Consilium Logo

Malmö 2019-02-13

Consilium brandsäkrar gymnasium inom Hansa !

När HEA Property Partner och Areim Real Estate Innovation bygger om plan 3 och 4 inom Hansa, Kv Lybeck, Malmö för Tekniskt Gymnasium så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med RSA El och Data AB Malmö.

De nya lokalerna för gymnasiumet förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Tidigare finns brandlarmsystem Consilium FG5000 installerat inom köpcentrumet Hansa och lokaler för Capio i samma fastighet.

HEA Property Partner logo

 


Malmö 2019-01-31

Consilium brandsäkrar ytterligare FJORTON fastigheter för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande FJORTON fastigheter, LSS-/gruppboende, med nytt brand- och utrymningslarm, Berga LSS, Boklundens LSS, Betgrepens LSS, Mästermansvägens LSS, Syster Astridsgatans LSS, Stugans LSS, Tallgatans LSS, Kritbruksvägens LSS, Tullstorps LSS, Esperantogatans LSS, Koralgatans LSS, Sjövägens LSS, Toarps LSS och Ida Nilssons gatans LSS.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till interaktiva analoga system med rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.

Malmö Stad logo


Malmö 2019-01-29

Consilium brandsäkrar ytterligare sex fastigheter för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande sex fastigheter/lokaler med nytt brand- och utrymningslarm Västers Förskola, Triangelns Förskola, Vombsjögården, Finnhult, Holmviksgatans LSS-boende och Heleneholms Äldreboende.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Malmö Stad logo


Malmö 2019-01-28

Consilium brandsäkrar modulhus vid Mobilia, Malmö !

I samband med att MKB Fastigheter uppför modulhus inom Kv Kuratorn, vid Mobilias parkering Malmö, som omsorgsboende till Malmö Stad så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem via Elektroinstallationer AB Malmö.

Det nya modulhuset med totalt 102 boenderum förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM i anläggningen kommer bl.a. Consiliums optiska rökdetektor med inbyggd adresserbar siren CN-PYS att användas.

MKB Fastighets AB