Consilium Logo

Malmö 2017-09-07

Consilium säkrar Akka FRAKT !

När Akka FRAKT Malmö investerar i högre säkerhet och säkrare hantering av behörigheter så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya passersystem via El-Expressen AB, Lund.

Akka FRAKT är en transport- och logistikkoncern i södra Sverige. Akka FRAKT utför tjänster inom entreprenad, jordbruk, handel och industri. Akka FRAKT:s kunder är stora och små företag, offentlig sektor och privatpersoner. Akka FRAKT har kontor i Malmö (HK), Dalby, Lund, Åhus samt terminaler i Malmö, Dalby, Åhus, Helsingborg, Kristianstad, Ystad

AKKA Frakts lokaler i Malmö förses med ett passersystem R-CARD M5 från RCO.

AkkaFrakt logo