Consilium Logo

Säkerhetssystem SMS210 - Safety Management System

PC-baserat styr och övervakningssystem Consilium SMS210. SMS210 är helt utvecklat och anpassat för brandlarmsystem från Consilium därmed erbjuder Consilium Säkerhet det bästa av brandlarmsystem och överordnade styrsystem från Consilium.

Programmets huvudsakliga uppgift är att övervaka och manövrera underliggande, anslutna brandlarmsystem och återspegla tillståndet i systemet och eventuellt andra externa anslutna styrenheter.

  • Förenklat användande med grafisk presentation
  • Grafisk presentation ger klar bild

Consilium SMS 210 presenterar larminformation grafiskt via PC och ger en klar bild över larm och vilka åtgärder som vidtas. Även information om avvikelser, som t.ex. spänningsbortfall, avbrott på slinga, saknad detektor mm, presenteras i programmet.

SMS 210 stöder Windows standard och ger operatören möjlighet att öppna ritningar och symboler för hantering av:
  • Kommunikation mellan SMS-programmet och underliggande brandlarmsystem
  • Visuell information vid händelse av brandlarm eller fellarm
  • Frånställningar av olika enheter (enskilda eller grupper)
  • Information om enskilda enheters tillstånd, värden och nedsmutsningsgrad
  • Lagring av alla typer av händelser i databas
  • Kontroll och styrning av hela systemet med alla integrerade funktioner