Consilium Logo

Malmö 2018-12-18

Consilium brandsäkrar CATENA, Chefs Culinar, Burlöv !

När CATENA bygger ännu en ny stor logistikfastighet till Chefs Culinar inom Sunnanå Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20. Området är under utveckling och DHL finns redan etablerade. Nuvarande och kommande hyresgäster är Svensk Cater, Chefs Culinar, DS Smith och Lekia. CATENA kan idag erbjuda lagerytor på ca 18 000 kvm. I nästa etapp som är under pågående detaljplanarbete kan CATENA erbjuda ytterligare ca lokaler på totalt ca 100 000 kvm.

Den nya logistikbyggnaden för Chefs Culinar förses precis som tidigare fastighet till Svensk Cater med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Ilustration: Catena

Catena Chefs Culinar


Malmö 2018-12-03

Consilium brandsäkrar Kronetorp Park Burlöv !

I samband med att Kronetorp Park Projekt AB uppför 266 lägenheter och allmänna lokaler inom Kronetorp Park i Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB i Landskrona.

Kronoetorp Park är ett nytt miljövänligt boende intill Burlövs Centrum och i första etappen, kvarter 1-3, så kommer kvarter 2 att förses med underjordiskt garage.

Det nya garaget inom Kronetorp Park Kv 2 i Burlöv förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där Consiliums multisensor SensEye CN-PYH kommer att installeras.

Bild/Illustration: Kronetorp Park Projekt AB

Kronotorp Park


Malmö 2018-11-29

Consilium brandsäkrar Liberiet i Lund !

När Svenska Kyrkan Lunds Domkyrkoförsamling utför en renovering av Liberiet intill Lunds Domkyrka så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Bravida Prenad AB Lund.

Liberiet är en äldre byggnad belägen precis intill Lunds Domkyrka och byggnaden är uppförd på 1400-talets senare del. Byggnaden har använts till många olika områden genom åren och från början var det ett bibliotek för domkapitlet därför fick huset namnet Liberiet som kommer från latinets Liber, bok. Idag används Liberiet för meditation och som Pilgrimsplats.

Liberiet i Lund kommer precis som intill liggande Lunds Domkyrka att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Foto: Consilium Säkerhet

Liberiet 02


Malmö 2018-11-20

Consilium brandsäkrar Glimmingehus !

I samband med att Specialfastigheter förstärker brandskyddet inom den medeltida borgen Glimmingehus och intill liggande fastigheter med café och utställning så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektrolanz AB Staffanstorp.

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Ett ståtligt bygge som påbörjades 1499 på uppdrag av den danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand. I dag är Glimmingehus ett levande fornminne och ett centrum för medeltidsintresserade från hela Norden, liksom ett spännande utflyktsmål. Ny arkeologisk och byggnadshistorisk forskning har hjälpt till att ge en bild av hur borgen en gång byggdes och användes.

Glimmingehus förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Två stycken centralenheter FG5000 sammankopplas i ett gemensamt nätverk och anslutning sker av två externa BFT. I anläggningen kommer multidetektorer att användas tillsammans med adresserbara larmdon.

Bild/Källa: Riksantikvarieämbetet

Glimmingehus 001

 


Helsingborg 2018-11-16

Consilium brandsäkrar Prisma i Helsingborg !

När Wihlborgs Fastigheter uppför fastigheten Prisma inom Oceanhamnen i Helsingborg så leverera Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Assemblin El AB Helsingborg.

Prisma blir en unik, särpräglad fastighet om 11 000 kvm med magnifika glaspartier som reflekterar årstidernas växlingar, havets glitter och solens strålar. Det segelliknande innertaket ger en luftig atmosfär och reflekterar ljuset som faller in genom den lekfulla fasaden. I hjärtat av huskroppen flödar ett mjukt dagsljus som lyser upp de inre delarna.

Det ny akontorshuset Prisma i Helsingborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild:/Illustration: Wihlborgs Fastigheter / EGA Arkitekter

Prisma Helsingborg

 


Malmö 2018-11-13

Consilium brandsäkrar Ecolean AB Landskrona !

I samband med att MVB bygger en ny produktionsanläggning för Ecolean AB i Landskrona så levererar Consilium Säkerhet dess brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB Landskrona.

Helsingborgsbaserade förpackningsföretaget Ecolean AB utökar sin kapacitet och etablerar en ny tillverkningsenhet i grannstaden Landskrona. Ecolean har köpt en 30 000 kvadratmeter stor fabrikstomt på industriområdet Kronan i södra delarna av Landskrona. I avtalet med Landskrona Kommun ingår även en markoption på ytterligare 30 900 kvadratmeter. Ecolean utvecklar och producerar innovativa lättviktsförpackningar för framför allt mejeri- och dryckesindustrin.

Ecoleans nya produktionsanläggning i Landskrona förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Ecolean AB

Ecolean Landskrona

 


Malmö 2018-11-08

Consilium brandsäkrar ytterligare fem fastigheter för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande fem fastigheter/lokaler med nytt brand- och utrymningslarm Öresundutställningen Lernacken, Praktik Malmö, Bäckahästgatans LSS-boende, Sofielundsskolan och Nydala Förskola.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Stockholm 2018-11-07

Consilium brandsäkrar äldreboende i Nacka !

I samband med att Danvikshem i Nacka bygger ut och moderniserar sina fastigheter har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarmsystem till de nya byggnaderna Södra Slänten och Övre Varis.

Målet för Danvikshem är att kommande århundraden fortsatt kunna erbjuda vård och omvårdnad av god kvalitet i ett ändamålsenligt boende till äldre personer. Nybyggnation och utökning av verksamheten är en förutsättning för detta. Byggnation sker av två nya hus med arbetsnamn Södra slänten med 36 lägenheter som ligger i sluttningen mot söder och Övre Varis med 30 lägenheter i sluttningen mot norr.

De nya byggnaderna för Danvikshem i Nacka förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Danvikshem

Danvikshem Nacka


Stockholm 2018-11-06

Consilium brandsäkrar ny brandstation i Sollentuna !

Consilium Säkerhet Stockholm har fått förtroende att leverera brand- och utrymningslarmsystem till den nya brandstationen som byggs i Häggvik, strategiskt placerad intill nya förbifarten Stockholm.

Räddningstjänsten Attunda har länge varit i behov av nya lokaler för att klara den kapacitet som verksamheten kräver. Därför byggs en ny brandstation centralt placerad vid Häggvik handelsplats. Den nya moderna brandstationen gör att räddningstjänsten kan ta ytterligare ett steg för att utveckla säkerheten i Sollentuna kommun så väl som närliggande kommuner.

Den nya brandstationen i Häggvik, Sollentuna, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Sollentuna Kommun

sollentuna nya brandstation

 


Stockholm 2018-11-06

Consilium brandsäkrar kvarter N inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna !

I samband med projekt NKV som omfattar ca 18 000 m2 ombyggnad och ca 5000 m2 tillbyggnad har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera nytt brand- och utrymningslarm.

Projektet NKV är ett komplext om- och tillbyggnadsprojekt inom ett område med stora krav på logistik och samordning med pågående sjukhus- och övrig byggverksamhet. Efter färdigställande kommer NKV logistiskt och verksamhetsmässigt att ingå som en del av det Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna.

NKV kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Karlolinska logo


Malmö 2018-11-01

Consilium brandsäkrar TePe:s nya produktionshall !

I samband med att TePe Munhygienprodukter AB Malmö bygger en ny produktionshall och lager om 7000 kvm i Fosie Malmö så levererar Consilium Säkerhet dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

TePe Munhygienprodukter AB är ett privatägt företag som tillverkar munhygienprodukter sedan 1965 och har sitt huvudkontor i Malmö, dotterbolag i sex länder och distributörer i över 60 länder. Bolaget har cirka 300 anställda och all design, utveckling och produktion bedrivs vid TePes anläggning i Malmö.

Den nya produktionshallen för TePe förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med övriga Consilium brandlarmsystem inom TePe.

Bild/Illustration: TePe Munhygienprodukter AB

TePe produktionshall


Malmö 2018-10-22

Consilium brandsäkrar VA-Syd Sjölundaverket Malmö !

När VA-Syd Malmö bygger en ny produktionsanläggning inom Sjölundaverket i Malmö så levererar Consilium Säkerhet dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 Elfast Malmö.

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Avloppsvattnet kommer från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner. VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Sjölunda avloppsreningsverk ligger i norra delen av Malmö hamn och tar emot tar emot avloppsvatten motsvarande sju fulla badkar per sekund (ca 1350 l/s).

Den nya produktionsanläggningen inom Sjölundaverket Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

VA Syd logo


Malmö 2018-10-18

Consilium brandsäkrar Sysav farligt avfall !

I samband med att Sysav uppgraderar sitt brand- och utrymningslarm inom fastigheten för farligt avfall och elektronikåtervinning på Spillepengen Malmö byter Consilium Säkerhet ut befintligt brandlarmsystem och uppgraderar anläggningen till modern säkerhetsteknik.

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Sysav ägs av 14 kommuner.

Precis som övrig fastigheter inom Sysav Spillepengen förses fastigheten för farligt avfall och elektronikåtervinning med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Sysav

Sysav farligt avfall


Malmö 2018-10-18

Consilium brandsäkrar Amiralen Malmö !

När Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö Stad förstärker och uppgraderar brandskyddet inom den anrika dansrestaurangen Amiralen vid Folkets Park Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Amiralen i Malmö är en del av Malmö Folkets Park och stod tillsammans med Nöjesteatern klar runt 1940. Amiralen blev snabbt stans största och mest populära dansgolv. En omfattande renovering har gjort Amiralen till Malmös mesta nöjespalats med guldkant och glitter.

Precis som Nöjesteatern och Moriska Paviljongen inom Malmö Folkets Park så förses Amiralen i Malmö med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Amiralen 1


Malmö 2018-10-17

Consilium brandsäkrar Löddeköpinge brandstation !

I samband med att Räddningstjänsten Syd förstärker brandskyddet för sin brandstation i Löddeköpinge, Kävlinge Kommun, så uppgraderar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm till heltäckande brandskydd inklusive skydd av fasaden.

På Löddeköpinge Brandstation arbetar brandmän, styrkeledare, brandinspektörer, instruktörer, brandingenjörer och distriktschef. Den operativa heltidsstyrkan är bemannad med 1 styrkeledare och 2 brandmän dygnet runt. I tillägg till det förebyggande arbetet ägnar den operativa styrkan sig också åt övningar och orienteringar. Brandstationen i Löddeköpinge delas med ambulansen.

Brandstationen i Löddeköpinge förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

 

Brandstation Lodde


Göteborg 2018-10-16

Consilium brandsäkrar Zeelandia AB !

När Norlander Zeelandia AB i Stenkullen, Lerum, uppgraderar och byter ut sitt brand- och utrymningslarm så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Lerums Lås och Larm AB.

Norlander Zeelandia AB ingår i den globala Zeelandiakoncernen, ett familjeägt företag med huvudkontor i Holland. Zeelandia grundades år 1900 och har idag över 3100 anställda i 31 länder, och har fullt fokus på bageriingredienser. Zeelandia har produktion i 23 länder och exporterar till mer än 60 länder. Zeelandias svenska huvudkontor, med produktion och lager, ligger i Stenkullen utanför Göteborg. Zeelandia har även även i Hörby i Skåne, i Stockholm i samarbete med Bagerigrossisten samt i Norrland i samarbete med lokala grossister.

Norlander Zeelandias lokaler i Stenkullen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Zeelandia logo


Göteborg 2018-10-16

Consilium brandsäkrar hotell Elite Plaza !

I samband med att Hotell Elite Plaza Göteborg förstärker sitt brandskydd så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Det femstjärniga Elite Plaza Hotel ligger i hjärtat av Göteborg och ligger i ett lugnt och trivsamt område nära stadskärnan. Hotellet har 127 exklusiva rum som är inredda i en stil som kombinerar internationell och klassisk skandinavisk design.

Hotell Elite Plaza Göteborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

elite plaza goteborg


Malmö 2018-10-16

Consilium brandsäkrar nya Tolvåkers Förskola !

När Kävlinge Kommun via KKB Fastigheter AB bygger en ny förskola i Löddeköpinge, Tolvåkers Förskola, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Assemblin El AB

Tolvåker förskola är en nybyggnad för cirka 240 barn som ska stå klar hösten 2019. Förskolan uppförs på samma tomt som man river en tidigare förskolebyggnad från 70-talet. Den nya förskolan projekteras och uppförs efter Kävlinge Kommuns nya funktionsprogram, som baseras på nya föreskrifter om att barnen ska vistas i mindre grupper. Man har gått ifrån det traditionella konceptet med avdelningar och istället får den nya förskolan enheter som var och en innehåller tre mindre barngrupper. Tre enheter delar på ett nav med gemensam matsal. Byggnaden kommer att uppföras i två plan.

Den nya Tolvåkers Förskola i Löddeköpinge förses precis som många andra fastigheter inom Kävlinge Kommun med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Tolvakers Forskola 1

 


Malmö 2018-10-15

Consilium säkrar Brandstationen i Skanör !

I samband med att Vellinge Kommun bygger om och ut Skanörs Brandstation i Skanör så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem via El-Expressen AB LundEn del av Instalco.

Brandstationen i Skanör ska byggas om och utökas med 200 kvadratmeter. En helt ny vagnhall ska uppföras på stationens östra sida vilket kommer ge räddningstjänstpersonalen betydligt mer utrymme för sin övriga verksamhet. Även köket inom Brandstationen ska renoveras och nya fönster sättas in.

Brandstationen i Skanör förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 och ett helintegrerat passer- och inbrottslarmsystem RCO M5 MEGA.

Bild: A-Design Arkitektkontor AB

Skanor Brandstation


Malmö 2018-09-26

Consilium brandsäkrar nya Polisskolan i Malmö !

När Wihlborgs Fastigheter AB bygger om fastigheten Kv Kranen 2 inom Västra Hamnen Malmö för Malmö Universitet och Polisskolan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande via Elfast / Climat 80 AB, Malmö.

Malmö Universitet har fått i uppgift att driva polisutbildningen i Malmö med start 2019 och det blir i universitetets tidigare lokaler inom Kranen 2 på Östra Varvsgatan i Dockan som man kommer förlägga polisutbildningen. I dagsläget finns polisutbildning på tre orter i Sverige och Malmö blir nu den fjärde orten. Lokalerna kommer byggas om så att de uppfyller de behov som polisutbildningen har. Det rör sig om forskning, skjutbanor och olika övningsmiljöer men även garage för polisfordon. Den 1 juli 2019 ska lokalerna stå klara för inflyttning.

Den nya Polisskolan inom Wihlborgs Fastigheters lokaler Kv Kranen 2 förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic. Totalt kommer Polisskolan att skyddas med över 300 detektorer flertalet av typen multikriterierdetektor CN-PYH och närmare 300 högtalare installeras.

Bild: Wihlborgs Fastigheter

Kv Kranen 2 Malmo


Malmö 2018-09-24

Consilium brandsäkrar Gubbabackens Förskola Malmö !

I samband med att MKB Fastighets AB bygger om och till Gubbabackens Förskola för Malmö Stad så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs AB, Malmö.

Gubbabackens Förskola ligger på Gullviksborg i Malmö, Erikfältsgatan. På förskolan arbetar cirka 30 anställda och förskolan har cirka 140 barn fördelade på totalt sju avdelningar.

Precis som många förskolor i Malmö förses även Gubbabackens Förskola med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

MKB Fastighets AB


Tisdagen den 25:e september har Consilium Säkerhet Malmö och Helsingborg intern utbildning och kontoren är stängda men vid akuta fel kontakta vår jourtelefon 040-676 90 37.


Malmö 2018-09-19

Consilium brandsäkrar WTC Propellergatan Malmö !

När PEAB på Midrocs uppdrag bygger ett nytt kontorshus om cirka 4000 kvm inom Västra Hamnen, Kv Kajutan, WTC Propellergatan Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Elfast, Climat 80 AB, Malmö.

Precis vid vattnet i Västra Hamnen Malmö, med utsikt över Öresundsbron, Köpenhamn och småbåtshamnen bygger World Trade Center Malmö sin tredje kontorsbyggnad WTC Propellergatan. En glittrande diamant fylld av möjligheter för företag som vill erbjuda sina medarbetare en modern arbetsplats. Dessutom får du tillgång till världens handel genom World Trade Centers koncept, omfattande serviceutbud och nätverk.

Precis som många andra kontor och fastigheter inom Västra Hamnen Malmö så förses även WTC Propellergatan med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: WTC/Midroc

WTC Kv Kajutan Malmo 1

 


Malmö 2018-09-18

Consilium Säkerhet brandsäkrar Västra Varvsstaden skola !

När Byggmästaren i Skåne på uppdrag av Malmö Stad, Servicenämnd - affärsområde Stadsfastigheter, bygger en ny skola, förskola och idrottshall inom Kv Träförrådet, Västra Varvsstadens skola, Malmö så så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Den nya skolan, Västra Varvsstadens Skola, kommer att ligga längs Einar Hansens esplanad, som är planerat för att bli cykelstråk och för bilar genom Västra hamnen. Den nya skolan byggs för cirka 550 elever och blir en byggnad i 3-5 våningar med tillhörande idrottshall. Skolgård kommer att finnas både i markplan och på takterasser. I förskolan blir det fyra avdelningar med totalt cirka 80 platser.

Västra Varvsstadens Skola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic samt inom idrottshallen levereras ett ljudsystem från Yamaha och SAC Nordic. Inom skolan och förskolan installeras två centralenheter FG5000 som sammankopplas i ett gemensamt nätverk och totalt cirka 750 detektorer/enheter installeras samt över 200 högtalare används i utrymningslarmet.

Bild/Illustration: Sydark Konstruera

Vastra Varvsstadens Skola


Malmö 2018-09-17

Consilium Säkerhet brandsäkrar Malmö Borgarskola !

I samband med att Malmö Stad bygger om befintliga byggnader/lokaler för Malmö Borgarskola inom Kv Excellensen så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

I denna etapp sker ombyggnad av hus A och D av Malmö Borgarskola samt sedan tidigare pågår nybyggnad av en ny skola och sporthall.

Hus A och D inom Malmö Borgarskola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TMoch Talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic.

Malmo Borgarskola


Malmö 2018-09-17

Consilium Säkerhet brandsäkrar Elinero 4 Malmö !

I samband med att PEAB för KunskapsPorten bygger ny förskola och LSS-boende ovanpå befintlig matbutik och parkeringshus i centrala Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Den nya förskolan med sex avdelningar och med plats för över 100 barn samt LSS-boendet med 19 stycken lägenheter kommer att byggas ovanpå en befintlig matbutik och garage vid Södra Förstadsgatan i Malmö. Förutom utrymmen inomhus byggs en kreativ utemiljö överst.

Både förskolan och LSS-boendet inom Kv Elinero 4 förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Elinero 4 Malmo


Malmö 2018-09-04

Consilium Säkerhet brandsäkrar Malmö Living !

När Veidekke Bostad bygger nya bostäder i det dynamiska Södra Nyhamnen Malmö, Malmö Living, så levererad Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB i Landskrona.

Malmö Living kommer att ge fantastisk utsikt från balkongen eller takterrassen och hela Malmö ligger bokstavligen för dina fötter. Malmö Living kommer att byggas intill Malmö Centralstation med all världens kommunikation och fastigheten kommer att vara totalt 20 våningar hög där de nedre våningsplanen är reserverade för kontor och ovanpå dessa ligger lägenheterna. Här kan man verkligen snacka höjden av boende.

Precis som många andra kontor och fastigheter inom Södra Nyhamnen så förses även Malmö Living med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmo Living


Malmö 2018-08-31

Consilium Säkerhet certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande !

Consilium Säkerhet Syd Malmö är numera även certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2018:1. Consilium Säkerhet är det sjätte företaget i Sverige som innehar certifieringen och en av två systemleverantörer som uppfyller dessa krav.

Att erhålla certifieringen är ett led i vår utveckling och ytterligare en kvalitetsstämpel att vara den marknadsledande systemleverantören av automatiska brand- och utrymningslarm.

Certifikatet utfärdas av SBSC Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Certifikat TUL


Malmö 2018-08-23

Consilium brandsäkrar Kv Drottningen Helsingborg !

När Stenströms Skjortfabrik och Helsingborgshem bygger nytt kontorshus inom Kv Drottningen Helsingborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB, Landskrona.

Det väletablerade Helsingborgsföretaget Stenströms Skjortfabrik växer och vill fortsätta utveckla sin verksamhet med nya lokaler på Drottninghög i Helsingborg. I ett samarbetsprojekt tillsammans med Helsingborgshem blir idéerna nu steg för steg verklighet. Ett samarbete som får stor betydelse för Drottninghögs framtid. Det nya kontorshuset blir cirka 6000 kvm stort och intill kontorshuset bygger Helsingborgshem ett större garage.

Kontorshuset inom Kv Drottningen Helsingborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Stenström/Helsingborgshem

Kv Drottningen Helsingborg


Malmö 2018-08-23

Consilium brandsäkrar nytt storhotell i Lund !

I samband med att Serneke bygger nytt hotell för Magnolia Bostad AB och Ligula i Lund inom Kv Morgonen Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via GC Gruppen AB, Landskrona.

Lunds nya hotell kommer att ligga i stadsdelen Brunnshög i Lund nära forskningsanläggningen ESS och motorvägen E22. Här planeras även en spårvägslinje gå förbi och i stadsdelen planeras det för bostäder, kontor och service. Hotellet kommer att vara 23 våningar högt och försett med cirka 260 rum, stora loungeytor, ett gym och en skybar. Hotellet kommer att drivas av Ligula under varumärket Motel L och byggs av Serneke på uppdrag av Magnolia Bostad AB.

Det nya hotellet inom Brunnshög Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM i hotellet kommer bl.a. Consiliums unika optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS att användas.

Bild: Serneke

Motell L Lund


Malmö 2018-08-22

Consilium brandsäkrar nytt äldreboende i Malmö !

När Skanska bygger en ny fastighet inom Västra Hamnen i Kv Sjösättningen 1 så levererar levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elgruppen i Lomma AB.

Den nya fastigheten i Västra Hamnen Malmö om totalt cirka 7000 m2 kommer att innehålla äldreboende om 60 lägenheter, förskola för 120 barn och kommersiella lokaler.

Fastigheten, Kv Sjösättningen 1, förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums unika optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.

Bild: Skanska

Sjosattningen Malmo


Malmö 2018-05-25

Consilium brandsäkrar Folkets hus i Lund !

I samband med att Folkets Hus och Lunds Stadsteater i Lund förstärker sitt brand- och utrymningslarm så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Lunds Folkets Hus ingår i folkrörelsen Folkets Hus och Parker som är partipolitiskt och religiöst obundna och verksamheten bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Folkets Hus i Lund och Lunds Stadsteater förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Folkets Hus Lund


Malmö 2018-04-30

Consilium brandsäkrar Nya Idalaskolan Veberöd !

När Er-Ho Bygg AB uppför den nya Idalaskolan i Veberöd, till Lunds Kommun, Serviceförvaltningen – Lundafastigheter, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem samt högtalarsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Nya Idalaskolan i Veberöd består av en ny F3-skola för 200 elever och en ny förskola för 100 barn samt ett tillagningskök med kapacitet för 400 portioner. Själva skolan kommer att vara i två våningsplan med teknikutrymme på övre plan samt en intilliggande lägre byggnad. Inom projektet ingår också uppförande av en två-positions idrottshall med lägre läktare samt omklädningsdel. Parkeringsytor för såväl bilar som cyklar samt en större skolgård med tillhörande lekutrustning samt utekök, uteklassrum och förråd ingår också i projektet.

Den nya Idalaskolan i Veberöd förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem och Högtalarsystem av fabrikat SAC Nordic.

Lund Kommun 1 logo


Malmö 2018-04-26

Consilium brandsäkrar fler fastigheter för Lundafastigheter !

När Serviceförvaltningen inom Lunds Kommun, Lundafastigheter, renoverar och bygger om Blåklintens Förskola inom Kv Utmarken Lund och kontor för bl.a. inom Kv Carl Holmberg Bytaregatan i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Både Blåklintens Förskola och kontoret inom Kv Carl Holmberg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

 

Lunds Kommun logo


Malmö 2018-04-20

Consilium brandsäkrar Optimera Lund !

I samband med att Wihlborgs Fastigheter uppför en ny byggvarubutik till Optimera inom Kv Diabasen Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö levererar dess nya brand- och utrymningslarmsystem via RSA El och Data AB Malmö.

Den nya butiken för Optimera uppförs på Gastelyckan som är ett stort handels- och företagsområde i Lund. Optimera är en bygghandel inriktad mot proffs med ett femtiotal byggvaruhus över Sverige.

Den nya butiken för Optimera Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Optimera

 


Malmö 2018-04-04

Consilium brandsäkrar Kv Rönnen Malmö !

I samband med att Malmö Stad, genom deras servicenämnd Stadsfastigheter, uppgraderar och utökar brandskyddet inom Kv Rönnen byggnad 6 Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem.

Kvarteret Rönnen i Malmö var tidigare ett sjukhusområde, Värnhems Sjukhus, framtill i början av 2000-talet men idag används fastigheterna och lokalerna inom Kv Rönnen till bl.a. studentbostäder, skola, förskola, idrottshall och kontor. En stor del av infrastrukturen från sjukhustiden finns kvar inom området med bland annat stora parkeringsytor

Kv Rönnen byggnad 6 förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och byggnaden förses med cirka 1000 nya interaktiva enheter fördelat på två stycken centralenheter sammankopplade i nätverk.

Ronnen Malmo

 


Malmö 2018-04-04

Consilium brandsäkrar CATENA, Svensk Cater, Burlöv !

När CATENA bygger ny stor logistikfastighet till Svensk Cater i Sunnanå Burlöv så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Catena har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Svensk Cater AB och investerar 106 Mkr i en ny logistikfastighet. Byggnation har påbörjades på den mark i Burlövs kommun, Sunnanå 12:52, där Catena håller på att utveckla en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö med av- och påfart till såväl E6 som riksväg 11. Detta blir den andra etableringen på Logistikposition Sunnanå. Catena kommer uppföra ett 8 500 kvadratmeter stort distributionslager.

Svensk Cater AB är en rikstäckande fullsortimentsgrossist för uteätarmarknaden och har en personalstyrka om ca 1.000 medarbetare runt om i Sverige.

Den nya logistikbyggnaden för Svensk Cater förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: CATENA

CATENA Svensk Cater 03

 

 

 


Malmö 2018-03-06

Consilium brandsäkrar ytterligare tio förskolor för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

De tio nya objekten som förses med nytt brand- och utrymningslarm i denna omgång är bl.a. Rönnens FSK, Sege Park FSK, Beritta Gurris FSK, Kristallens FSK, Onyxens FSK, Ängshagens FSK, Djupadals FSK, och Vintrie FSK dessutom Nydalaskolan och Höjaskolan.

Samtliga dessa tio förskolor och skolor förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Malmö 2018-02-28

Consilium brandsäkrar Ängslättskolan Malmö !

När BAB Bygg AB på uppdrag av Malmö Stad bygger om Ängslättskolan i Bunkeflostrand, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Precis som många andra skolor i Malmö så förses även Ängslättskolan i Bunkeflostrand med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Angslattskolan Bunkeflostrand


Malmö 2018-02-19

Consilium brandsäkrar nytt stort omsorgsboende i Trelleborg !

När MVB Syd bygger nytt omsorgs- och LSS-boende till Trelleborgs Kommun inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via EA Installationer AB Trelleborg.

Det nya omsorgsboendet inom Kv Lasarettet kommer att bestå av två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar och kommer att vara ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende med en total bruttoarea om 7500 kvm. Det nya omsorgsboendet kommer att uppföras på Lasarettsområdet, vid Frans Malmrosgatan, i Trelleborg.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Lasarettet 14 Trelleborg baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. analoga adresserbara rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PS kommer att användas.

Trelleborgs Kommun logo 1


Malmö 2018-02-12

Consilium brandsäkrar ytterligare lokaler inom Kv Kullen Malmö !

När Klövern fortsätter sin uppdatering av brand- och utrymningslarmsystem inom Kv Kullen Malmö i byggnaderna E-G-H-I, etapp 2, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB i Malmö.

Inom Kv Kullen har Klövern en uthyrningsbar yta om cirka 85 000 kvm i huvudsak för lager och industri. Fastigheten Kullen 1 ligger i Östra Malmö på Hanögatan/Kosterögatan.

Det nya brand- och utrymningslarmet inom Kv Kullen 1 Malmö baseras på ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och integration sker med befintligt brand- och utrymningslarmsystem som Consilium Säkerhet har levererat tidigare inom Kv Kullen.

Kv Kullen Malmo


Malmö 2018-02-09

Consilium brandsäkrar nya Rörsjöskolan Malmö !

När Byggmästaren i Skåne på uppdrag av Malmö Stad bygger en ny grundskola inom Kv Furen 1 i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Den nya grundskolan uppförs i två plan och kommer att uppföras intill nuvarande Rörsjöskolan Föreningsgatan/Celsiusgatan i Malmö. Den nya byggnaden består av två våningsplan med tillhörande teknikutrymmen samt separat miljöhus.

Den nya grundskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Malmö 2018-01-30

Consilium brandsäkrar ”Gamla Köket” för Akademiska hus !

I samband med att Akademiska Hus Lund bygger om inom Kv Paradis 51 ”Gamla Köket” för Lunds Universitet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Emil Lundgren AB, Lund.

Akademiska Hus investerar i kvarteret Paradis för Lunds Universitet. Fokus för om- och tillbyggnaden av Socialhögskolans nya lokaler ligger på studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas samt för att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden av teologernas tidigare lokaler inom Kv Paradis eller Gamla köket som byggnaden heter cirka 4 000 kvadratmeter.

Lokalerna inom ”Gamla Köket” Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och anslutning sker till Consiliums överordnade presentations- och styrsystem inom Akademiska hus.

Akademiska hus logo

 


Malmö 2018-01-10

Consilium brandsäkrar Kulturhus i Staffanstorp !

I samband med att Staffanstorps Kommun bygger om det befintliga biblioteket till Kulturhus så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 / Elfast Malmö.

När det befintliga biblioteket flyttar till Rådhuset i Staffanstorps så skapar Staffanstorps kommun ett nytt Kulturhus i den befintliga byggnaden. Här skapas ett attraktivt och multifunktionellt hus, med bland annat samlingssal som har plats för 250-300 sittande. Samlingssalen kommer även att förses med en scen. Förutom samlingssal skapas utrymme för kulturell och kreativ verksamhet med bl.a. replokaler dessutom kommer både Konsthall och hörsal att finnas kvar.

De nya Kulturhuset i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Staffanstorps Kommun

Kulturhus Staffanstorp 1