Consilium Logo

Malmö 2017-09-07                                                                             

Consilium tecknar ramavtal med Malmö Stad !

I samband med att Malmö Stad, via Serviceförvaltningen, upphandlat ramavtal avseende leverans, installation och service av automatiska brandlarm- och utrymningslarmsystem inom Malmö Stad har Consilium Säkerhet Malmö vunnit upphandlingen och tecknat avtal med Malmö Stad. Ramavtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Consilium Säkerhets ramavtal med Malmö Stad avser utrustning, installationsarbeten, underhåll och service av tekniskt brandskydd för automatiskt brandlarm och utrymningslarm inom Malmö Stad och ramavtalet omfattar hela Malmö stads fastighetsbestånd bestående av cirka 600 fastigheter fördelat på cirka 1300 olika skyddsobjekt motsvarande en total förvaltad yta om cirka 1 600 000 kvm.

Inom Malmö Stad finns idag cirka 160 fastigheter som har en Räddningstjänst installation av automatiska brandlarmanläggningar och övriga cirka 450 fastigheter har i de flesta fall någon form av brandtekniska installationer exempelvis automatiska brandlarmsystem, utrymningslarmsystem eller kombilarm. Cirka en tredjedel av Malmö Stads fastigheter är idag redan försedda med brandskydd från Consilium och genom ramavtalet kommer ännu fler fastigheter att förses med brandskydd från Consilium.

Malmö Stad har beslutat att utöka antalet automatiska brandlarmanläggningar i förskolor och skolor vid nybyggnation och utöver dessa krav föreligger det ett stort behov att byta ut och uppgradera äldre brandlarmanläggningar i andra objekts kategorier.

Consilium Säkerhet Malmö är stolta och mycket glada över förtroendet från Malmö Stad och ser framemot ett fortsatt bra samarbete med Malmö Stad kring brand- och utrymningslarmsystem !

Malmo Stad logo