Consilium Logo

Hugin

Historia

Vår historia började på 1950-talet när Salénrederierna i Göteborg startade ett "supportbolag" till sin egen kärnverksamhet som fick namnet Salén & Wicander. Under 1960-talet funderade man över brandfaran på fartygen och började utveckla brand- och gaslarm i samarbete med Reläteknik. Produktnamnet Salwico kom till som en förkortning av Salén & Wicander. På 1970-talet inleddes en satsning på landbaserade brandlarmsystem och de första brandlarmssystemen för land såg dagens ljus i mitten på 1970-talet. Dåtidens brandlarmcentraler fick namnet SPSP och de första som installerades i Sverige var på Torup slott utanför Malmö och på S:t Eriks sjukhus i Stockholm.

I slutet av 1980-talet hade Salénrederierna det lite kämpigt och då ville gärna Consilium överta företaget Siwertell, som lastade och lossade bulk till fartyg. På köpet fick Consilium med varunamnet Salwico och dess brandlarmsystem, som byter namn till Consilium Systems. Dagens Consilium Säkerhet är en avknoppning från Consilium Marins tidigare bolag, Consilium Security Systems, som verkade på industri- och landsidan under 1990 talet.

 

Några milstolpar kring våra brandlarmssystem
1968 – Lanserades den första generationens system.
1971 – Släpptes det första gaslarmsystemet med inriktning mot marin användning på fartyg.
1973 – Inleds samarbetet med Japanska Nittan och rökdetektorn NID-38 tas fram.
1981 – Lanseras tredje generationen av konventionella brandlarmssystem C-300.
1989 – Levereras det första adresserbara brandlarmssystemet Consilium CS3000.
1997 – Lanseras världens första integrerade gas- och brandlarmsystem.
2003 – Utvecklas ett system för detektering av tåg. DSB beställer systemet för hela 100st tågset.
2004 – Lanseras andra generationen adresserbara system Consilium CS4000.
2010 – Släpps den nya systemplattformen Consilium FG5000, sjätte generations brandlarmsystem från Consilium, som blir huvudplattform för framtida produkter och applikationer.