Consilium Logo

Brandlarmsystem

Consilium har utvecklat och marknadsfört brandlarmsystem för den marina och industriella marknaden i över 30 år. Vi erbjuder ett brett sortiment av system för alla typer av anläggningar - allt från små daghem och gruppboenden till stora komplexa offentliga byggnader, sjukhus och industrifastigheter. Samtliga brandlarmsystem som marknadsförs av Consilium är enkla att installera och underhålla. Systemen är EN-54 godkända med fokus på hög prestanda, tillförlitlighet och användarvänlig hantering.

FG 5000

FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga. Systemet har en mycket flexibel uppbyggnad och kan användas för brandskydd från mindre daghem till det mest komplexa industrin eller sjukhuset. Det ger direkt information om vilken specifik enhet som har larmat, och därför kan rätt åtgärd vidtas på ett mycket tidigt stadium.

FG5000 är utvecklat enligt gällande krav och normer för land, transport och marina miljöer; EN 54-2 och EN 54-4. Detta säkerställer att systemet uppfyller och klarar de mest krävande industriella och marina miljöer avseende elmiljö, fukt, temperaturer och mekaniska påkänningar. Systemet är även framtaget enligt gällande miljökrav.

FG5000 är ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem som kan byggas både centraliserat och decentraliserat. Systemet hanterar upp till hundratals detektorslingor med maximalt 254 enheter per slinga. Dessutom kan systemet enkelt hantera konventionella, äldre detektorer och sektioner då det finns bakåt kompatibilitet till Consiliums tidigare brandlarmsystem. Även konventionella detektorer av andra fabrikat kan enkelt anslutas till FG5000 genom dess unika möjlighet att spänningsmata med olika spänningar. Detta ger stora möjligheter att uppgradera till den senaste och bästa tekniker utan att behöva byta alla detektorer på en gång.

Systemet är adaptivt, dvs att varje enskild detektor anpassar sig automatiskt efter den miljö som den är placerad i. Anpassningen säkerställer snabb åtgärd vid en eventuell larmsituation samtidigt som det ger en hög immunitet mot oönskade larm. FG5000 har en hög inbyggd säkerhet och systemet övervakar samtliga anslutna enheter och utför test av anslutna enheter en gång per dygn. Manöverpanelen är enkel att manövrera och använda samt försedd med en grafisk färgdisplay om 4,3” och med tydliga funktionstangenter exempelvis finns unika möjligheter att skapa ”genvägar” via manöverpanel till funktioner och annat som man behöver göra ofta.

Via manöverpanelen kan anläggningsskötaren på ett enkelt sätt avläsa status på anslutna detektorer och enheter exempelvis kan smutsighetsgraden på anslutna detektorer avläsas direkt på manöverpanel utan anslutning av externa enheter eller program.

Manöverpanelen guidar användaren genom de olika funktionerna med hjälp av tydliga menyer och textfönster. Givetvis finns klartextmeddelande om exempelvis utlöst detektor i systemet. Utöver den normala manöverpanelen med inbyggd BFT, brandförsvarstablå, finns en separat larmlagringstablå och informationstablå att tillgå i systemet – även dessa tablåer är försedda med färgdisplay om 4,3” och försedd med touchtangenter.

Consilium FG500

FG500 är försett med inbyggda algoritmer och filter för ökad säkerhet mot onödiga larm och snabbare larm vid ett riktigt brandtillbud. Systemet är även utfört med adaptiv funktion vilket medför att varje enskild detektor anpassar sig automatiskt efter den miljö som den är placerad i. Denna adaptiva anpassning säkerställer snabb åtgärd vid en eventuell larmsituation samtidigt som det ger en hög immunitet mot oönskade larm. FG500 är utvecklat för mindre och medelstora anläggningar, och upp till 150 adresser kan anslutas till systemet fördelat på en interaktiv analog adresserbar detektorslinga. Systemet är erkänt lättanvänt och dess handhavande är motsvarande som finns i vårt större brandlarmsystem Consilium FG5000.