Consilium Logo

Malmö 2018-05-25

Consilium brandsäkrar Folkets hus i Lund !

I samband med att Folkets Hus och Lunds Stadsteater i Lund förstärker sitt brand- och utrymningslarm så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Lunds Folkets Hus ingår i folkrörelsen Folkets Hus och Parker som är partipolitiskt och religiöst obundna och verksamheten bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Folkets Hus i Lund och Lunds Stadsteater förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Folkets Hus Lund


Malmö 2018-04-30

Consilium brandsäkrar Nya Idalaskolan Veberöd !

När Er-Ho Bygg AB uppför den nya Idalaskolan i Veberöd, till Lunds Kommun, Serviceförvaltningen – Lundafastigheter, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem samt högtalarsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Nya Idalaskolan i Veberöd består av en ny F3-skola för 200 elever och en ny förskola för 100 barn samt ett tillagningskök med kapacitet för 400 portioner. Själva skolan kommer att vara i två våningsplan med teknikutrymme på övre plan samt en intilliggande lägre byggnad. Inom projektet ingår också uppförande av en två-positions idrottshall med lägre läktare samt omklädningsdel. Parkeringsytor för såväl bilar som cyklar samt en större skolgård med tillhörande lekutrustning samt utekök, uteklassrum och förråd ingår också i projektet.

Den nya Idalaskolan i Veberöd förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem och Högtalarsystem av fabrikat SAC Nordic.

Lund Kommun 1 logo


Malmö 2018-04-26

Consilium brandsäkrar fler fastigheter för Lundafastigheter !

När Serviceförvaltningen inom Lunds Kommun, Lundafastigheter, renoverar och bygger om Blåklintens Förskola inom Kv Utmarken Lund och kontor för bl.a. inom Kv Carl Holmberg Bytaregatan i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Både Blåklintens Förskola och kontoret inom Kv Carl Holmberg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

 

Lunds Kommun logo


Malmö 2018-04-20

Consilium brandsäkrar Optimera Lund !

I samband med att Wihlborgs Fastigheter uppför en ny byggvarubutik till Optimera inom Kv Diabasen Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö levererar dess nya brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Den nya butiken för Optimera uppförs på Gastelyckan som är ett stort handels- och företagsområde i Lund. Optimera är en bygghandel inriktad mot proffs med ett femtiotal byggvaruhus över Sverige.

Den nya butiken för Optimera Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Optimera

 


Malmö 2018-04-04

Consilium brandsäkrar Kv Rönnen Malmö !

I samband med att Malmö Stad, genom deras servicenämnd Stadsfastigheter, uppgraderar och utökar brandskyddet inom Kv Rönnen byggnad 6 Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Kvarteret Rönnen i Malmö var tidigare ett sjukhusområde, Värnhems Sjukhus, framtill i början av 2000-talet men idag används fastigheterna och lokalerna inom Kv Rönnen till bl.a. studentbostäder, skola, förskola, idrottshall och kontor. En stor del av infrastrukturen från sjukhustiden finns kvar inom området med bland annat stora parkeringsytor

Kv Rönnen byggnad 6 förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och byggnaden förses med cirka 1000 nya interaktiva enheter fördelat på två stycken centralenheter sammankopplade i nätverk.

Ronnen Malmo

 


Malmö 2018-04-04

Consilium brandsäkrar CATENA, Svensk Cater, Burlöv !

När CATENA bygger ny stor logistikfastighet till Svensk Cater i Sunnanå Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Catena har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Svensk Cater AB och investerar 106 Mkr i en ny logistikfastighet. Byggnation har påbörjades på den mark i Burlövs kommun, Sunnanå 12:52, där Catena håller på att utveckla en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö med av- och påfart till såväl E6 som riksväg 11. Detta blir den andra etableringen på Logistikposition Sunnanå. Catena kommer uppföra ett 8 500 kvadratmeter stort distributionslager.

Svensk Cater AB är en rikstäckande fullsortimentsgrossist för uteätarmarknaden och har en personalstyrka om ca 1.000 medarbetare runt om i Sverige.

Den nya logistikbyggnaden för Svensk Cater förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: CATENA

CATENA Svensk Cater 03

 

 

 


Malmö 2018-03-06

Consilium brandsäkrar ytterligare tio förskolor för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

De tio nya objekten som förses med nytt brand- och utrymningslarm i denna omgång är bl.a. Rönnens FSK, Sege Park FSK, Beritta Gurris FSK, Kristallens FSK, Onyxens FSK, Ängshagens FSK, Djupadals FSK, och Vintrie FSK dessutom Nydalaskolan och Höjaskolan.

Samtliga dessa tio förskolor och skolor förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Malmö 2018-02-28

Consilium brandsäkrar Ängslättskolan Malmö !

När BAB Bygg AB på uppdrag av Malmö Stad bygger om Ängslättskolan i Bunkeflostrand, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Precis som många andra skolor i Malmö så förses även Ängslättskolan i Bunkeflostrand med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Angslattskolan Bunkeflostrand


Malmö 2018-02-19

Consilium brandsäkrar nytt stort omsorgsboende i Trelleborg !

När MVB Syd bygger nytt omsorgs- och LSS-boende till Trelleborgs Kommun inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Det nya omsorgsboendet inom Kv Lasarettet kommer att bestå av två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar och kommer att vara ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende med en total bruttoarea om 7500 kvm. Det nya omsorgsboendet kommer att uppföras på Lasarettsområdet, vid Frans Malmrosgatan, i Trelleborg.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. analoga adresserbara rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.

Trelleborgs Kommun logo 1


Malmö 2018-02-12

Consilium brandsäkrar ytterligare lokaler inom Kv Kullen Malmö !

När Klövern fortsätter sin uppdatering av brand- och utrymningslarmsystem inom Kv Kullen Malmö i byggnaderna E-G-H-I, etapp 2, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB i Malmö.

Inom Kv Kullen har Klövern en uthyrningsbar yta om cirka 85 000 kvm i huvudsak för lager och industri. Fastigheten Kullen 1 ligger i Östra Malmö på Hanögatan/Kosterögatan.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Kullen 1 Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med befintligt brand- och utrymningslarmsystem som Consilium Säkerhet har levererat tidigare inom Kv Kullen.

Kv Kullen Malmo


Malmö 2018-02-09

Consilium brandsäkrar nya Rörsjöskolan Malmö !

När Byggmästaren i Skåne på uppdrag av Malmö Stad bygger en ny grundskola inom Kv Furen 1 i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Den nya grundskolan uppförs i två plan och kommer att uppföras intill nuvarande Rörsjöskolan Föreningsgatan/Celsiusgatan i Malmö. Den nya byggnaden består av två våningsplan med tillhörande teknikutrymmen samt separat miljöhus.

Den nya grundskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Malmö 2018-01-30

Consilium brandsäkrar ”Gamla Köket” för Akademiska hus !

I samband med att Akademiska Hus Lund bygger om inom Kv Paradis 51 ”Gamla Köket” för Lunds Universitet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Emil Lundgren AB, Lund.

Akademiska Hus investerar i kvarteret Paradis för Lunds Universitet. Fokus för om- och tillbyggnaden av Socialhögskolans nya lokaler ligger på studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas samt för att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden av teologernas tidigare lokaler inom Kv Paradis eller Gamla köket som byggnaden heter cirka 4 000 kvadratmeter.

Lokalerna inom ”Gamla Köket” Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och anslutning sker till Consiliums överordnade presentations- och styrsystem inom Akademiska hus.

Akademiska hus logo

 


Malmö 2018-01-10

Consilium brandsäkrar Kulturhus i Staffanstorp !

I samband med att Staffanstorps Kommun bygger om det befintliga biblioteket till Kulturhus så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 / Elfast Malmö.

När det befintliga biblioteket flyttar till Rådhuset i Staffanstorps så skapar Staffanstorps kommun ett nytt Kulturhus i den befintliga byggnaden. Här skapas ett attraktivt och multifunktionellt hus, med bland annat samlingssal som har plats för 250-300 sittande. Samlingssalen kommer även att förses med en scen. Förutom samlingssal skapas utrymme för kulturell och kreativ verksamhet med bl.a. replokaler dessutom kommer både Konsthall och hörsal att finnas kvar.

De nya Kulturhuset i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Staffanstorps Kommun

Kulturhus Staffanstorp 1