Consilium Logo

Koncernen

Consilium AB, utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation, och är världsledande inom marint brandskydd. Consilium AB har egna bolag i 16 länder runt om i världen bl.a. i Europa, USA och Asien. Consiliums brand- och säkerhetssystem skyddar människor och värden runt hela jordklotet. Allt från 1400 tågvagnar i Londons tunnelbana till flertalet av världens största kryssningsfartyg. Läs mer om Consilium.

Marin & Säkerhet
Inom internationell sjöfart erbjuder Consilium produkter och system inom säkerhet, navigation och miljö. Utbudet omfattar brand och gas säkerhetssystem, integrerade bryggsystem, marina färdskrivare, loggar, ship-, och radarsystem. Inom miljöområdet marknadsförs ett antal system för mätning av avgasutsläpp från fartyg.

Brandsäkerhet & Automation
Inom internationell olje-och gasindustri, med fokus på Mellanöstern, erbjuder Consilium produkter och system för brandsäkerhet, och automationssystem för olje-och gasanläggningar.

Sortimentet omfattar:
  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler