Consilium Logo

Malmö 2017-09-06

Consilium säkrar Solhem Genarp!

I samband med att LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, bygger om och till Solhems Äldreboende i Genarp så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarm samt passersystem via Skåneinstallatören AB, Lund.

Solhem byggdes 1963 och renoverades 2000-2004. Idag finns det två enheter med arton respektive nio lägenheter. I den mindre och nyare enheten bor personer med demenssjukdomar. Ombyggnaden innebär bland annat att den nya delen behålls men byggs om för tio lägenheter. Samtidigt sker en tillbyggnad i två plan med tio lägenheter på varje plan plus gemensamt vardagsrum, matsal och expedition.

När om- och tillbyggnaden är klar kommer Solhem att ha sammanlagt 30 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen samt lokaler för hemvården och träffpunkten.

Solhems Äldreboende i Genarp, Lunds Kommun, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium Consilium FG5000TM och passersystem R-CARD M5 från RCO.

LKF Kv Solhem Genarp