Consilium Logo

Har du ett gammalt brandlarmsystem eller behöver du kanske ett nytt?

Byt till Consilium Säkerhet – det lönar sig både ekonomiskt och tekniskt! graf

Vi tar hand om din brandsäkerhet HELA vägen från projektering till installation och löpande service.
Våra proaktiva högteknologiska säkerhetssystem ser till att din arbetsplats är trygg på alla sätt dygnet runt under lång tid.

Har du väl investerat i ett system från Consilium behöver du inte oroa dig för att bli tvingad att återinvestera i nya centralplattformar när man ska byta ut enskilda detektorer eller förbrukningsdelar. Vårt system är bakåtkompatibelt flera årtionden. Genom vår Originalservice kan vi dessutom i ett tidigt skede se om ändringar eller utökningar behöver göras om eller när det sker förändringar i er verksamhet såsom ombyggnation eller liknande. Det gör att kostnaden för våra system är lika rimlig varje år.

Ett byte till Consilum Säkerhet kan löna sig

Helsingborgs lasarett och Region Skåne köpte nyligen ett utbyte av det befintliga brandlarmsystemet BS100 med 6000 enheter. Vi bytte ut alla enheter under fullt pågående verksamhet med mycket små störningar. Kostnaderna för Region Skåne skulle i det här fallet varit dyrare om deras befintliga central av modell BS100 först skulle uppgraderas för att sedan bli tvingade att byta ut alla slingenheterna eftersom gamla och nya detektorer inte kan blandas på samma slingor.

Allt fler företag står inför samma problematik. Det vill säga att de har en äldre brandlarmanläggning där leverantören först vill byta ut centralen p.g.a. att de valt att inte längre tillhandahålla äldre reservdelar och för att därefter byta ut detektorerna vilket i nästan alla fall blir en mycket dyrare affär.

Eftersom Consilium är världens största leverantör av brandlarm på marinsidan är det inte hållbart att sluta supportera gamla system. Alla kunder är viktiga, vi ser till att hålla hög kvalité med bra teknik, god service och ekonomisk hållbarhet.

Kontakta oss på 040-36 50 60, så kommer vi gärna ut till ditt företag och gör en check på vad du har och på vad du kanske skulle kunna behöva.

Vi tar med fikabröd om du bjuder på kaffet.

kontor malmo    kontor hbg2