolan kommer att ge plats för cirka 600 elever.

Parallellt med bygget av den nya skolan så bygger PEAB även en ny sporthall till Malmö Stad. Den nya sporthallen uppförs i två våningar med 350 läktarplatser på respektive plan. Dessutom skall man kunna dela upp sporthallen i fyra delar. Den nya sporthallen inom Kv Excellensen ska användas av eleverna på den nya grundskolan och gymnasieeleverna på Borgarskolan. Utöver skolidrott skall även annan sportverksamhet få plats i de nya hallarna.

Excellens nya skola och nya sporthall förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM med bl.a. aspirationsdetektorer och Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic.

Bild: Arkitektgruppen i Malmö AB

Excellensen Malmo

 


Malmö 2017-09-07                                                                             

Consilium tecknar ramavtal med Malmö Stad !

I samband med att Malmö Stad, via Serviceförvaltningen, upphandlat ramavtal avseende leverans, installation och service av automatiska brandlarm- och utrymningslarmsystem inom Malmö Stad har Consilium Säkerhet Malmö vunnit upphandlingen och tecknat avtal med Malmö Stad. Ramavtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Consilium Säkerhets ramavtal med Malmö Stad avser utrustning, installationsarbeten, underhåll och service av tekniskt brandskydd för automatiskt brandlarm och utrymningslarm inom Malmö Stad och ramavtalet omfattar hela Malmö stads fastighetsbestånd bestående av cirka 600 fastigheter fördelat på cirka 1300 olika skyddsobjekt motsvarande en total förvaltad yta om cirka 1 600 000 kvm.

Inom Malmö Stad finns idag cirka 160 fastigheter som har en Räddningstjänst installation av automatiska brandlarmanläggningar och övriga cirka 450 fastigheter har i de flesta fall någon form av brandtekniska installationer exempelvis automatiska brandlarmsystem, utrymningslarmsystem eller kombilarm. Cirka en tredjedel av Malmö Stads fastigheter är idag redan försedda med brandskydd från Consilium och genom ramavtalet kommer ännu fler fastigheter att förses med brandskydd från Consilium.

Malmö Stad har beslutat att utöka antalet automatiska brandlarmanläggningar i förskolor och skolor vid nybyggnation och utöver dessa krav föreligger det ett stort behov att byta ut och uppgradera äldre brandlarmanläggningar i andra objekts kategorier.

Consilium Säkerhet Malmö är stolta och mycket glada över förtroendet från Malmö Stad och ser framemot ett fortsatt bra samarbete med Malmö Stad kring brand- och utrymningslarmsystem !

Malmo Stad logo


Malmö 2017-09-07

Consilium säkrar Akka FRAKT !

När Akka FRAKT Malmö investerar i högre säkerhet och säkrare hantering av behörigheter så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya passersystem via El-Expressen AB, Lund.

Akka FRAKT är en transport- och logistikkoncern i södra Sverige. Akka FRAKT utför tjänster inom entreprenad, jordbruk, handel och industri. Akka FRAKT:s kunder är stora och små företag, offentlig sektor och privatpersoner. Akka FRAKT har kontor i Malmö (HK), Dalby, Lund, Åhus samt terminaler i Malmö, Dalby, Åhus, Helsingborg, Kristianstad, Ystad

AKKA Frakts lokaler i Malmö förses med ett passersystem R-CARD M5 från RCO.

AkkaFrakt logo


Malmö 2017-09-06

Consilium säkrar Solhem Genarp!

I samband med att LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, bygger om och till Solhems Äldreboende i Genarp så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm samt passersystem via Skåneinstallatören AB, Lund.

Solhem byggdes 1963 och renoverades 2000-2004. Idag finns det två enheter med arton respektive nio lägenheter. I den mindre och nyare enheten bor personer med demenssjukdomar. Ombyggnaden innebär bland annat att den nya delen behålls men byggs om för tio lägenheter. Samtidigt sker en tillbyggnad i två plan med tio lägenheter på varje plan plus gemensamt vardagsrum, matsal och expedition.

När om- och tillbyggnaden är klar kommer Solhem att ha sammanlagt 30 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen samt lokaler för hemvården och träffpunkten.

Solhems Äldreboende i Genarp, Lunds Kommun, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM och passersystem R-CARD M5 från RCO.

LKF Kv Solhem Genarp


Helsingborg 2017-07-13

Consilium brandsäkrar flera fastigheter för Helsingborg Stad !

I samband med att Helsingborgs Stad uppgraderar och förstärker sitt brandskydd inom nio stycken fastigheter så levererar Consilium Säkerhet Syd Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elbolaget Syd i Helsingborg AB.

Helsingborgs Stad byter ut befintliga brand- och utrymningslarm och förstärker brandskyddet inom skolorna - Adolfsbergs skolan, Gamla Handels (Vittra), Gamla Nicolai skolan, Nanny Palmquistskolan och Vikingsberg (Vita Villan) samt inom gruppbostäderna – Dalhemsvägens LSS, Onsdagsgatans LSS, Sköldenborgs LSS och Tisdagsgatans LSS.

De nya brand- och utrymningslarmen inom fastigheterna i Hesingborg kommer att baseras på interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och FG500.

helsingborg


Helsingborg 2017-07-13

Consilium brandsäkrar vårdboende Ärrarps ängar !

När Skanska bygger nytt vård- och omsorgsboende för Attendo så levererar Consilium Säkerhet Syd Helsingborg dess brand- och utrymningslarmsystem via Eltjänst i Ängelholm.

Vårdboendet på Ärrarps ängar mellan Ängelholm och Skälderviken kommer att bli tre våningar högt och är en del av den första etappen av det nya området där Skanska planerar att bygga omkring 160 bostäder i form av lägenheter, villor och flerfamiljshus. Bilden visar motsvarande vårdboende i Växjö som Skanska uppfört tillsammans med Attendo.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom vårdboendet Ärraprs Ängar kommer att baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom boenderummen kommer Consilium unika rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS att användas.

Bild: HD/Anna Nordström

 

Arrarps Angar


Malmö 2017-06-29                                                                             

Consilium brandsäkrar The Point Hyllie!

 I samband med att PEAB bygger The Point för Annehem i Hyllie så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på dess brand- och utrymningslarm via UMIA Syd AB, Malmö

Point Hyllie är ett av de mest spektakulära projekten i Skåneregionen och kommer att bli Öresundsregionens högsta kontorshus ! Den fjärde och sista etappen består av det högsta huset inom Point Hyllie - The Point. I detta 110 m höga hus planerar Annehem för att inrymma några av Sveriges mest spektakulära kontorslokaler. The Point får ett strategiskt läge nära Citytunnelns tågstation Hyllie. Nästa station västerut är Kastrups flygplats i Köpenhamn, i den andra åkriktningen når man Malmös centrala delar på några minuter.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom The Point Hyllie kommer att baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Anläggningen kommer att bestå av tre stycken sammankopplade centralenheter, via fiber, FG5000 med separat brandförsvarstablå samt byggnaden kommer att skyddas av tusentals detektorer när alla hyresgästerna är på plats.

The Point 1

 


Malmö 2017-06-28

Consilium brandsäkrar studentboende för AF-Bostäder !

Consilium Säkerhet fortsätter brandsäkra studentbostäder och när AF-Bostäder i Lund uppgraderar sitt brand- och utrymningslarm inom Vildanden Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroende att tillsammans med ApQ El AB Lund leverera ett nytt interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem inom ett av Lunds största studentboende. Entreprenaden är en totalentreprenad och utbytet och uppgraderingen sker med befintligt äldre brandlarmsystem i drift under entreprenaden.

Stiftelsen AF Bostäder är ett fristående företag med starka band till studentorganisationen Akademiska Föreningen i Lund. Idag äger och förvaltar AF-Bostäder cirka 6000 studentanpassade bostäder i centrala Lund och är därmed södra Sveriges största studentbostadsföretag.

Vildanden är med sina över 770 studentbostäder ett av AF-Bostäders största bostadsområden. Inom Vildanden finns två sorters bostäder, korridorrum för studenter som vill ha ett socialt boende, samt 1 rum med kök för studenter som vill ha ett eget hushåll Vildanden ligger i västra Lund, omgivet av villa- och lägenhetskvarter, med ett svårslaget serviceutbud intill.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Vildanden Lund baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500. Totalt ingår sju stycken FG500 system i entreprenaden till vilka Consiliums/Nittans unika interaktiva analoga adresserbara rökdetektor CN-PS med inbyggd adresserbar siren ansluts.

Vildanden Lund

 


Malmö 2017-06-27                                                                             

Consilium brandsäkrar Båghallarna i Malmö !

När Malmö Stad renoverar de anrika Båghallarna inom Kv Garaget 1, Sorgenfri, i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Malmö.

Hyresgäster inom Båghallarna blir Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan.

Båghallarna, som tidigare fungerade som bussgarage är en viktig del i områdets, Sorgenfri, karaktär. Ombyggnaden av Båghallarna innebär bland annat att garageportarna ersätts med glaspartier. Även de södra och östra fasaderna förses med glaspartier. De putsade ytorna ska återskapas till ursprunglig kulör. Invändigt byggs bland annat projektrum, ateljéer, verkstäder och fotostudio.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Båghallarna i Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Förutom standard punktdetektorer från Consilium/Nittan av typen CN-P och dubbel optiska rök- och värmedetektorer CN-DPH kommer projektet att innehålla EX-klassade detektorer, larmknappar och larmdon.

Bild: Sydark Konstruera

Baghallarna


Malmö 2017-06-09

Consilium brandsäkrar Hotell Planetstaden Lund !

I samband med att PEAB bygger till Clarion Collection Hotell Planetstaden Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på brand- och utrymningslarm för tillbyggnaden samt utbyte av befintligt äldre brandlarmsystem inom den befintliga hotelldelen via Lindstens Elektriska AB Lund.

Clarion Collection Hotell Planetstaden är ett modernt 4-stjärnigt hotell i Lund med ett idealiskt läge för både företagsbesök och upplevelser i regionen. På hotellet bor man lugnt och bekvämt samt bara en kort promenad till Lunds stadskärna.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Hotell Planetstaden Lund kommer att baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Inom boenderummen kommer Consiliums unika rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS att användas och inom garage används multidetektor CN-PYH SensEye för säker och rätt detektering. Anläggningen kommer att bestå av två stycken sammankopplade centralenheter FG5000 med separat brandförsvarstablå samt cirka 550 stycken detektorer/enheter dessutom ingår Talat utrymningslarm från SAC Nordic i aktuell leverans.

Hotell Planetstaden Lund


Malmö 2017-04-13

Consilium brandsäkrar Pinchos nya restaurang i Malmö !

I samband med att Restaurang Pinchos öppnar ytterligare en restaurang i Malmö, i tidigare Wallmans och Baldakinens lokaler, på Grynbodsgatan inom Gamla Väster i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm via INSTALCO, El-Expressen i Lund AB Lund.

Restaurangkonceptet Pinchos grundades 2012 i Göteborg och utmärker sig bland annat genom att vara världens första och enda restaurang där samtliga beställningar sker via kedjans egenutvecklade app !

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Restaurang Pinchos Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Pinchos


Malmö 2017-04-13

Consilium brandsäkrar industri och kontor i Ollebo !

När Ollebo arts & properties AB bygger ny industri- och kontorsbyggnad inom Kv Almhov, Ollebo, Bunkeflostrand strax utanför Malmö intill Öresundsbron så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via El- & Ljusteknik i Skåne AB.

Almhov i Ollebo, Bunkeflostrand, är ett nyplanerat område inom Malmö kommun för kontor och lättare industri. Det perfekta läget vid Öresundsbron skapar ett mycket intressant område och området ligger högt, fint och lummigt med utsikt över Öresund med omgivning. Intill Almhov finns motorväg E6/E20 och järnväg samt första på- och avfart till Öresundsbron.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Almhov baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Nittans multikriteria detektor CN-PYH SensEye kommer att användas.

Kv Almhova Ollebo


Malmö 2017-03-31

Consilium brandsäkrar nya studentlägenheter i Lund !

I samband med att Kungsäpplet AB Lund fortsätter utbyggnaden av nya studentbostäder inom Kv Eddan i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö brand- och utrymningslarmsystem till Kv Eddan hus C Lund via Emil Lundgren AB Lund.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Eddan hus C baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Nittans optiska rökdetektor CN-PS med inbyggd adresserbar siren kommer att användas.

Kv Eddan Lund


Malmö 2017-03-31

Consilium brandsäkrar lokaler för Montagegruppen !

När Montagegruppen i Malmö AB bygger nya lokaler och lokaler för externa nyresgäster så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via Swedsecur AB Malmö.

Montagegruppen grundades 1987 av de tre kollegorna och vännerna Benny Persson, Torvald Claesson och Bengt Andersson. I dag är Montagegruppen Skånes ledande aktör inom undertaksmontage och akustikreglering. Sedan starten 1987 har drygt 2,5 miljoner kvm undertak monterats.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Montagegruppens nya lokaler på Valdemarsro Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM

 

Montagegruppen logo


Malmö 2017-03-15

Consilium brandsäkrar nytt stort kontor i Lund !

Consilium Säkerhet Syd AB Malmö har erhållit en mångmiljonbeställning avseende leverans av brand- och utrymningslarm för ett nytt stort huvudkontor i Lund av ApQ El AB.

Det aktuella projektet är en totalentreprenad om cirka 42 000 kvm kontorslokaler och det nya huvudkontoret ligger i anslutning till forskningsområdet Ideon i Lund. Arbetet har inletts under hösten 2016 och beräknas vara klart under våren 2019. Det nya kontorshuset kommer att innehålla arbetsplatser för ca 1300 anställda, konferensutrymmen, restaurang och café på entréplan samt ett nytt besökscentrum för demonstrationer. De nya lokalerna skall effektivisera och modernisera arbetet för slutkunden genom att bland annat öka samlokalisering av de olika avdelningarna.

Det nya brand- och utrymningslarmet för huvudkontor består av två interaktiva analoga adresserbara centralenheter Consilium FG5000TM sammankopplade i ett nätverk med tillsammans cirka 1500 detektorer/enheter. Dessutom ingår ett utrymningslarmsystem med Talat meddelande fabrikat SAC Nordic i beställningen från ApQ El AB.

Beställningen från ApQ El AB och det aktuella kontorshuset är ytterligare en framgång för Consilium Säkerhet och Consilium Building Safetys satsning på komplexa brandlarmsystem och tillhörande tjänster inom exempelvis större kontorsfastigheter, sjukhus, industrier och hotell där stora värden skall skyddas och säkras. Projektet befäster ytterligare Consilium Säkerhets position som den marknadsledande systemleverantören av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.

 

Bild: FOJAB Arkitekter

Kv Stockholmsledet Lund

 


Helsingborg 2017-03-06

Consilium brandsäkrar Laröds skola Helsingborg !

När Helsingborgs Stad förstärker sitt brandskydd inom Laröds Skola så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarm via Assemblin El Helsingborg.

Laröds Skola i Helsingborg är en gedigen skola för 6-16 år som ligger nära hav, skog, landborgen och Sofiero. Viktiga värden för skolan är trygghet, trivsel och att barn och ungdomar når sina mål. På Laröds skola finns det glädje och möjligheter för alla.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Laröds Skola i Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. interaktiva analoga adresserbara rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att skydda skolan.

Helsingborg logo


Helsingborg 2017-03-06

Consilium brandsäkrar Den Gode Herdens kyrka !

I samband med Svenska Kyrkan Helsingborg utökar och kompletterar sitt brandskydd inom Den Gode Herdens kyrka i Helsingborg så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarm via Elbolaget Syd AB Helsingborg.

Den Gode Herdens kyrka. invigdes den 14 oktober 1984 och är församlingskyrka i Filborna församling Helsingborg .Den är också Filborna församlingscentrum med bl a ett kyrktorg, Mariasalen som är en vacker samlingssal, barn och ungdomslokaler samt expedition och personalrum.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Den Gode Herdens kyrka i Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och bl.a. kommer special lackerade rökdetektorer CN-P att monteras inom kyrkans takmålningar.

Den Gode Herdens Kyrka 1

 


Helsingborg 2017-03-06

Consilium brandsäkrar Örbyverket Helsingborg !

När NVSA, Nordvästra Skånes vatten och Avlopp AB, förstärker sitt brandskydd inom Örbyverket Helsingborg så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarm via Elbolaget Syd AB Helsingborg.

Örbyverket i Helsingborg har en lång historia och historien började redan 1918 når samhället Råå förenades med Helsingborg. I början av 1900-talet fanns Bergalidsverket i Helsingborg som fick sitt vatten från brunnar på Fredriksdal, Stattena och Berga samt Råå vattenverk som låg intill Råå vattentorn fick sitt vatten från brunnar i landborgskanten. Sammanslagningen av vattenverken slog väl ut och sedan 1960-talet kom Helsingborgs vatten från Ringsjön men idag kommer vattnet från sjön Bolmen i Småland via Sydvattensystemet. Idag är Helsingborg en av de 16 kommuner som tillsammans äger Sydvatten. Örbyverket förser idag Helsingborgs Stad, Höganäs Kommun och Ängelholms Kommun med vatten.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Örbyverket i Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM

Orbyverket NVSA


Helsingborg 2017-03-03

Consilium brandsäkrar Konsul Perssons villa !

I samband med att Helsingborgs Stad bygger om och moderniserar Konsul Perssons villa i Helsingborg så levererar Consilium Säkerhet Helsingborgs dess nya brand- och utrymningslarm via Elbolaget Syd Helsingborg.

Konsul Perssons villa är välkänd i Helsingborg och villan vid Bergaliden går även under namnet Essenska villan. Villan var en gång i tiden den största privata bostaden i Helsingborg och byggdes av greve Gustav von Essen 1848. Därefter bodde konsul Nils Persson och hans familj i villan fram till 1950-talet men villan donerades 1923 till Helsingborgs Stad. Genom åren har villan bl.a. varit sjuksköterskeskola, musikskola, kontor och studentbostad men nu skall den renoveras och bli kontor för Helsingborg Arena & Scen AB

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Konsul Perssons villa Helsingborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Nittans optiska rökdetektor med inbyggd adresser siren CN-PS kommer att skydda villan.

Bild: HD Helsingborgs Dagblad

Konsul Perssons Villa


Malmö 2017-03-03

Consilium säkrar ny förskola i Lomma !

När Er-Ho Bygg AB bygger en ny förskola inom Lervik Norra till Lomma Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm samt passer- och inbrottslarm via Elgruppen i Lomma AB.

Den nya förskolan inom Lervik Norra blir en förskola med åtta stycken avdelningar och är en del av Lommas stora satsningar på utbyggnad av skolor och förskolor inom Lomma Kommun.

Brand- och utrymningslarmet inom Lervik Förskola baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och passer- och inbrottslarmet utförts med ett RCO M5 MEGA helintegrerat säkerhetssystem.

Lerviks Forskola


Malmö 2017-02-28

Consilium brandsäkrar Alnarp igen !

I samband med att Akademiska hus bygger om ytterligare ett studentboende inom SLU Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Åkarp, - Östra Dubbelvillan hus 15 - så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm via Eitech Electro AB Lund

SLU i Alnarp, strax utanför Åkarp, är en grön oas mitt i Öresundsregionen. Området för SLU består av en stor och lummig park där utbildning, studier och forskning pågår. Genom parkens grönska och universitetsområdets vackra byggnader med karaktärsfull arkitektur, erbjuds en härlig miljö för studenter, forskare, anställda och besökare. Parken som omger SLU är öppen för alla och har många besökare under hela året.

Brand- och utrymningslarmet inom SLU hus 15 baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM lika tidigare levererade brand- och utrymningslarm för övriga studentboende inom SLU Alnarp – brandlarmsystemet i hus 15 kommer att anslutas till befintligt överordnat presentations- och styrsystem Consilium SMS210 inom Akademiska hus Lund.

SLU dubbelvillan Alnarp


Malmö 2017-02-17

Consilium brandsäkrar Klagshamns nya förskola i Malmö !

I samband med att Byggmästaren i Skåne bygger en ny förskola för Malmö Stad i Klagshamn, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via SPOT Electronic AB Limhamn.

Klagshamn får en ny förskola intill Folkets hus Klagshamn, Malmö Stad har upphandlat nybyggnationen för att bygga en permanent förskola och samtidigt skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Klagshamn är inne i en stark utbyggnadsfas och behovet av förskoleplatser kommer att växa. Den nya förskolan kommer att rymma fyra ordinarie avdelningar och i den stora parken finns det även plats för en framtida uteavdelning. Intill den nya förskolan finns Folkets hus och den så kallade Arresten i Klagshamn, båda byggnaderna från tidigt 1900-tal, dessa byggnader skyddas mot rivning och får inte nämnvärt förändras.

Den nya förskolan i Klagshamn förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM.

Klagshamns Förskola


Malmö 2017-02-16

Consilium brandsäkrar Träffpunkt och Gruppboende i Lund !

Nät Wästbygg bygger nya 128 lägenheter med integrerat gruppboende och Träffpunkt för seniorer inom Kv Arkivet 5 till LKF Lunds Kommunala Fastighets AB så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via UMIA Syd AB Malmö

Kv Arkivet 5 byggs i två etapper och omfattar totalt fem huskroppar med totalt 128 lägenheter. Av dessa lägenheter så är 13 stycken avsedda för vård- och omsorgsförvaltningen och placerade i ett eget trapphus och i kvarteret ska även en träffpunkt för seniorer finnas.

Både det nya gruppboendet och Träffpunkten inom Kv Arkivet 5 Lund förses med ett interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM inom gruppboendet och Consilium FG500 inom Träffpunkten.

LKF logo 1

 


Malmö 2017-02-03

Consilium brandsäkrar två nya objekt i Lund !

Consilium Säkerhet Malmö levererar nytt brand- och utrymningslarmsystem till två nya fastigheter inom Lunds Kommun.

När Lunds Kommun, Lundafastigheter, uppför en ny sporthall, Prästängshallen, intill Prästängskolan så levererar Consilium Säkerhet dess nya brandlarmsystem via Bravida PRENAD Lund. Brandskyddet inom Prästängshallen integreras med befintligt brandlarmsystem inom Prästängskolan.

När LKF, Lunds Kommuns Fastighet AB, bygger om LSS-boende inom Kv Linero 2 Magnus den gode så levererar Consilium Säkerhet dess nya brand- och utrymningslarm via ApQ El AB Lund.

Både Prästängshallen och LSS-boendet inom Kv Linero förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Lund Kommun 1 logoLKF logo 1


Helsingborg 2017-01-16

Consilium brandsäkrar nytt hotell i Landskrona !

När PEAB bygger nytt hotell för Paulssons Fastigheter och Hotell Öresund inom Kv Jönsaplan, Stadskajen, Landskrona så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått förtroendet att leverera dess brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB Landskrona. Det Landskrona baserade elinstallationsföretaget GC-gruppen blir huvudentreprenör för projektering och installation i projektet.

Det nya hotellet inom Kv Jönsaplan, Stadskajen, Landskrona blir ett fyrstjärnigt hotell med 130 hotellrum och Spa-anläggning på taket samt restaurang och konferensmöjligheter för 250 personer. I kvarteret byggs även 40 stycken bostadsrättslägenheter med kommersiella lokaler i bottenvåningen.

Brand- och utrymningslarmet för Landskronas nya hotell inom Kv Jönsaplan, Stadskajen, baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

llustration: Mäklarhuset

Hotell Jonsaplan 1


Stockholm 2017-01-16

Consilium brandsäkrar tvätteri !

Consilium Säkerhet Stockholm levererar nytt brand- och utrymningslarm till Södra Vanadistvättens nya lokaler i Tumba, Stockholm.

Södra Vanadistvätten är specialister på alla sorters tvätt,. Södra Vanadistvätten tvättar bl.a. till hotell, restauranger och museum.

De nya lokalerna för Södra Vanadistvättens lokaler i Tumba kommer att skyddas med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 och i vissa delar sker brandskyddet med aspirations detektorer.

SVT logo

 


Stockholm 2017-01-16

Consilium brandsäkrar rehabiliteringscenter i Solna !

När Rehab Station Stockholm bygger nya lokaler i Frösundavik, Solna, Stockholm så levererar Consilium Säkerhet Stockholm dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Rehab Stations nya lokaler omfattar cirka 6 500 kvadratmeter och förses med 50 internatrum samt kommer att bli en viktig resurs för utvecklande at framtidens rehab där patienternas krav och behov snabbt förändras och stärks.

Lokalerna för Rehab Station Stockholm komemr att skyddas med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Link Arkitekter

Rehab Frosundavik

 


Stockholm 2017-01-16

Consilium brandsäkrar Fjällbäcken Lodge !

I samband med att anrika Fjällbäcken Lodge i Bruksvallarna förstärker sitt brandskydd så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Fjällbäckens Lodge ligger mitt i Sveriges snösäkraste område och vid kallfjällets rand ovanför Bruksvallarna. Fjällbäckens Lodge har anor från mitten av 1800-talet och ligger på 800 meters höjd.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Fjällbäcken Lodge i Bruksvallarna baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500.

Fjallbacken