Consilium Logo

Helsingborg 2017-07-13

Consilium brandsäkrar vårdboende Ärrarps ängar !

När Skanska bygger nytt vård- och omsorgsboende för Attendo så levererar Consilium Säkerhet Syd Helsingborg dess brand- och utrymningslarmsystem via Eltjänst i Ängelholm.

Vårdboendet på Ärrarps ängar mellan Ängelholm och Skälderviken kommer att bli tre våningar högt och är en del av den första etappen av det nya området där Skanska planerar att bygga omkring 160 bostäder i form av lägenheter, villor och flerfamiljshus. Bilden visar motsvarande vårdboende i Växjö som Skanska uppfört tillsammans med Attendo.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom vårdboendet Ärraprs Ängar kommer att baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och inom boenderummen kommer Consilium unika rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS att användas.

Bild: HD/Anna Nordström

 

Arrarps Angar