Consilium Logo

Malmö 2018-02-19

Consilium brandsäkrar nytt stort omsorgsboende i Trelleborg !

När MVB Syd bygger nytt omsorgs- och LSS-boende till Trelleborgs Kommun inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Det nya omsorgsboendet inom Kv Lasarettet kommer att bestå av två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar och kommer att vara ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende med en total bruttoarea om 7500 kvm. Det nya omsorgsboendet kommer att uppföras på Lasarettsområdet, vid Frans Malmrosgatan, i Trelleborg.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. analoga adresserbara rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.

Trelleborgs Kommun logo 1


Malmö 2018-02-12

Consilium brandsäkrar ytterligare lokaler inom Kv Kullen Malmö !

När Klövern fortsätter sin uppdatering av brand- och utrymningslarmsystem inom Kv Kullen Malmö i byggnaderna E-G-H-I, etapp 2, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB i Malmö.

Inom Kv Kullen har Klövern en uthyrningsbar yta om cirka 85 000 kvm i huvudsak för lager och industri. Fastigheten Kullen 1 ligger i Östra Malmö på Hanögatan/Kosterögatan.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Kullen 1 Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med befintligt brand- och utrymningslarmsystem som Consilium Säkerhet har levererat tidigare inom Kv Kullen.

Kv Kullen Malmo


Malmö 2018-02-09

Consilium brandsäkrar nya Rörsjöskolan Malmö !

När Byggmästaren i Skåne på uppdrag av Malmö Stad bygger en ny grundskola inom Kv Furen 1 i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Den nya grundskolan uppförs i två plan och kommer att uppföras intill nuvarande Rörsjöskolan Föreningsgatan/Celsiusgatan i Malmö. Den nya byggnaden består av två våningsplan med tillhörande teknikutrymmen samt separat miljöhus.

Den nya grundskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Malmö 2018-01-30

Consilium brandsäkrar ”Gamla Köket” för Akademiska hus !

I samband med att Akademiska Hus Lund bygger om inom Kv Paradis 51 ”Gamla Köket” för Lunds Universitet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Emil Lundgren AB, Lund.

Akademiska Hus investerar i kvarteret Paradis för Lunds Universitet. Fokus för om- och tillbyggnaden av Socialhögskolans nya lokaler ligger på studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas samt för att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden av teologernas tidigare lokaler inom Kv Paradis eller Gamla köket som byggnaden heter cirka 4 000 kvadratmeter.

Lokalerna inom ”Gamla Köket” Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och anslutning sker till Consiliums överordnade presentations- och styrsystem inom Akademiska hus.

Akademiska hus logo

 


Malmö 2018-01-10

Consilium brandsäkrar Kulturhus i Staffanstorp !

I samband med att Staffanstorps Kommun bygger om det befintliga biblioteket till Kulturhus så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 / Elfast Malmö.

När det befintliga biblioteket flyttar till Rådhuset i Staffanstorps så skapar Staffanstorps kommun ett nytt Kulturhus i den befintliga byggnaden. Här skapas ett attraktivt och multifunktionellt hus, med bland annat samlingssal som har plats för 250-300 sittande. Samlingssalen kommer även att förses med en scen. Förutom samlingssal skapas utrymme för kulturell och kreativ verksamhet med bl.a. replokaler dessutom kommer både Konsthall och hörsal att finnas kvar.

De nya Kulturhuset i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Staffanstorps Kommun

Kulturhus Staffanstorp 1